Петък,

Димов: Новата ни атракция е ретроапартамент

440
Димов: Новата ни атракция е ретроапартамент
A
A
A

"Гордеем се с много обекти и промени, които сме направили с екипа ми в Димитровград, но все още има над какво да се работи и един от тези въпроси е липсата на лекари в болницата ни". С тези думи кметът на града Иво Димов започна да представя 10-те причини, хората да изберат да останат в Димитровград. 

Сред реконструкциите, които се откриха от презентацията на Димов е откриването на изцяло ремонтиран ретро-апартамент, в който всеки българин може да отседне. Той е на 70 години и атмосферата и мебелировката, както и мазилките и подовете, могат да върнат всеки човек в началото на 50-те години. 

Димов съобщи още, че се горее с факта, че 30% от града са зелени, защото в Димитровград има три парка. 

Не на последно място Иво Димов съобщи, че при раждането на всяко дете в града се засажда дръвче. 

Ето и останалата част от презентацията му: 

1. Инвестиции и икономика

Стратегическото местоположение и добра транспортна свързаност на Димитровград предоставят на международните компании бърз достъп до пазари и партньори в Азия и Европа при ниски търговски разходи. Този основен ресурс се използва максимално добре от кмета на града Иво Димов и експертният му екип. Силно мотивирана от желанието за промяна, местната власт оказва значителна административна подкрепа на инвеститорите чрез предвидима и последователна политика на местните данъци и такси, максимално олекотени и бързи процедури за строителство, непрекъснато подобряване на административните процеси, както и помощ и насоки в работата с другите институции.

Основна стъпка в тази посока бе приетият нов Общ устройствен план на община Димитровград съгласно, който териториите за индустриално ползване са увеличени от 580 хка на 1119 хка. За промяна на предназначението на земята местната власт създаде добри условия за сътрудничество и подкрепа плановете на инвеститорите. Строителната активност в общината постоянно се засилва през последните няколко години. Новото строителство е концентрирано предимно в сегмента на нежилищните сгради, които формират 70% от издадените разрешения в общината от 2014 г. насам. От 2014 до 2016 г., са издадени разрешения за строеж на 63 хил.кв.м. производствени сгради и на 8000 кв.м. жилища. За този период са издадени 92 разрешителни за строеж на нежилищни сгради, като само едно е за административна сграда. Разширяването на строителната активност в региона е сигнал за разширяването на местната икономика и предпоставка за привличането на нови инвеститори в следващите години.

Изключителната адекватност и ефективност на работа на местната власт, обособи нова индустриална зона край Димитровград, в землището на с. Крепост, в близост до пътя за Хасково и изхода за АМ Марица. До края на 2019 г. инвестициите ще достигнат 180 млн.лв., реализирани основно от компании от автомобилната индустрия и доставчици към нея. В индустриалната зоната край Димитровград инвестираха компании от Япония, Индия и Австрия. Новата индустриална зона на Димитровград даде тласък на общия икономически подем на целия регион и на областта. Ангажираните в производство, търговия и транспорт са близо 4000 души, като до края на 2020г. се очаква само при най-големия инвеститор „Язаки” да работят 3500 човека. Реиндустриализацията на Димитровград слага отпечатък и върху безработицата, която от 8.2% през 2011г. и 7.1% през 2017 г. през 2018 г. спада под 4%.

Регионът разполага и с добре развит търговски сектор. Над 9000 души (18% от всички наети) работят в търговията на едро и дребно. В Димитровград е разположен и един от най-големите открити пазари в Европа.

Бързо развиващата се индустрия, доброто качество на живот и близкото разположение до Гърция и Турция създават добри условия за привличане на квалифицирани служители от други градове в страната, както и от чужбина. Димитровград се очертава като приоритетен избор за млади професионалисти и семейства с деца, които мигрират от едно населено място към друго.

2. Инфраструктура и визия на града

Димитровград има добре развита пътна свързаност и местоположение, което създава възможност за добри логистични дейности, интензивен бизнес и ежедневно пътуване.

Градът промени облика си значително през последните години. Димитровград бе един от първите градове в страната, който организира своя експертен потенциал от специалисти от администрацията и създаде контактна връзка с хората, за да могат гражданите да се обединят и организират в сдружения, с които да участват в Националната програма за енергийна ефективност. Резултатът подобри живота на стотици хора, живеещи в 26 многофамилни жилищни сгради, чийто жилища бяха санирани и подобрена тяхната енергийна ефективност. Средствата бяха осигурени от държавния бюджет по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж”. Общината облагороди зоната около жилищните блокове с нови тротоари, пейки и зеленина, което подобри общата среда за живеене в града.

Една от най-емблематичните обществени сгради в Димитровград осъвремени своята визия в резултат на дейности по проекти. За близо 1 млн.лв. през 2016 г. бе обновен и реконструиран облика на комплекса на Исторически музей, Градска библиотека „П.Пенев” и Детски и младежки център, разположен в централната част на града. По проект „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център” по Норвежкия фонд Димитровград получи 700 000 лв., а общината финансира с над 300 000 лв. обновяването на лицевата фасада на сградата и реконструкцията на лятната градина. По проекта бяха извършени строително-монтажни работи за улесняване достъпа до комплекса на хора с увреждания, като за целта бяха монтирани рампа и външен асансьор, както и бе подобрена достъпността на помещенията. Закупено бе оборудване и въведени интерактивни услуги. Идеята Исторически музей и Градска библиотека да се превърнат в иновативен и достъпен културен център бе успешно постигната.

Най-новата придобивка за града е напълно обновения облик на зеленчуковия пазар. Добре познатият на димитровградчани Бабин пазар бе ремонтиран със целеви средства отпуснати от  Министерски съвет в размер на 1 520 000лв. След реконструкцията тържището има 91 маси, 8 павилиона, кафене, административна част и паркинг. Освен търговците на пазара има предвидени маси за производители, които да могат да предлагат сезонно произведената си стока. С модернизацията пазара стана функционален и удобен както за търговци, така и за граждани.

Кратките разстояния в града и лекият трафик спестяват време, което може да бъде прекарано със семейството и приятели. Според наскоро проведено представително проучване над 85% от жителите на града се виждат с приятели поне веднъж седмично.

3. Образователна система 

Димитровград разполага с добре развита социална инфраструктура, модернизирани детски градини, ясли и училища. По-голямата част от тях са достъпни от всяка една точка в общината до 15-20 минути.

 През 2018 г. за 6 031 000 лв. бяха обновени дворовете на най-големите училища в Димитровград обхващащи 74% от учениците в общината, което ги прави основни звена в образователната инфраструктура. Проект „Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура  в община Димитровград – ОУ „Алеко Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейков“ се финансира със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Във всяко училище бяха ремонтирани санитарните възли и извършени вътрешни ремонти съобразно специфичните нужди на отделните училища, но акцента на проекта бе върху училищните дворове. Във всяко училище има изградено мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол, игрище за футбол и лекоатлетическа писта за бягане от минимум 60м. В „Любен Каравелов”, „Пенчо Славейков” и ПЕГ „Д-р Иван Богоров” има изградени игрища за тенис на корт, а в останалите три  „Алеко Константинов” ПМГ „Иван Вазов” и ОУ „Васил Левски” - площадки за тенис на маса. Бадминтона и фитнеса на открито са другите спортове, който намериха място в дворовете на училищата. За обучението на най-малките и запознаването с правилата на движение в основните училища бяха изградени и площадки за безопасност на движението. Красиви и функционални трибуни, удобни при организирането на училищни състезания, са новото решение в пет от училищните дворове. Възстановена бе и уникалната релефна карта в СУ „Любен Каравелов”, а в двора на Езикова гимназия се оформи красив мини парк. С обновяването на училищните дворове се създаде една здравословна, естетична и привлекателна среда за децата с условия за провеждане на спокоен и максимално ползотворен учебен процес. Модернизацията на материалната база и създаването на оптимални условия за спорт превърна училищните дворове в желана среда за прекарване на свободното време не само на децата, а и на активните хора, които живеят в близост до училищата. Така социалния ефект, бе много по-голям от заложения по проекта.

4. Социални услуги и грижи за хората в неравностойно положение

Грижата за нуждаещите се и възрастните хора е важна част от политиката на община Димитровград.  Социалните услуги, които предлага общината я правят една от най-развитите в този сектор в страната. Добрият пример и успешни практики са високо ценени и през 2016г. Димитровград бе отличен с награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост от Национален алианс за социална отговорност и с награда „Социални иновации свързани със заетост” на Министерство на труда и социалната политика. Вече четири години Димитровград е домакин и организатор на Дни на социалните услуги, в които потребители и работещи в сектора показват постигнато в различните дейности.

Един от най-добрите успешни примери е дейността на Общинското социално предприятие, което от 2011г. се финансирана напълно от Общината. За 2019г. бюджетът на предприятието е 204 200лв. В предприятието има заети 17 лица от уязвими групи, които са успешно адаптирани на трудовия пазар.

В Община Димитровград функционират 11 социални услуги - Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждани, Социално предприятие, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Дъга", Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Център за обществена подкрепа, Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Кризисен център и  клубове за хора от третата възраст, хора в неравностойно положение и специални потребности. Освен тях към момента в общината се реализират и шест проекта - Приемна грижа, Топъл обяд, Център за ин”Домашен помощник”, Център за ранна интервенция на уврежданията от 0-3г. и Обществена трапезария.

Налична е мрежа от социални услуги в общността за деца и младежи, която обхваща всички целеви групи. Създадените ДЦДУ, ЦОП, ЦНСТД без увреждания, ЦНСТДМ с увреждания, ЦРИУ, развитието на „Приемна грижа” покриват основните потребности на децата, младежите и семействата с деца в риск от консултативни и грижи по настаняване и отглеждане. Положителни резултати дава и мобилната работа, която извършва екипа на ЦОП и която дава възможност  услугите на центъра да се ползват и от деца, младежи и семействата им от всички населени места на общината. Димитровград е сред градовете с най-добре развита система по приемна грижа и подкрепа на осиновяване. В общината има над 70 утвърдени професионални приемни семейства и 74 деца, настанени в 61 от професионалнте приемни семейства.

Наличната мрежа за възрастни обхваща групата на  хората с физически и ментални  увреждания. Социални услуги в тези целеви групи се предлагат в ДЦПЛУ, ЗЖЛУИ, ЦНСТПЛУИ и ДСП. Вече стартира и процедурата за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, с което Общината ще разшири своята дейност и за възрастни хора с психични заболявания.  В община Димитровград се намира и единственият в областта Кризисен център за жени и деца пострадали от домашно насилие, който от 2018г. е поредната социална услуга, ангажимент на общината, с която се увеличи периметъра на предлаганите общински социални дейности.

През 2017г. общината реализира проект „Обновяване и модернизиране на оборудване за Домашен социален патронаж, Димитровград ” на обща стойност 29 990лв. финансиран по Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика, от които 26 991лв. са отпуснати средства от фонда и 2 999лв. са осигурени от бюджета на община Димитровград. С реализирането на проекта се монтираха енергоефективни уреди за приготвяне на храна, отговарящи на съвременните български и европейски стандарти и се повиши качеството на предоставената услуга. Повиши се обхвата и достъпността на предоставяната социална услуга „Домашен социален патронаж” в рамките на община Димитровград. Общият брой ползватели на социалната услуга на Домашният социален патронаж е 265 възрастни хора и лица с увреждания, които получават ежедневно храна в домашни условия и 20 потребителите по проект „Обществена трапезария”. Други 500 потребители ползват услугата по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Димитровград”.

Жителите на  Димитровград разполагат с 26 клуба за хора от третата възраст, хора в неравностойно положение и специални потребности  –  7  в гр. Димитровград, 1 в гр. Меричлери  и 18 по селата. Издръжката на клубовете се осигурява от общинския бюджет. Средствата, които общината отделя за тяхното функциониране е 230 950лв. годишно. Клубовете за срещи и разговори  предоставят на възрастните хора, лица с увреждания и в неравностойно положение възможности за осъществяване на социални контакти, както и да разнообразяват ежедневието си с организирането на  празнични и културни събития. Организират се срещи и консултации с медицински лица и юристи. Канят се специалисти за  лекции и беседи по теми, зададени от членовете на клубовете.

От 2015г. община Димитровград подкрепя младите семейства, като отпуска  за всяко новородено дете еднократна помощ в размер на минималната работна заплата. А за семейства с репродуктивни проблеми общината има създаден Общински фонд „Инвитро”, чрез който млади семейства могат да получат финансова подкрепа от общината в борбата им за зачеване на бебе.

5. Болница и здравно обслужване

Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина” е болница с 68 годишна история и пряко обслужва населението на 26 населени места от общината. В болницата има 12 отделения - Акушеро-гинекология, Анестезиология и интензивно лечение, Вътрешни болести, Детско отделение, Клинична лаборатория, Неврологично отделение, Операционен блок, Ортопедо-травматология,  Образна диагностика, Очно отделение, Хирургично отделение и Клинична патология. Цялостната дейност на болницата е насочена към запазване на стратегическите позиции в областта на многопрофилната стационарна дейност за активно лечение чрез екип от висококвалифицирани специалисти, взаимодействие и сътрудничество с лечебни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол, с нестопански организации и други институции, както и инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането и запазването на високите стандарти в болничната помощ. Една от последните значими придобивки за болницата е Компютърен томограф, предназначен за прецизни медицински изследвания, закупен със средства от бюджета на община Димитровград през 2016 г. за сумата от 249 945 лв. без ДДС. Високотехнологичната апаратура повишава качеството на предлаганите от болницата услуги и спестява неудобство и транспортни разходи за десетки пациенти от Димитровград и малките населени места от общината. Сградата на централния корпус на болницата е санирана, подменена е вътрешната отоплителна инсталация, монтирани са нови модерни котли и алуминиеви радиатори. Проектът е реализиран с 1 277 158 лв. от Фонд „Козлодуй”.

Наред със здравните услуги, предлагани от болницата, Димитровград е сред новаторите в страната с проекта „Интелигентна медицина” по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България. Проектното предложение с водещ партньор община Димитровград е за 1 466 360 лв. Основната цел на Проекта е да инвестира в здравна инфраструктура, която да допринесе за регионалното и местно развитие, намалявайки неравнопоставеността по отношение на здравния статус на местното население.

6. Култура и обществен живот

Димитровград разполага с богата събитийна програма. В града са регистрирани 9 културни института, 35 читалища и 2 творчески сдружения с възможности за прекарване на свободното време както за деца, така и за техните родители.

Огромен е фондът от библиотечни единици на Градската библиотека „Пеньо Пенев”, която разполага с над 218 000 книги, статии и различни издания, най-старото от които е от 1840 г. Нестихващият интерес към библиотеката, увеличаващият се брой читатели, както и иновативните подходи на работа донесоха през 2017 г. на ГБ „Пеньо Пенев” отличието „Библиотека на годината” от Българската библиотечно-информационнна асоциация. Община Димитровград ежегодно отделя 5 000 лв. от своя бюджет за книгоиздаване.

Художествената галерия „Петко Чурчулиев” съхранява художествена сбирка от над 2250 произведения на близо 400 художници, сред които творба на световно известният художник Христо Явашев /Кристо/. През 2015 г. по идея на ГХГ „Петко Чурчулиев” общината стартира симпозиум по скулптура „Неща премълчавани, неизказани думи”, с който подкрепи млади автори в техните дебюти. Галерията е притегателен център за почитателите на визуалното изкуство. Годишно в залите й се уреждат 10-12 изложби. Експозиции от фонда на галерията и на гостуващи художествени музеи се редуват с изложби на съвременни художници, представени самостоятелно или колективно; представят се книги и срещи с авторите им, осъществяват се прожекции на филми, концерти и форми на уърк шоп.

Общинският драматичен театър „Апостол Карамитев” предлага богато разнообразие от спектакли и постановки, за ценителите на сценичното изкуство. Ежегодно екипът на театъра организира Национални награди за актьорско майсторство „Любимец 13”, за да отличи най-добрите. Последният проект на креативното ръководство създаде за зрителите едно ново артистично пространство в театъра -  „Сцена Фоае”, в което се представя в камерна форма театралното изкуство, както и изложби, уъркшопове, представяния на книги, творчески срещи, дискусии, семинари, видеопрожекции и различни по характер моно изяви и много други камерни форми не само на сценичните, но и на другите видове изкуства. Това е една по-нестандартна сцена, използвайки неочаквани, нестандартни и оригинални изразни средства, съобразявайки се със съвременната зрителска възприемчивост и естетика. Димитровградският театър е една модерна сцена за култура и творческа територия за изкуство от всякакъв вид и жанр.

Още едно бижу за ценителите на музикалното изкуство бе създадено през 2016 г. Репетиционната зала на Забавно-духов оркестър, Акустично-джаз трио, Общинския представителен хор и Детския духов оркестър придоби напълно нов облик след извършени подобрения и ремонтни дейности за над 20 000 лв., инвестирани от общината, с което зала „Жул Леви” стана кокетна камерна зала за камерни концерти и се превърна в най-оптималната зала за изяви на гостуващи инструменталисти през последните години.

Ценна традиция, която продължава през годините и има своето съвременно развитие са провежданите конкурси и събития от културния календар на Димитровград като Националната и международна литературна награди за поезия „Пеньо Пенев”, провеждането на първата Национална младежка конференция за литература през 2018 г. и Есенните музикални дни.

7. История и забележителни обекти

Димитровград е уникален заради начина на своето създаване и проектиране. Градският център на Димитровград е истински шедьовър, без аналог в България и Европа. Централната градска част на Димитровград попада в рамките на Културен маршрут към Съвета на Европа „Атриум – архитектура на тоталитарните режими на  XX век в Европейската градска памет”, с което през 2014 г. получи признание на Европейско ниво със своята културна ценност и стойност.

През 2018 г. бе реализиран един от най-мащабните проекти за община Димитровград – „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул. България) – I етап, гр. Димитровград” на общата стойност 5 185 000 лв. осигурени от Оперативна програма „Региони в Растеж 2014 – 2020”. Извършените дейности и интервенции по проекта  върху площ от 32 280 кв.м. подобриха значително градската среда и естетическия облик на градския център. Създадоха се условия за интегриране на хората в неравностойно положение и се повиши безопасността и сигурността на градската среда; извърши се цялостно почистване и възстановяване с редица реставрационни дейности върху колонадите, където с поставянето и на новите осветителни тела се разкри красотата на тези зони; зелените площи бяха преорганизирани като пространства и обогатени с нови дървесни видове, храсти и цветя, които в допълнение с новото декоративно парково осветление създават уютна среда за отдих и почивка. Поддържането на зелените пространства е решено с автоматична система за капково напояване. Най-впечатляващ е площад „Поезия”, където пространството около шадравана е реорганизирано в посока на оживлението на центъра. Резултата от новооформените зони на реакция и елементи на съвременния градски дизайн, го превърнаха в любимо място за лични срещи и обществени събития. Фонтана, който бе напълно обновен и ремонтиран, допълнен с напълно нови водни ефекти завършва напълно неповторимостта на това място. Крайният резултат от реализацията на този проект е един напълно обновен, но съхранил своята уникалност градски център, от който се ползват жителите и гостите на Димитровград.

В непосредствена близост на Централната алея на бул. България са разположени Исторически музей Димитровград и Дом-музей „Пеньо Пенев. Най-новото предизвикателство за туристите, посещаващи града е атрактивен Ретро апартамент, който пресъздава времето след 1951 г., когато са построени първите жилищни блокове в новия град и хората се нанасят да живеят в тях по начин, който е по различен от познатия им живот на село. Правят се първите опити за създаване на удобство и уют. До тогава пристигналите от всички краища на България бригадири, са настанени във временни дървени постройки и палатки.

Апартаментът се състои от четири стаи. Всички предмети, които са показани в него са автентични. Ретро апартаментът бе открит по повод 70 годишнината от създаването на града.

Последните години градската среда бе допълнена от огромни по своите мащаби Голямата пейка, маса, стол, лампа и сърце превърнали се в предпочитано място за снимки от посетителите на Димитровград.

8. Зеленината, красота, екологични инициативи

Димитровград е един от най- зелените градове в България, като 30% от неговата територия представлява зелени площи. Зелената система на града включва три обширни парка с езера, скулптури, фонтани и впечатляващи флора и фауна. 105 км.м. е зелената площ, която се пада на един жител в Димитровград. В града има 93 детски площадки и 6 модерни спортни комплекса.

Силно впечатление на всички гости на града прави неговата пищна зеленина и мащабна оцветеност с разнообразие от цветно аранжирани пространства. Градът е заобиколен от три големи парка и с множество зелени площи във вътрешността. Най-възхитителната гледка, радваща сетивата е парк „Пеньо Пенев”. Създаден за изложение на парковото изкуство през 1961 г., парка е уникален с 92-та си вида дървета, храсти и цветя, скулптури, гравирани със стихове късове камъни, рокадите, белокаменните алеи, живописните пасарелки и мозаични стълбища, беседките, водните каскади и фонтани са нововъведения в озеленителната архитектура от онова време.

Върху разкошната речна тераса от дясната страна на р.Марица е разгърнат едноименния парк, който с просторните си алеи и обширни пространства предлага прекрасни условия за спорт и отдих. От южната част, градът е обгърнат от зеленината на парк „Н.Й.Вапцаров”. Потънал в прегръдката на богатата растителност, тук се намира планетариума с астрономическа обсерватория „Джордано Бруно”. С красивата си природа и съвременни атракциони, парка е приятно място за разходки и забавления.

Община Димитровград стимулира поддържането и разрастването на зелените междублокови пространства, като за целта от общинския бюджет се отделят средства в размер на 25 000 лв. за финансиране на зелени проекти на граждани. В общинския конкурс „За приветлива градска среда” граждански проекти за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки се финансират от общината на стойност до 5 000 лв. Конкурсът има за цел да стимулира гражданската инициатива и активно участие в поддържането на околната среда.

Друга екологична инициатива, която се провежда ежегодно от общината е залесяване в „Алеята на новия живот”. Всяка година на Цветница родители на новородени бебета в предходната година имат възможност да засадят дръвче в името на своята рожба в специално предвидено за събитието пространство в парк „Марица” или на избрано от самите граждани място. Събитието се превръща в истински празник за младите семейства и техните роднини, които с много ентусиазъм се включват в инициативата да засадят дърво, което да расте заедно с тяхното дете.

През 2016 г. в парково пространство на ул. „Софроний Врачански” до бл.№1 Община Димитровград съвместно с ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД изгради нова детска площадка. Дарените съоръжения (комбинирано детско съоръжение „Тарзан” и детска въртележка) са на стойност 15 795 лв. Инвестициите на Общината за изграждане на новата площадка са на стойност 65 597 лв., като включват изграждане на настилка, доставка и монтаж на детски съоръжения, паркова мебел, обезопасяване на площадката с декоративна ограда и осветление. В детската площадка са обособени два детски къта в зависимост от възрастовата група, предназначени за деца от 0 до 3 год. и от 3 до 12 год. Съоръженията са разположени върху синтетична ударопоглъщаща настилка. Детският кът е обзаведен с пейки, обезопасен е с декоративна ограда с височина 1,0 м. и е поставена  информационна табела оказваща възрастовата група за ползвателите. На площадката е осигурен достъп за деца с увреждания.

9. Спорт зала „Младост” и спорт за всички

Община Димитровград има добре развита и модернизирана спортна база – като се започне от местата за масов и достъпен спорт, като стрийт фитнеси на открито, игрище за минифутбол, басейн, два стадиона и активна дейност на 18 спортни клуба, които покриват 14 вида спорт – борба, футбол, волейбол, баскетбол, акробатика, тенис на корт, тенис на маса, кик-бокс, карате, джудо и джиу джу-джуцу, шахмат, ММА, алпинизъм.

Димитровград разполага с най-модерната и голяма спортна зала в област Хасково - Спортна зала "Младост", която бе открита в края на месец октомври 2017 година. Залата разполага с 1090 места, като за първи път са предвидени и такива за хора с увреждания. Ремонта на съоръжението се осъществи с целеви средства, отпуснати от Министерски съвет, в края на 2016г. за реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Отпуснатите от правителството средства бяха  3 000 000 лв. Допълнително със собствени средства от общинския бюджет общината финансира ремонта на сервизното крило на залата, където бяха извършени ремонтни дейности на стойност 220 000 лв. Сега залата разполага със собствен басейн и сауна, за рехабилитация на спортистите. Напълно обновени са санитарните възли, съблекалните, помещенията на треньорите, както и тренировъчните зали на клубовете „Фаворит” по кик бокс и „Младост” по скокове на батут, а специалната им настилка е от най-ново поколение. Към залата вече има обособени фитнес и зала за провеждане на технически конференции.

Това е първият мащабен ремонт на съоръжението от създаването му преди 42 години. След извършения ремонт новата Спортна зала разполага с функционално и модерно интериорно разпределение на пространството във фоаето, предвидено за кафене. С възможностите на обновената Спортна зала градът домакинства на национални и международни спортни и културни събития.

Предстои изграждане на мултифункционално спортно игрище с преместваемо сезонно покритие, находящо се в спортен комплекс „Раковски”. През 2017 г.  бяха отпуснати средства по капиталовата програма на Министерство на спорта в размер на 200 000 лв. Общински съвет Димитровград в края на м.август т.г. взе решение да дофинсира проекта със 100 000 лв.

Отличните условия за спорт и отдих в общината, постигнати с изграждането на многобройни нови спортни обекти и открити фитнеси съдействат за активното развитие на спортните дейности и активности на гражданите.

10. Светилище на нимфите и Афродита

Макар и сравнително млад, Димитровград израства върху земи с хилядолетна история.

Светилището на нимфите и Афродита е най-значимият археологически обект за община Димитровград, който се намира в живописна местност в покрайнините на село Каснаково. Целенасочено общината следва политика за разработване и популяризирането му като туристическа дестинация. В тази връзка община Димитровград финансира археологически разкопки и реализира проекти, свързани с туристическата стойност на обекта. През последните години от общинския бюджет за Светилището на нимфите и Афродита са отделени над 50 000 лв.

На Светилището на нимфите и Афродита бе реализиран и един от най-големите проекти в общината за 1 199 307 лв. за „Развитие на туристическа атракция Светилище на нимфите и Афродита” по Оперативна програма „Регионално развитие”.

През 2015 г. благодарение на отделените от община Димитровград средства бе извършено геофизично проучване и заснемане на местността край нимфеума. Ефекта от това проучване и конкретните резултати от работата на обекта дадоха своите резултати. През 2017г. при разкопки на обекта там бяха открити уникални находки - статуя на богинята Изида и глава на Сатир. Находката е от II век и е поръчана от заможно семейство. Статуята на богинята Изида е с височина от около 80 см., изработена от мрамор. Находката е изключително ценна и без прецедент в България, а подобни изображения на богинята Изида са притежания само на световни музей в Европа.

Светилището на нимфите и Афродита годишно е посещавано от над 10 000 туристи. Община Димитровград продължава да подкрепя проучванията на обекта и да го разработва като един от най-ценните си архитектурни паметници.

В близост до село Крум археолози разкриха най-стария скелет на човек отпреди 8 000 години. Днес той също се съхранява в Историческия музей в града.


Всички новини от категория Моят град.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички