Четвъртък,

ЕС може да инвестира в икономическия бум на Азия

От: Администратор -
A
A
A

Федерика Могерини, върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия

Европейският съюз е най-взаимосвързаният регион в света. Продуктите, произвеждани в Порто, лесно могат да се продават в Катовице благодарение на нашия вътрешен пазар. Студентите могат лесно да кандидатстват за работа в целия Европейски съюз, сигурни, че придобитата от тях квалификация е призната и съпоставима с тази на другите университети в ЕС. Човек може да вземе влака от Брюксел до Виена точно толкова свободно колкото от Брюксел до Брюж. Тези връзки са създали възможности за гражданите, предприятията и инвеститорите от ЕС и са допринесли за по-голям просперитет за всички европейци.
Съществуват три принципа на този „европейски път" към свързаността. Свързаността трябва да бъде устойчива: икономически, фискално, екологично и социално. Свързаността трябва да бъде всеобхватна и насочена към всички аспекти —от транспорта до цифровите технологии, от енергетиката до човешкото измерение. И свързаността трябва да бъде установена в съответствие с международните правила и разпоредби, които са от решаващо значение за ефективното и справедливо движение на стоки, услуги, капитали и хора.
Не всички световни сили споделят този наш подход. Някои търсят краткосрочни решения, незабавно достъпно финансиране и бързо строителство, което често води до прекомерна задлъжнялост, по-ниски екологични и социални стандарти и несправедливи процеси за възлагане на обществени поръчки.
По-рано този месец представихме как подходът на Европейския съюз по отношение на устойчивата свързаност може да бъде разширен, по-специално във и към Азия.
Въз основа на устойчива, всеобхватна и основана на правила свързаност Европейският съюз се стреми да достигне до нашите партньори — от Западните Балкани до Централна Азия; от Източна Европа и Кавказ до Югоизточна Азия, за да укрепим нашите връзки по начин, който ще бъде от полза за всички нас и за нашата планета.
Ще направим това по три начина.
Първо, ще допринесем за изграждането на нови връзки и мрежи между Европа и Азия. Ще работим например за разширяването на нашата трансевропейска транспортна мрежа, която сближава хората и улеснява търговията чрез премахване на техническите пречки пред транспортните мрежи, модернизирането на инфраструктурата и хармонизирането на законодателството. Ще продължим да работим по устойчива цифрова програма с Азия, за да насърчаваме социално-икономическото развитие чрез универсален достъп на приемливи цени до цифрови технологии и услуги. Ще споделим своя опит за създаването на регионални, либерализирани енергийни пазари с акцент върху пазарно ориентирания преход към чиста енергия. И ще продължим да насърчаваме човешките контакти и мобилността като начин за изграждане на връзки, насърчаване на взаимното разбирателство и споделяне на идеи.
Второ, трябва да изградим и укрепим партньорства за общ подход към свързаността. Много такива партньорства вече съществуват. С Китай например разполагаме с двустранна платформа за свързаност, на която се срещаме, за да обсъждаме полезните взаимодействия, както и различните гледни точки. Инвестирали сме сериозно в структури за регионално сътрудничество в региона на Балтийско и Черно море, изготвили сме план за свързаност с Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) до 2025 г. и редовно общуваме с други регионални структури в Азия. Свързаността не може да бъде ограничена до единични региони, не може да изключва легитимни участници и да поставя екологичните съображения на последно място: нуждаем се от общи стандарти и правила. По тази причина ЕС работи с международни и европейски организации по стандартизация, с Международната агенция по енергетика, Световната търговска организация и други ключови организации с глобален мандат. Европейските предприятия трябва да имат равни условия на конкуренция със своите конкуренти и същия достъп до пазари в чужбина, както чуждите предприятия — на пазара на ЕС.
И накрая, Европейският съюз ще мобилизира всички свои финансови механизми, за да гарантира адекватно финансиране на проектите за свързаност, като използва пълния потенциал на Европейската инвестиционна банка и новите инструменти за външна инвестиционна политика, налични в рамките на бюджета на ЕС. Според Азиатската банка за развитие през следващите десетилетия Азия ще се нуждае от над 1,3 трилиона евро инвестиции в инфраструктура. ЕС може да подкрепи азиатските държави да посрещнат това предизвикателство по отношение на инвестициите, като мобилизира публичното и частното финансиране чрез комбинация от безвъзмездни средства, гаранции, отпускане на заеми и смесено финансиране. Според подхода на ЕС инвестициите могат да бъдат подкрепени само когато са финансово жизнеспособни и финансово устойчиви.
Общо на Европа и Азия се падат почти 70 % от световното население и над 60 % от световния БВП. Според прогнозите Азия ще бъде регионът с най-голям икономически растеж и ново търсене на енергия. Ние ще се ангажираме във и заедно с Азия по въпросите на свързаността и ще гарантираме, че това се извършва по начин, който е от полза за европейските и азиатските народи, както и за народите, разположени помежду им. Така можем да бъдем движеща сила за едно по-справедливо, по-проспериращо и устойчиво бъдеще за Европа и за света. Устойчивата свързаност, основана на силни партньорства и правила, е най-добрият начин да се върви напред — за ЕС, за Европа и за Азия.

*Заглавието е на редакцията

Тагове:

Препоръчани новини

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички