Удар със златото. Голяма новина от БНБ

Ето какво пише в отчета на банката

Удар със златото. Голяма новина от БНБ | StandartNews.com

БНБ отчита ръст на печалбата от преоценка на злато, става ясно от отчета на банката за първите шест месеца на тази година. Печалбата възлиза на 136,564 млн. лв. и е в резултат от увеличението на пазарната цена на златото от 3323.11 лв. за тройунция към 31 декември 2022 г. до 3426.24 лв. за тройунция към 30 юни 2023 г., или нарастване с 3,1%.

Златото в стандартна форма включва злато, предоставено за депозитарно съхранение и на депозит. Депозитите в злато са предоставени на банки, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки от две международно признати рейтингови агенции, се посочва още в доклада.

Златото в друга форма включва възпоменателни златни монети на стойност 48,947 млн. лв. В „други благородни метали“ са включени сребърни възпоменателни монети на стойност 40 хил. лв. и платинени възпоменателни монети на стойност 2,144 млн. лв.

През отчетния период пазарната доходност на ценните книжа се е повишила значително, показва още отчетът на БНБ. В краткосрочните матуритетни сектори, в които БНБ инвестира предимно валутните резерви, доходността до падеж на бенчмарковите двугодишни ДЦК на Германия нарасна с 43 базисни точки, което беше съпоставимо и с промените в доходностите на ценните книжа на останалите разрешени емитенти на деноминирани в евро облигации.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай