TBI Bank с рекордна нетна печалба за 2021 г.

Като един от лидерите в потребителското финансиране и BNPL сегмента в Югоизточна Европа, през 2021 г. TBI Bank е обслужила почти 1.25 милиона заявления за кредит в България и Румъния и е отпуснала близо 500.000 кредита

TBI Bank с рекордна нетна печалба за 2021 г. | StandartNews.com

София, 4 април, 2022 – През последните години светът се сблъска с неочаквани предизвикателства – когато въздействието на глобалната пандемия започна да отслабва, последваха настоящите трагични събития в Украйна. Тези времена бяха трудни за всяка бизнес организация по света – някои обаче се оказаха по-устойчиви от други. През това време TBI Bank стартира множество нови продукти и инициативи, фокусира се върху своите клиенти и продължи да изгражда силен екип на основните си пазари. Успехът не закъсня.

Консолидираният неодитиран финансов отчет на TBI Bank отчита рекордна нетна печалба от 27.5 млн. евро за 2021 г., с 39% повече от резултатите за 2020 г. През годината TBI присъедини нови партньори в своята BNPL платформа (включително и от нови индустрии) и към днешна дата присъства в над 14.000 търговски обекта в България и Румъния. Същевременно банката бързо се адаптира към променящата се пазарна среда и потребителските предпочитания, което помогна на бизнеса ѝ с крайни клиенти и с малки и средни предприятия да нарасне над средното за пазара и да допринесе положително за общия резултат.

Като един от лидерите в потребителското финансиране и BNPL сегмента в Югоизточна Европа, през 2021 г. TBI Bank е обслужила почти 1.25 милиона заявления за кредит в България и Румъния и е отпуснала близо 500.000 кредита. Така в края на 2021 г. активите на банката се увеличават с близо 30%, достигайки 710 млн. евро, а кредитният портфейл достига 544 млн. евро. Румъния, най-големият пазар на TBI Bank, е лидер в растежа (38% за Румъния; 32% за всички пазари) и приноса към общите бизнес резултати.

Въз основа на тези положителни бизнес резултати приходите на банката нарастват с 24% до 124 млн. евро, главно благодарение на 14% увеличение на нетния лихвен доход и впечатляващия 70% ръст на приходите от такси и комисиони. Това позволява на оперативната печалба за 2021 г. да достигне 96 млн. евро или близо 30% ръст спрямо 2020. Печалбата преди данъчно облагане възлиза на 34.6 млн. евро (50% ръст спрямо 2020 г.). Увеличението на общите разходи на банката с 19% до 61 млн. евро се дължи основно на ускорения ръст на кредитния портфейл и инвестициите в нови бизнес линии и пазари.

Освен това депозитното портфолио на TBI Bank достига 411 млн. евро в края на годината, отчитайки здравословен ръст, който значително изпреварва пазара. В пазарна среда, в която големите банки спряха да предлагат депозити и дори въведоха отрицателни лихви, TBI запази позицията си на едно от най-надеждните места за хората, които търсят положителна възвръщаемост на спестяванията си. Особено впечатляващ ръст бе регистриран в Румъния, където банката увеличи депозитното си портфолио с 53%, докато общият пазар се свиваше.

В края на 2021 г. TBI Bank има силни и подсигурени позиции спрямо капитала и ликвидността си – коефициентът на капиталова адекватност е на ниво от 23%, а коефициентът на ликвидно покритие – 376% (повече от 3.5 пъти над регулаторния лимит). Дейностите на банката са подкрепени от постоянно подобряваща се дисциплина на управление на разходите (49% административни разходи към оперативни приходи). Ключовите показатели за рентабилност достигат следните нива: възвръщаемостта на обслужваните кредити за 2021 г. е 27%, възвръщаемостта на активите – 4.3%, а възвръщаемостта на капитала – 18.4%. Тези показатели поставят TBI Bank за пореден път сред най-печелившите банки в Югоизточна Европа.

„Рекордно високите ни финансови резултати за 2021 г. отразяват изключителната работа на целия екип на TBI, който непрекъснато подобрява продуктите и услугите на всички пазари, на които оперираме, отговаряйки на постоянно променящите се нужди на нашите клиенти, казва Питър Барон, главен изпълнителен директор на TBI. През 2021 г. отбелязахме важен момент в историята на нашата организация: навлизането на нови пазари – Литва и Гърция. Амбицията ни за 2022 г. е да запазим лидерската си позиция в BNPL сегмента в Югоизточна Европа и да продължим да предизвикваме установените норми в банковия сектор. И, разбира се, ще продължим с усилията си в подкрепа на колегите и приятелите ни в Украйна, които са изправени пред много трудности.“

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай