Петък,

Топлофикация Перник ще прави ток и топлинна енергия от биогаз, произведен от царевични стебла и слама

От: Стандарт -
428
Топлофикация Перник ще прави ток и топлинна енергия от биогаз, произведен от царевични стебла и слама
A
A
A

От Топлофикация Перник обявиха, че са разработили инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия, работеща с основно гориво биогаз.

            От дружеството обясняват, че съоръжението ще използва за гориво, генерирана на площадката на Топлофикация Перник биогаз. Горивото ще се образува чрез обработка на биомаса.

            „За производство на биогаз ще използваме царевични стебла, слама и други естествени неопасни материали от селското и горското стопанство.“ каза изпълнителният директор на Топлофикация Перник инж. Чавдар Стойнев.

            Енергийният специалист обясни, че в Европа биогазът се определя като възобновяем източник със значителен потенциал за производство на енергия.

            „Производството на биогаз не само дава възможност за производство на топлинна и електрическа енергия, а и подпомага опазването на околната среда поради оползотворяването на различни органични материали в процеса на производство. Изгарянето на биогаз в топлофикация спомага за редуциране на изпусканите вредни емисии във въздуха.“ каза инж. Чавдар Стойнев.

            Предвиденият капацитет на инсталацията е 6 Мвт електрическа енергия и 3,15 Мвтч топлинна енергия. Съоръжението ще бъде разположено на площадката на Топлофикация Перник, където е осигурена необходимата инфраструктура в т.ч. водозахранване, електроснабдяване и вътрешни пътища. Отделно е предвидено да бъде изграден и склад за суровината, включваща раздробени царевични стебла и друга биомаса с капацитет, който да обезпечи едногодишна експлоатация на инсталация.

            „Реализацията на проекта е част от енергийната трансформация на Топлофикация Перник. Използваната технология за получаване на топлинна и електрическа енергия от биогаз няма да емитира вредни вещества.“ каза инж. Стойнев.

            Директорът обясни, че свежата биомаса ще преминава през процеси на центрофигуране и подсушаване без вредно въздействие върху околната среда.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията