Неделя,

Крумовград с уникална експозиция за древния добив на злато

От: Гергана Тодорова -
2585
Крумовград с уникална експозиция за древния добив на злато
A
A
A
  • Денят на миньора като пресечна точка между минало, настояще и бъдеще
  • „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД помогна за популяризиране историята на региона
  •  
  • Лентата прерязаха кметът на града Себихан Мехмед, проф. д-р инж. Илия Гърков, вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“, доц. д-р Христо Попов, директор на НАИМ при БАН /вдясно/ и Даниела Коджаманова, директор на историческия музей в Кърджали /вляво/ Снимка: „Дънди Прешъс Металс Крумовград"

На 18 август 2022 г., в деня на успението на Св. Иван Рилски, патрон на миньорите, в Крумовград официално беше открита музейна експозиция, която разказва за Ада тепе и тайните на древното рударство. Осигурявайки финансирането на спасителни археологически проучвания на Ада тепе, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД съдейства за съхраняване на важна за културно-историческото наследство на страната ни информация и осигури възможност за популяризиране историята на региона и на минерално-суровинния бранш. Множеството събрани досега данни показват колко тясно свързани с историята на нашите земи са рударството и металургията.

„Златото има своето важно място в човешкия бит близо 7000 години. То ще продължава да го има и занапред. С откриването на изложбата „Ада тепе“ имаме възможност да покажем на широка публика събраната информация за добива на злато в древността, за бита и особеностите на живота далеч в миналото. Благодарение на съвместната работа с отговорен инвеститор, институциите, призвани да опазват културното наследство и местната власт получават възможността да разкрият значими факти за историята и културата на даден регион.

Това са положителни резултати, от които полза имат голям брой заинтересовани страни, включително науката, а работата се върши с максимална обществена и професионална отговорност и спазване на най-високи стандарти. Реализираният проект съвместно с община Крумовград, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ и Националният археологически институт с музей при БАН носи позитиви за археологията и дава принос за създаване на добри условия за развитие на икономиката на Крумовград. Спасителните археологически проучвания винаги търсят баланс между изискванията на съвремието и икономическото развитие и опазването и популяризирането на културно-историческото наследство“. Това каза доц. д-р Христо Попов, директор на НАИМ при БАН.

„Осигурявайки финансирането на спасителните археологически проучвания на Ада тепе и популяризирането на резултатите, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД съдейства за съхраняване на важна за културно-историческото наследство на страната ни информация. С новата музейна експозиция осигуряваме и допълнителна възможност за популяризиране историята на региона и на минерално-суровинния бранш. Успехите, които сме постигнали, нямаше да бъдат толкова удовлетворяващи, ако не беше доброто сътрудничество с местните власти и компетентните държавни институции. Водени от грижата за живота и здравето на хората, съвместните ни усилия доведоха до изграждането на минния обект рудник „Ада тепе“, който днес функционира в хармония с културно-историческите дадености и биоразнообразието в Натура 2000 зона и показва пътищата, по които минен бизнес и наука могат да вървят заедно и да си сътрудничат“, обобщи проф. д-р инж. Илия Гърков, вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ и изпълнителен директор за България.

„Община Крумовград имаше късмета да попадне в благоприятна ситуация, в която развитието на модерен рудодобив даде шанс да се разкрият част от отдавна забравените традиции на рударството в региона. „Ада тепе“ е първият целенасочено проучван стар рудник в България. Радостно е, че от нашите земи произхожда най-ранното злато в историята на човечеството. Откриването на рудник „Ада тепе“ през 2019 г. даде тласък на икономиката на града и създаде условия за развитие на инфраструктурата, завръщането на хората в Крумовград. Развитието на модерен бизнес е важно условие за осигуряване на просперитет. Паралелно с това обаче, с откриването на музейната експозиция в Обединения детски комплекс градът ни ще има и още едно място, където по интерактивен начин и с образователна цел широката общественост ще може да се запознае с рударството и металургията на древността, но и с постиженията на модерната минна индустрия“, отбеляза Себихан Мехмед, кмет на община Крумовград.

Предисторията

Ада тепе - най-старият златодобивен рудник в Европа

Археологическите проучвания показват, че през късната бронзова епоха на значителна част в масива Ада тепе до Крумовград е разработван най-големият известен златодобивен рудник на Балканите. Добив на злато на Ада тепе има в началото на XV в. пр. Хр. Златодобивът започва на самия връх и постепенно се разпростира върху цялата площ на билото. Използвана е техника, при която с помощта на огън рудосъдържащите скали са се нагрявали. Високата температура подпомагала напукването на скалата и извличането на рудата.  

Датирането на рудника в късната бронзова епоха и проведените задълбочени проучвания доведоха екип от археолози под ръководството на доц. д-р Христо Попов, директор на Националния археологически институт с музей /НАИМ/ при БАН, до изненадващото откритие - Ада тепе е най-старият известен златодобивен рудник в Европа.

До започването на добива върхът не е бил населен, но с началото на добивните дейности се изгражда сезонно селище с най-малко 20 колиби.

През времето промяна в икономическата конюнктура и трансформирането на социалните навици на населението води до затихване на дейностите по златодобив. Районът постепенно придобива селскостопански облик, отдалечавайки се от корените. Златодобивът бива забравен за много дълги години.  

Реализирането на първия новоразработен рудник за последните 40 години - „Ада тепе“ в Крумовград, е пример как модерният рудодобив и опазването на културното наследство могат да съжителстват и да дадат добър резултат, когато има конструктивен диалог и разбиране. НАИМ при БАН и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД показват на практика какви са пътищата, по които бизнес и археология могат да вървят заедно и да си сътрудничат.

Проучвания

Историята на археологическите проучвания на Ада тепе води началото си от 2001 г.В периода 2001 -2006 г. на върха се проучва малко тракийско светилище. През 2005 г. започват първите проучвания на следите от стар златодобив, откривани по склоновете на върха. Три години по-късно българо-германски археологически екип прави нови открития по проект, подкрепен от научната фондация „Александър фон Хумболт“. Установява се, че златодобив на върха е имало още от средата на II хил. пр. Хр. – времето на Микена и на Троя. Тези разкрития правят Ада тепе най-ранния известен до този момент златодобивен рудник в Европа.

От 2010 г. „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ се ангажира с пълното проучване на стария златодобивен рудник на Ада тепе и с популяризиране на резултатите от спасителното му проучване. Дейностите по проучване се изпълняват през годините до днес като включват много интердисциплинарни методи и колаборации. Част са направени за първи път във връзка с проекта „Ада тепе“.

210 000 души гледат изложбата във Виена

В началото на 2017 г. Музеят за история на изкуството във Виена приема изложбата „Първото злато. Ада тепе – най-старият златен рудник в Европа“, която е резултат от съвместната работа на НАИМ към БАН, Музея за история на изкуството във Виена и Института за източна и европейска археология при Австрийската академия на науките. За три месеца изложбата е посетена от 210 000 човека и с това оглавява класацията за най-посещавана в света изложба на антична тематика през 2017 г. Интересът към изложбата вдъхновява организаторите да я покажат и пред българска публика, тъй като в България до този момент никога не е правена специализирана временна експозиция, посветена на бронзовата епоха. Разширена и обновена, изложбата става факт в края на 2017 г. със заглавие „Злато и бронз. Метали, технологии и контакти в Източните Балкани през бронзовата епоха.“

На 29 май 2018 г. в НАИМ към БАН беше представен сборникът "Злато & Бронз – Метали, технологии и контакти на територията на Източните Балкани през бронзовата епоха". Основа на сборника стават двете изложби, посветени на богатото културно-историческо наследство от малко познатата на широката публика бронзова епоха.


Всички новини от категория Чудесата на България.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com