Неделя,

Вноската за здраве без промяна до края на март

От: Стандарт -
286
Вноската за здраве без промяна до края на март
A
A
A

До края на март 2022 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 26 лв.Точно колкото и през миналата година.

Причината е, че все още не е приет новият бюджет, не са увеличени минималният и максималният осигурителен доход. Така минималният осигурителен доход до края на март ще бъде 650 лв., а максималният - 3000 лв.

Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се. Така здравната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за януари 2022 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис чрез портала за електронни услуги, или в офиса на приходната агенция по постоянен адрес в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравни вноски. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лв.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите права се възстановяват, ако бъдат платени всички дължими здравни вноски за последните 60 месеца.

 


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията