Подадоха 348 проекта за ремонт на храмове

Подадоха 348 проекта за ремонт на храмове | StandartNews.com

Заявените средства са четири пъти повече от предвидения бюджет

348 са подадените проекти за ремонт на храмове със средства от ЕС, съобщиха от Министерството на земеделието. Подадените проекти в областните дирекции на ДФ "Земеделие" са на стойност 209,75 млн. лв. Това е 4 пъти над определения бюджет за този прием по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Финансовата помощ за този прием е левовата равностойност на 25 млн. евро. Тъй като общата сума на заявената финансова помощ от всички подадени заявления е по-голяма от размера на определения за този прием бюджет, ще бъде извършена оценка по критериите за подбор, обявиха от министерството. Заявленията за подпомагане ще се класират според получените при оценката точки и ще се одобряват в низходящ ред до размера на наличния бюджет. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане. Подмярка 7.6 цели да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. Финансовата помощ се предоставя за възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на сгради с религиозно значение. Допустими са и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай