Събота,

Заплатите замразени заради скъпия ток

От: Стандарт -
270
Заплатите замразени заради скъпия ток
A
A
A

Българска търговско-промишлена палата проведе експресно анкетно проучване сред своите членове във връзка с високите цени на електроенергията и природния газ. То се проведе в периода 4-6 януари 2022г.Проучването показа, че няма фирми, които да са подготвени да се справят със собствени сили поради високите цени на енергиините носители. Пренебрежимо нисък дял ( едва 1%) от фирмите са реализирали прогрес в тези условия, както и тези, които гледат позитивно поради това, че са насърчени да инвестират във ВЕИ за собствени нужди (3% от анкетираните).74 %  от респондентите посочват, че не могат да планират цените на предлаганите стоки и услуги от тях поради динамиката в цените на ел.енергия, която в края на 2021г. достигна пикови равнища на пазара „Ден напред“ до нива от 824.55 лв./ MWh.  По този начин предприятията пропускат поръчки и изпълняват само вече поетите ангажименти, защото динамиката не позволява нормално планиране, посочват 34% от предприятията.

За съжаление сериозните колебания в цената на ел.енергията дава и пряко отражение върху работната сила в предприятието, която е най-важният ресурс във фирмите, като 63%  посочват, че не могат да увеличат заплатите на работниците на фона на сериозната инфлация в цените и несигурния пазар на ел. енергия.

41% от от фирмите посочват, че ако кризата продължи прекалено дълго, ще се наложи да съкратят част от персонала, а 24% ще преустановят дейност за неопределно време. 76% от предприемачите считат, че е необходимо компенсацията да бъде съобразно предложенията на национално представителните работодателски организации, а именно без ограничен таван от 30% на компенсацията. По този начин мярката ще окаже сериозен ефект върху фирмите и небитовите потребители и ще има стопиращ ефект върху динамичния ръст в цените на стоките и услугите и ще окаже сериозен позитивен ефект върху икономическата среда.

Едва 5% от бизнеса определя предложения механизъм за компенсация за достатъчен.15 % от тези, които вече са преустановили дейността си отбелязват, че ще я възстановят, едва когато пазарът на ел.енергия се възстанови до поносимите нива.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com