Безконтактни мултиплексорни вериги

„Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „Трудова злополука на служители”

ОБЯВЛЕНИЕ

“Безконтактни мултиплексорни вериги“ /БМВ/ ЕООД, гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 101, на основание чл. 14, ал. 1 и чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/

ОБЯВЯВА

Процедура за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „Трудова злополука на служители”.

Конкурсът ще се проведе на 12.03.2019 г. в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”№ 101.

Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 26.02.2019 г. до 11.03.2019 г. вкл. или от адрес www.bmv-eood.bg

Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул.”Кн.Мария Луиза”№ 101, от 09.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа с краен срок до 16.00 часа на 11.03.2019 г.

За справки: тел. 02/931 60 75.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай