"Топлофикация Плевен" се грижи за опазването на околната среда и производството на чиста енергия

Директорът на "Топлофикация Плевен" отчете успешен отоплителен сезон 2021-2022 г.

"Топлофикация Плевен" се грижи за опазването на околната среда и производството на чиста енергия | StandartNews.com

"Топлофикация Плевен" е едно от най-екологично ориентираните предприятия в България. Опазването на околната среда е наш приоритет. Влагаме значителни средства в зелени проекти и нови съоръжения. Усилията ни са насочени не само към гарантиране на екологичната устойчивост при производството на енергия, но и към изпълнението на европейските изисквания за намаляване на вредните емисии". коментира инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“. По думите му в последните години са инвестирали в зелени проекти с цел производство на чиста енергия за крайните потребители.

Сред успешно реализираните екологични инвестиции инж. Василев изтъкна закупуването и пускането в експлоатация на американска газова турбина. "Инсталацията отговаря на всички изисквания за подобен тип мощности. Газовата турбина с прикачения към нея генератор произвежда електроенергия, изпусканите от нея изгорели газове с висока температура се утилизират в котела и от тяхната енергия се произвежда пара и гореща вода. Чрез нея значително повишаваме енергийната ефективност в "Топлофикация Плевен". Тази инвестиция осигури дългосрочно, устойчиво и екологосъобразно развитие на предприятието" заяви инж. Василев.

Директорът на "Топлофикация Плевен" отчете успешен отоплителен сезон 2021-2022 г.,  въпреки икономическата и енергийна криза, в която се намира страната. "Първо беше тежката здравна криза, после резкият скок на горивата, а сега „за капак“ дойде и военният конфликт в Украйна. Въпреки всичко това, ние  изпълняваме производствената си програма и постигаме заложените цели." посочи инж. Василев. По думите му благодарение на ежегодната профилактика снижихме до минимум авариите.

Относно предстоящата ремонтна програма, директорът на дружеството обясни, че както всяка година, през летните месеци, ще  извършат годишния планов ремонт. "Ще инвестираме в технологично обновление на съоръженията. Планираме да извършим дейности за модернизация на мощностите и топлопреносната мрежа в града. Нашата цел е осигуряване на сигурно и надеждно топлоподаване на клиентите." заяви инж. Василев. "До тук сме положили огромни усилия, които дават резултат. Много важно е да се отбележи, че успехът ни се дължи на професионализма на целия екип на предприятието. Въпреки всички предизвикателства, с които се сблъскахме, заедно и сплотени продължихме да работим. Нито за ден не прекъснахме обслужването на клиентите и целия производствен процес" посочи инж. Василев.

На въпрос дали има подготвени кадри, които да работят с новите технологии, инж. Василев обясни, че квалификацията и преквалификацията са от изключително значение за модернизацията и конкурентоспособността на дружеството. "Много пъти съм казвал, че екипът е най-важният за всяко едно предприятие. Казано в едно изречение - човек не може без технологии, но и те не могат без него. Човешкият фактор ще продължава да бъде важен дори и в дигиталната ера.“ допълни директорът на Топлофикация Плевен.

"През 2022 г. сме си поставили няколко основни цели, а именно подобряване на екологичните показатели на предприятието. Ще продължаваме да инвестираме в поддържането на доброто техническо състояние на съоръженията и разширяване на топлопреносната мрежа чрез изграждане на топлофикационни отклонения и абонатни станции за нови сгради" посочи инж. Василев. Той сподели, че ще работят и по привличане и включване на нови клиенти. "Уверявам Ви, че целият екип на "Топлофикация Плевен" ще продължава да се концентрира в максималното използване на собствения си потенциал, за да станем още по-успешни и клиентите да ни припознават като надежден партньор" подчерта инж. Василев.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай