Сряда,

Инат и глупост зад апокалипсиса “Чернобил”

От: Стоян Праматаров -
Инат и глупост зад апокалипсиса “Чернобил”
A
A
A
  • Извозват 47 000 души за два часа, Горбачов проговаря 18 дни след взрива
  • Младоци без опит и информация правят фаталния експеримент с реактора

 

За мнозина съвременници нощта срещу 26 април не означава нищо. Но, ако посочим годината - 1986, за мнозина на средна възраст ще изникнат смътни спомени за късно казана с милион недомлъвки истина.

Прибавим ли и местоположение - Чернобил, то тогава всички настръхват.През есента на 1986 г. четвърти енергоблок на Чернобилската атомно-електрическа централа (ЧАЕЦ) работи вече 4 години. На 25 април е предвидено спирането му за среден ремонт. Но, преди това е решено да се проведе изпитание на турбогенератор Х 8 в режим на натоварване за собствени нужди. Ако се увеличи подаването на пара в турбината, тя се връща инерционно. Експериментът е трябвало да провери доколко ще стигне енергията на ротора за производство на електроенергия за поддръжка на собствените механизми в необичайна ситуация. Имитира се авария в електропреносната мрежа на Украйна, при която реакторът и неговото управление не получават енергия от съседни електроцентрали. Въртящият се по инерция вал на турбината би трябвало да произвежда ток още няколко часа, достатъчен за собствените нужди на реактора. През това време персоналът трябва да спре реактора. Подобни експерименти са провеждани и преди в атомни електроцентрали. Но, този път програмата за изпитания била лошо подготвена, а мерките за безопасност - организирани формално. В инструкциите за мерките за безопасност пишело, че всички операции се извършват с разрешението на началник смяната, а в случай на авария се действа "според инструкциите". Но, в инструкциите не били описани мерки за безопасност в случай на необичайна ситуация. А, експериментът предполагал изключване на системите за аварийно охлаждане. Автоматичната защита и системата за аварийно охлаждане по време на изпитанието са били изключени, за да няма "фалшиво включване" по време на експеримента. И така:

25 АПРИЛ

01,00 ч. - Операторите пристъпват съм снижаване на мощността на реактора.13,05 ч. - 8-ми турбогенератор се изключен от системата и преминава на енергопотребление за собствени нужди14,00 ч. - Системата за аварийно изключване на реактора е изключена от контура за принудителна циркулация23,10 ч. - Продължава снижаването на мощността на реактора, операторът изключва системата за локално автоматическо регулиране, което противоречи на инструкциите за експлоатация на реактора. Това води до разбалансиране на датчиците и мерните прибори. Операторът, който е бил неопитен и без врял и кипял инженер до себе си, наблюдавал как мощността на реактора според приборите рязко се снижава от 700 МВт до 30 МВт. Следващите 50 минути операторите се опитват на ръка да отстранят дебалансирането на измервателните уреди, като никой от тях не си дава сметка какви физико-химически процеси протичат през това време в реактора.

26 АПРИЛ

01,00 ч. - Операторите успяват ръчно да стабилизират процеса по снижение на мощността на реактора, но тя скочила почти седемкратно - до 200 МВт. В следващите 40 минути започва бавното "отравяне" на реактора като се спускат специалните абсорбиращи пръти в сърцевината на реактора.01,03 ч. - Операторите ръчно включват още две циркулационни помпи (към работещите вече шест), за охлаждане на активната зона. Така осем помпи вдигнали налягането и увеличили с три пъти до краен предел подаването на вода чрез системата за охлаждане. 4 минути преди взрива операторите се опитват ръчно да регулират налягането на вода и пара и да ги намалят. Това обаче не става и налягането се увеличава вече четирикратно.01,19 ч. - Спряна е автоматичната система за изключване на реакторите, защото нивото на водата в барабан-сепараторите е силно понижена.01,23:04 - Стартира изпълнението на самия тест. Изключено е захранването на турбината, като целта е била да се включат резервните дизел генератори. Но има пауза от 40-50 секунди, което може да доведе до прегряване на реактора. Във въпросните секунди инерцията на спиращата турбина е трябвало да задвижи водните помпи преди включването на дизел генераторите. Но с намаляване на количеството подавана вода, охлаждаща реактора, се образува пара под високо налягане, а мощността расте.01,23:40 - Взето е решение да се активира аварийната система за понижение на мощността. Това става като всички регулиращи пръти трябва отново да се вкарат в реактора. Тези пръти са съставени от бор, но по краищата си имат графит, който е мощен катализатор. Но, поради повишеното налягане на парата в каналите, прътите не успяват да влязат докрай. Това довежда до 120 пъти повишаване на проектната мощност, като температурата в активната зона достига хиляди градуси.01,23:49 - Настъпва взрив в реактора, който изхвърля над 1000-тонния му капак и в реактивната зона навлиза въздух, който реагира с ядреното гориво. Минута по-късно настъпва втори още по-силен взрив.01,26:03 - Подаден е сигнал към пожарната, която пристига след две минути. До момента има само една жертва, която загива по време на взрива.02,30 ч. - Голяма част от пожарникарите вече имат "радиационен загар" и повръщат вследствие погълнатата радиация. Изпитват парене и бодежи по откритите части на телата си, както и метален вкус в устата си.05,00 ч. - Трети енергоблок е спрян, а през деня и първи и втори блокове.06,35 ч. - Пожарът е потушен, но горивото продължава да тлее.

27 АПРИЛ

10,00 ч. - Военни вертолети започват да изливат смеси от боросъдържащи вещества, олово, доломити, пясък и глина.13,10 ч. - По местната радиостанция е обявена евакуацията на град Припят. Над 1200 автобуса, 200 камиона, 2 влака, речни кораби за два часа и половина извозват 47 000 души, сред които 17 000 деца и над 80 лежащоболни.17,45 ч. - С два полета на Аерофлот в Московски болници са доставени и настанени първите пострадали от радиацията служители в електроцентралата и пожарникари.

28 АПРИЛ

Целият наличен персонал на АЕЦ е пребазиран в пионерския лагер "Сказачной"(Приказен). Съставен е щаб който да ръководи по-нататъшните операции.

2 МАЙ

Във връзка с влошаващата се радиоактивна обстановка започва евакуацията на селата в 10-километровата зона около централата. Взето е решение да се започне работа за обезвреждане на последиците и под реактора.

3 МАЙ

Пристига първата група миньори от Донбас и Тула, като задачата им е да прокопаят под енергоблока тунел, за да може да се монтира отдолу бетонна плоча и охлаждаща система, Тъй като е съществувал риск от прогаряне на долната част от корпуса на реактора.

4 МАЙ

Започва евакуацията от 30-километровата зона около централата, обхващаща територии на Украйна и Беларус. Затворени завинаги са 179 населени места и са евакуирани 135 000 човека.

6 МАЙ

Напълно е потушен пожарът в реактора, като е спряно изхвърлянето на радиоактивни вещества в атмосферата. Спряно е покачването на температурата в енергоблока, а под реактора чрез специални съоръжения се подава азот за охлаждане. Развалините на блока са покрити с над 5000 тона инертни съединения, които абсорбират аерозолните частици на ядреното гориво.

7 МАЙ

В района на Чернобилската АЕЦ са устроени 240 полеви болници с 1300 лекари, медсестри, лаборанти и други специалисти.

14 МАЙ

По телевизията излиза с изявление Генералният секретар на КПСС Михаил Горбачов и за пръв път се дават данни за размера на катастрофата и официални цифри за пострадалите.

15 МАЙ

Над 250 000 жени, деца и ученици намиращи се в пионерски лагери и школи от Киев и близките области са изведени оттам.

20 МАЙ

С вертолети започва обработка на почвата в заразената зона с цел обеззаразяване.

27 МАЙ

Самолети Ан-12 започват полети около централата, разпръсвайки специални реагенти за да предотвратят дъждове в зоната на аварията.

20 ЮЛИ

По протежението на река Припят започват да се издигат дамби, за да се попречи на попадането на радиоактивни елементи в малките реки наблизо.

25 АВГУСТ

Академик Легасов излага петчасов доклад за причините и последствията от аварията централата на МАГАТЕ във Виена. Това е "ледоразбивачът", който разчупва ледовете на мълчанието около инцидента.

ОКТОМВРИ

Отново са пуснати в експлоатация Първи и Втори енергоблокове на АЕЦ.

НОЕМВРИ

Завършено е ограждането на 30- километровия периметър около централата и Е въведен специален пропускателен режим.

14 ДЕКЕМВРИ

Въведен е в експлоатация проектът "Укритие" или по-популярно като "Саркофага". Изгребани са 600 000 кубически метра радиоактивен грунд около централа и са загробени в специално изградени депа. Изградена е 6000-тонна метална носеща конструкция и са излети 350 000 тона специален бетон, които да покрият останките от трети енергоблок.

Как светът научава

Обувки с радиация издават трагедията

На 28 април 1986 г. прозвучава алармен звънец при преминаване на един служител през скенерите за радиация във втората по големина АЕЦ в Швеция "Форсмарк". По обувките му са открити високи нива на радиация и това веднага поражда опасения за авария в централата. Но, след обстойно проучване се оказва че източникът се намира 1100 км. на югоизток. Вестта веднага е изпратена в МАГАТЕ (Международната агенция за атомна енергия). Подаденият сигнал принуждава СССР да признае за инцидента, въпреки че се стараят да омаловажат ситуацията. Радиоактивният облак достига Скандинавия, Германия и Полша.

Причините

Информацията за охлаждането - секретна

Реакторите, монтирани в Чернобилската АЕЦ са от типа РБМК (реактор с висока мощност) и до инцидента са смятани за едни от най-сигурните произвеждани в СССР. За разлика от по-стария тип ВВЕР (водо-водно енергиен реактор), РБМК са значително по-мощни. Те използват графитен забавител, вместо воден. Така най-мощните РБМК са 1000 МВт, срещу 440 МВт на ВВЕР. Но, както се оказва по-късно в първото поколение РБМК има редица конструктивни грешки. Три години преди аварията в Чернобил, сходна авария възниква в Игналинската АЕЦ. Ситуацията е аналогична - при работа на реактора при пълна мощност сработва аварийната защита с цел бързо понижаване на мощността. Но, вместо мощността да се понижи поради същия конструктивен дефект мощността рязко се покачва, което води до сериозна повреда в зоната на реактора, но без сериозни последици. Въпреки инцидента промяна в конструкцията на реактора не е направена защото се приема че инцидентът е следствие на човешка грешка. Освен конструктивни дефекти, причина за аварията е и човешкия фактор. Много от операторите са били с недостатъчен опит. Голяма част от информацията относно функционирането на реакторите е била засекретена. Включително и фактът че този тип реактори при липса на добро охлаждане повишават мощността си. И най-накрая самият план за осъществяване на теста не е бил одобрен от Държавният атомен надзор.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички