Събота,

Открихме специалности по поръчка на бизнеса

От: Администратор -
2295
Открихме специалности по поръчка на бизнеса
A
A
A

Академия "Икономика" е прекрасна възможност за студентите,

казва проф. Георги Михов, ректор на Технически университет - София

- Проф. Михов, в последните години бизнесът непрестанно отправя упреци към университетите за недостатъчно подготвени кадри. Къде се къса нишката? Има ли нещо, което самият бизнес трябва да направи в тази посока?

- Действително, бизнесът отправя сериозни упреци към висшето образование и някои не са без основание. При всичките издания на рейтинговите системи на МОН се посочваше, че има голямо различие между това, което иска бизнесът, и това, което предлагат университетите като обучение. Затова ние полагаме значителни усилия, за да може връзката образование - бизнес в ТУ-София непрекъснато да се заздравява. Вече 10 години при нас работи Кариерен център, който на практика осъществява комуникацията между фирмите и студентите ни. Факт е, че практическите занимания помагат на студентите да усвоят тънкостите на професията, така че след постъпване на стаж и на работа да могат да работят пълноценно. Добрата комуникация между бизнеса и образованието, както и инвестициите в полза на обучаващите се, дават възможности за повишаване качеството на подготовката на обучаваните от нас студенти. Пример в това отношение е начинът, по който ТУ-София работи с бизнеса. Десетки са лабораториите и учебните зали в университета, които са модернизирани с помощта на бизнеса. Много са проектите, по които работим съвместно. Ежедневно комуникираме с работодатели от направленията, в които ние обучаваме. В това отношение активността е преди всичко от страна на университета. Бизнесът става активен само когато разбере, че срещу него стои авторитетна и активна образователна институция. Разбира се, в тази насока винаги има още какво да подобряваме.

- Как в Техническия университет адаптирате програмите към изискванията на бизнеса?

- В днешни дни от изключителна важност е да се обърне внимание на уменията, които трябва да придобият студентите по време на обучението за заемане на конкретни работни места. По този въпрос работим паралелно в две посоки. Едната е обновяване на съществуващите специалности с отделни дисциплини, които са подсказани от нашите партньори от бизнеса. Другата форма е целево създаване на специалности по поръчка на бизнеса. Като такова мога да посоча започналото от миналата година задочно платено "поръчково" бакалавърско обучение във Факултета по транспорт за специалността "Автотранспортна техника", заявена от Агенцията по автомобилна администрация. Друг пример за специалност, поръчана изцяло от бизнеса, е "Газов инженеринг и мениджмънт" в Енерго-машиностроителния факултет. Същевременно миналата година завършихме работа по няколко образователни проекти от ОП "Развитие на човешките ресурси", целящи оптимизиране на учебни планове и програми и тяхното по-пълно ориентиране към потребностите на пазара и изискванията на бизнеса. Като пример в това отношение бих искал да посоча Факултета по телекомуникации, Факултета по компютърни системи и управление, Факултета по електронна техника и технологии, Електротехническия факултет, Машинно-технологичния факултет и др. Създаваме условия за свързване на комуникационните и информационните технологии с образователните цели на специалностите и с развитието на електронно и дистанционно обучение.

- Има ли проблеми със стажовете, какво още трябва да се направи в тази посока?

- На този етап в България дългосрочните стажове във фирмите са недостатъчно развити, което поражда недобра възможност за придобиване на практическите знания и умения. Времето, което сега се отделя за стажове, е недостатъчно за придобиване на практически опит, ценни умения и комуникации. Желателно е да се разработят дългосрочни стажантски програми, съобразени с учебния план, на гъвкаво работно време, които дават възможност на студентите да опознаят корпоративната култура, да придобият трудови навици. При някои работодатели съществува такава добра практика, но за съжаление стажантските програми от такъв тип са все още малко. Нашият университет се стреми да развива редица дейности в тази насока. Пример в това отношение са ежегодно организираните от Кариерния център на университета изложения на работодатели "Стажове" и "Дни на кариерата", както и работата по проект "Студентски практики" от ОП "Развитие на човешките ресурси". Ежедневно на нашите студенти се предоставят възможности да кандидатстват за стаж при работодателите, с които Центърът поддържа връзка. В него са регистрирани почти 500 активни социално отговорни работодатели. 

- КРИБ има една идея за създаване на Академия "Икономика", като част от нея е конфедерацията да заплаща половината от стажа на студенти, а другата половина да се плаща от работодателя. Как гледате на тази идея?

- Главната цел на Академия "Икономика" е студентите от втори и трети курс да получат подкрепа практически да усвояват желаната специалност, а усилията им да бъдат възнаградени. Това е една прекрасна възможност за обучаващи се да свържат собственото си бъдеще с бъдещето на България. Чрез Академия "Икономика" КРИБ има идеята да помогне и на висшите учебни заведения да променят програмите си така, че реално да отговорят на изискванията и очакванията на бизнеса и икономиката. Така и бизнесът ще може да реши проблема си с липсата на подготвени кадри.

- Неотдавна в ТУ имаше Дни на кариерата. Какви фирми ухажват студентите ви, младежите от кои факултети си намират най-лесно работа?

- Дните на кариерата са едно взаимно "ухажване" от страна на бъдещи работодатели и нашите студенти. В последните години се наблюдава засилен интерес към компютърните системи, телекомуникациите, машинното и индустриалното инженерство. Постоянно е търсенето от години за направленията енергетика, автоматика, транспорт и авиация. От голямо значение за работодателите е и владеенето на поне един чужд език, а в нашия университет имаме три специализирани факултета с обучение изцяло на чужди езици - английски, немски и френски.


Всички новини от категория Интервюта.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията