WWF: Ще има още наводнения, докато се стесняват реките

WWF: Ще има още наводнения, докато се стесняват реките | StandartNews.com

София. Пролетните дъждове ще продължат да причиняват наводнения, докато реките биват стеснявани, предупреждава международната природозащитна организация WWF (Световен фонд за дивата природа). Инфраструктурата около реките е концептуално остаряла и опасна, посочват експертите.

Няколкото тежки наводнения от последните дни ни напомниха колко слабо сме приспособени да се справяме с екстремните прояви на времето, се казва в съобщение на WWF. Всяка пролет различни части на страната се наводняват и това не винаги се дължи на десетките литри дъжд, паднали за денонощие. Старата, но за съжаление и нова инфраструктура, изградена около реките, очевидно следва отхвърлени концепции. Стесняването на речните корита заради продължаващото строителство в крайречните райони затлачва реките и около тези тесни участъци те преливат. От друга страна, възприетата стратегия за изправяне и канализиране на реките унищожава крайречната растителност и вместо да отвежда водата бързо, пренася проблемите по-надолу по течението. Недостатъчното място за разливане и функциониране на естествените речни системи е пагубно за природата и вреди на хората, е становището на еколозите.

Повечето диги и част от мостове у нас са построени прекалено близо до реките. Така вместо да предпазват от наводнение, те предизвикват повишаване на водните нива и създават предпоставки за бедствия, посочват още от WWF.

Погрешно се внушава на обществото, че почистването на деретата и коритата означава изсичане на дървета. Всъщност боклуците и ниските храсти, които израстват на мястото на отсечените крайречни гори, могат да бъдат далеч по-опасни.

Изграждането на диги и стени около реките продължава да е предпочитан метод за предпазване от наводнения. През 2013 г. беше направен опит да се построи стена около река Луда Камчия, но той беше спрян благодарение на протестите на местното население и мнението на експертите, че проектът е по-опасен отколкото полезен, припомнят специалистите. 

Начинът за предпазване от това бедствие е даден от природата - естествените крайречни гори и влажни зони. Принципът е "повече място за реките - повече сигурност за хората" и се прилага широко в много страни от ЕС, категорични са еколозите.

WWF е част от проект за възстановяване на река Русенски Лом, където нагледно е демонстриран този принцип. Високите води се разливат в крайречните зони, после се връщат в реката, без да оставят наводнени земи. Освен че предпазват от наводнения, крайречните зони създават условия за размножаване на риби, влаголюбиви видове и хранене на черни щъркели. Биоразнообразието в тези зони е огромно. В момента четирите басейнови дирекции в страната изготвят планове за управление на риска от наводнения съгласно изискванията на евродирективата за оценка и управление на рисковете от наводнения.

Случилото се през изминалата седмица е повод обществото да вземе активно участие и да следи този важен процес. WWF приветства всички мерки и ангажименти за възстановяване на влажните зони, меандрите, заблатените места и крайречните гори, които не само ще предпазят хората от наводнения, но и ще защитят много животински видове, завършват еколозите.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай