Сряда,

Вкусни соленки за почивен ден

От: Стандарт -
409
Вкусни соленки за почивен ден
A
A
A

Пухкави топчици с котидж сирене

(за 16-18 брой­ки)

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти: 1 яй­це, 75г кра­ве мас­ло, 100г браш­но, 1/4 ч л сол, 1/2 ч л бак­пул­вер, 150г ко­тидж си­ре­не, 50г нас­тър­ган пар­ме­зан, 50г каш­ка­вал, че­рен и чер­вен пи­пер на вкус

На­чин на при­гот­вя­не: Раз­то­пя­ва­ме мас­ло­то на ба­вен огън и го ос­та­вя­ме да се ох­ла­ди. При­ба­вя­ме го към раз­би­то яй­це. В под­хо­дящ съд пре­ся­ва­ме браш­но­то с бак­пул­ве­ра, до­ба­вя­ме сол­та и раз­бър­ква­ме. Смес­ва­ме су­хи­те и теч­ни­те със­тав­ки. При­ба­вя­ме ко­тидж си­ре­не­то, пар­ме­за­на и нас­тър­ган на сит­но рен­де каш­ка­вал. Под­пра­вя­ме с че­рен и чер­вен пи­пер на вкус и от­но­во раз­бър­ква­ме. С по­мощ­та на лъ­жи­ца за сла­до­лед взе­ма­ме от смес­та и на­реж­да­ме со­лен­ки­те на раз­сто­я­ние в та­ва, ко­я­то е пок­ри­та с хар­тия за пе­че­не. Пе­чем в пред­ва­ри­тел­но заг­ря­та на 200 гра­ду­са фур­на за око­ло 10-12 ми­ну­ти или до при­я­тен зла­тист цвят. Из­важ­да­ме и ох­лаж­да­ме вър­ху ре­шет­ка.

 

Со­лен­ки с пар­ме­зан и ма­щер­ка

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:  1/2 ча­ша под­со­ле­но мас­ло, 1/2 ч. л. сол, 1/4 ч. л. смлян че­рен пи­пер, 1 ча­ша нас­тър­ган пар­ме­зан, 1 ча­ша браш­но, 1 ч.л. ма­щер­ка

На­чин на при­гот­вя­не: С по­мощ­та на мик­сер, раз­бий­те мас­ло, сол и че­рен пи­пер. До­ба­ве­те пар­ме­за­на и браш­но­то и раз­бър­кай­те на нис­ка ско­рост, са­мо до­ка­то се сме­сят доб­ре. Из­пол­звай­те ръ­це­те си, за да съ­бе­ре­те тес­то­то на топ­ка и след то­ва на­тис­не­те в диск, увий­те във фо­лио и ох­ла­де­те за по­ло­вин час.

Заг­рей­те фур­на­та до 180 гра­ду­са. Пок­рий­те та­ва­та с хар­тия за пе­че­не.

На ле­ко наб­раш­не­на по­вър­хност раз­то­че­те тес­то до  де­бе­ли­на 1,5 см. По­ръ­се­те ма­щер­ка от­го­ре и про­дъл­же­те да раз­точ­ва­те тес­то с де­бе­ли­на 1 см. На­ре­же­те го на квад­ра­тчета и ги пос­та­ве­те на разстояние върху хартията за печене. Пе­че­те до зла­тис­то, око­ло 11 до 13 ми­ну­ти.

 


Всички новини от категория Любопитно.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички