Делегат от Стара Загора участва в Трета европейска конвенция

Конвенцията предоставя платформа за обсъждане на най-новите тенденции в практиката на младежката работа и младежката политика

Делегат от Стара Загора участва в Трета европейска конвенция | StandartNews.com

Третата европейска конвенция за младежка работа се проведе в периода 7-10 декември. Тя беше организирана в рамките на Германското председателство на Съвета на ЕС и бе продължение на двете конвенции, проведени по време на белгийското председателство на Съвета на ЕС през 2010 г. и белгийското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа през 2015 г. Първата Европейска конвенция за младежката работа бе насочена към многообразието от възможности, действия, и опит в младежката работа в Европа и тяхната оценка. Втората Европейска конвенция за младежката работа определи обща основа за всички младежки дейности в Европа. Третата европейска конвенция за младежката работа ще даде  посока в развитието на младежката работа в Европа след 2020 г.

Конвенцията предоставя платформа за обсъждане на най-новите тенденции в практиката на младежката работа и младежката политика. Основните цели на събитието са да свърже практиката на младежката работа и младежката политика,  да подобри и популяризира младежката работа и нейната стойност и да насърчи участниците към формиране на общи основи и съвместни действия в рамките на практическата общност.

В събитието Община Стара Загора участва със свой представител – Весела Марева е ръководител на Международния младежки център в Стара Загора и част от националната делегация, определена от Министерство на младежта и спорта.  В рамките на четирите работни дни тя участва в работни групи и срещи на националната делегация, целящи формирането на визия за развитието на младежката работа в Европа.

През първия ден на събитието приветствие към участниците отправиха Франциска Гифай - германски федерален министър по въпросите за семейството, възрастните хора, жените и младежите, българският еврокомисар Мария Габриел и генералния директор по демократичните въпроси в Съвета на Европа – Снежана Самарджич- Маркович.

Вторият ден от конференцията бе посветен на представянето на Европейската програма за работа с младежта и разработването на обща декларация за страните – членки. Участниците бяха разделени в работни групи имащи за цел да формират нова посока в развитието на младежката работа в Европа. 

През заключителните два дни се проведе въведение в подготовката на Бонския процес за националните и европейски делегации и представяне на финалния документ на Третата Европейска конвенция за младежка работа. Стратегическият документ от 16 страници съдържа конкретни мерки за развитие на младежкия сектор в Европа.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай