Четвъртък,

Татяна Иванова: За успешна инвестиция оставете парите да работят 3г

От: Даниела Денева -
1402
Татяна Иванова: За успешна инвестиция оставете парите да работят 3г
A
A
A
  • Във финансите рискът и потенциалната доходност винаги вървят ръка за ръка
  • Диверсификацията е сред големите предимства на взаимния фонд - готова кошница от активи,  управлявана от професионалисти,казва Татяна Иванова в специално интервю за в. "СТАНДАРТ"

 

Татяна Иванова е член на УС и изпълнителен директор "Маркетинг и дистрибуция - Банкиране на дребно" в ОББ. Тя е член на Кънтри тийма на "КВС Груп" за България. Член е на Съвета на директорите на Борика и на Надзорния съвет на ОББ Пенсионно осигуряване. Присъединява се към ОББ в края на 2018 г. като директор на дирекция "Банкиране на дребно и дигитални продажби". Преди това има 18-годишен опит на ръководни позиции в различни подразделения на френската група "Сосиете Женерал".

 

  • Решението за покупка на имот за инвестиция е добре да се консултира с експерти
  • За по-младите е важна не само доходността, но и ефектът за обществото иоколната среда
  •  ExtertEase е нов подход при управлението на активи, при който от значение е и как всеки приема временните загуби
  •  Спестовните застраховки "Живот" са алтернатива за по-консервативни клиенти

- Госпожо Иванова, инфлацията кара много клиенти на банките, които имат депозити, да потърсят алтернативи за парите си. Как да запазим спестените средства от обезценяване?

- Нулевите лихви по традиционните спестовни продукти и текущото ниво на инфлация над 7% подтикнаха много българи да потърсят алтернатива за спестяванията си с покупка на недвижим имот с инвестиционна цел. В момента търсенето на имоти изпреварва предлагането и това води до ръст в цените на жилищата, поради което решението за покупка на имот с инвестиционна цел следва да бъде внимателно обмислено и да се потърси консултация с експерти по темата.

Това, което ние предлагаме на нашите клиенти, които имат свободни пари в банката, е инвестиране в договорни фондове на KBC Асет мениджмънт.

- Какви видове инвестиционни продукти предлага ОББ и как да изберем най-подходящия?

- ОББ предлага цялостни инвестиционни решения - продукти, съчетани с инвестиционен съвет кои от тези продукти биха били най-подходящи за всеки отделен инвеститор или нещо като "костюм, ушит по поръчка". Правилният съвет често е от ключово значение за постигането на целите ни като инвеститори, а когато той е съчетан с богатия опит и иновативен подход на КВС като група, получаваме една отлична рецепта, способна да отговори на нуждите на всеки клиент.

- Трябва ли изборът на инвестиционен продукт да бъде съобразен с възрастта? Какво е подходящо за по-младите хора, тези на средна възраст и за пенсионерите?

- Възрастта реално представлява функция на времето. Предпочитаният хоризонт за инвестиране е от ключово значение при консултацията на клиент, но самото консултиране и определянето на подходящи продукти е по-комплексен процес, който включва и други важни и второстепенни фактори, които един инвеститор следва да съобрази. Когато говорим за инвестиции, трябва да вземем предвид една особеност - че доходността при тях не е фиксирана, както беше при депозитите преди лихвите по тях да достигнат нула. Това означава, че за да увеличим шанса си за успешна инвестиция, трябва да предвидим и по-дълъг период, за който да оставим парите ни да работят за нас. Например при дефанзивните и динамичните инвестиционни продукти препоръчително е инвеститорът да предвиди поне 3 години, през които да не изтегля парите от инвестицията си. Съответно при по-високорисковите продукти този период може дори да надхвърли 5 години. Това не означава, че инвеститорът не може да прекрати инвестицията и да изтегли средствата си, но не винаги е препоръчително.

Това, което ни прави впечатление, е, че по-младите хора все по-често поставят допълнителни фактори при избора на инвестиция и често потенциалът й за доходност остава второстепенен - за по-младите инвеститори е важно какъв ефект би имала инвестицията им към обществото и околната среда. Ние също добре осъзнаваме колко важна е нашата роля в прехода към по-устойчив свят и за това и активно работим в посоката да предлагаме все повече продукти, които подкрепят устойчив и отговорен модел на управление. Всички наши инвеститори могат да получат повече информация как да участват в този преход, инвестирайки устойчиво и отговорно.

- Какви рискове крият по-рисковите инвестиции?

- Във финансите рискът и потенциалната доходност винаги вървят ръка за ръка - факт, който често е игнориран от начинаещите инвеститори. Това означава, че очаквайки по-висока доходност или печалба, трябва да очакваме и по-висок риск, който поемаме. При взаимните фондове най-често под риск разбираме степента, в която ще се движи надолу или нагоре инвестицията ни - нещо, което на жаргон наричаме волатилност. Т.е. колкото по-рискова е една инвестиция, толкова по-големи движения би следвало да очакваме, а това означава, че за да увеличим шанса и да постигнем първоначално заложените цели, трябва да останем инвестирани по-дългосрочно. Ключът в успеха при инвестирането е да ограничим ефекта на емоциите и да останем дисциплинирани.

- Ако реша да заделя например 1000 лева за подобна инвестиция, какво ще се случи с тях в срок от една, две и три години?

- Три години е сравнително кратък срок за точна прогноза, затова и ние често препоръчваме на клиентите да останат инвестирани дългосрочно, но поне за 3 години в по-отбранителните стратегии. В контекста на високо рискова инвестиция този препоръчителен хоризонт по-скоро би бил поне 5 години, но в първите години на подобна инвестиция можем да очакваме тя или да отчете съществен ръст, или съществен спад, като често те могат да се редуват. До голяма степен това зависи от движението на капиталовите пазари - в периоди на криза можем да отчетем по-значителни спадове, но в последващите периоди на възстановяване - често доходностите могат да бъдат двуцифрени.

- Има ли опасност да загубя вложените пари?

- Както при всяка друга инвестиция и при взаимните фондове съществува възможността да не си върнем първоначално инвестираната сума изцяло. Важно е да отбележим, че за загуба можем да говорим най-често когато решим да изтеглим инвестицията си в период на криза, когато капиталовият пазар е в спад. По-опитните инвеститори изчакват пазарът да се възстанови, а често дори инвестират допълнително, за да се възползват от ниските цени на пазарите в тези периоди и за да засилят ефекта на възстановяването. Ролята на персоналната консултация, която да определи как ние приемаме подобни спадове в стойността, е от съществено значение тук - много хора се притесняват от по-сериозни временни спадове и именно за тях КВС Асет Мениджмънт разработи иновативната концепция ExtertEase - нов подход при управлението на активи, при който от значение е не само класическата взаимовръзка риск-доходност, но и как всеки от нас приема временните загуби. ExtertEase следва интензивно активно управление като при периоди на сериозен пазарен спад например рисковите активи като акции и облигации могат да бъдат заместени с безрискови парични средства, а когато "бурята" отмине, да инвестира отново в рискови активи с цел максимална доходност.

- Мога ли да изтегля вложените пари, ако спешно ми потрябват и ще имам ли загуби?

- Инвестираните средства могат да бъдат изтеглени при спешна нужда, като максималният определен срок за тяхното получаване е до 10 работни дни. Дали ще имаме загуби вече зависи от постигнатите резултати от старта на инвестицията - колкото по-къс е този период, толкова по-голям шанс има за загуба, но може да бъдем и на печалба.

- Какви са опциите за хората, които се страхуват от риска?

- За по-консервативен профил инвеститори предлагаме комбинирани продукти, които съчетават в едно класически срочен депозит и инвестиция във взаимен фонд, като съотношението е 70% средства по депозит и 30% вложение във фонд, съобразен с риск профила на клиента.

Спестовните застраховки "Живот" са също алтернатива за спестяване за клиенти с по-консервативен профил. Този тип застрахователни продукти са така структурирани, че целят защита на спестяванията на клиента, както и да гарантират, че в края на застрахователния срок ще получи поне толкова, колкото е внесъл по спестовната част на застраховката.

- На каква доходност може да разчита човек, ако вложи парите си в спестовна застраховка "Живот" например?

- Застрахователите разпределят допълнителна доходност по тези продукти на база на постигнатите резултати от инвестиране на резервите по полиците, които са силно зависими от лихвената среда. За клиентите с по-динамичен профил атрактивно предложение представляват застраховките "Живот", свързани с инвестиционен фонд. Те позволяват постигане на по-високи нива на доходност, но и при поемане на по-високи нива на риск. Два от фондовете, част от програми ЕвроБъдеще и ЕвроИнвест, бележат средна годишна възвръщаемост за последните 10 години в размер съответно на 8% и на 11%. Това, в комбинация със застрахователната защита, която предлагат този тип продукти, ги прави все по-търсена алтернатива за спестяване.

- В кои случаи е по-добре да се вложат пари в инвестиционни продукти вместо в покупка на имот?

- Това зависи много от очакванията за двата пазара - този на недвижимите имоти и капиталовия. Недвижимите имоти имат своите плюсове. Това, което следва да имаме предвид, е, че те са силно свързани с лихвените нива, като при повишения на референтния лихвен процент по ипотечните кредити тяхното търсене исторически е намалявало. При недвижимите имоти също следва да отчетем, че ликвидността може да бъде по-ниска - при нужда от средства бързата продажба би могла да означава значително понижаване на цената, за да продадем имота бързо. Но недвижимите имоти, както и инвестициите на капиталовия пазар позволяват да разпределим риска и инвестирайки в тези два различни типа активи - да диверсифицираме. Именно диверсификацията стои в основата на успешното инвестиране и е сред големите предимства на взаимния фонд - готова кошница от активи, следваща висока степен на диверсификация и управление на риска, която се управлява от професионалисти. За да спят спокойно инвеститорите.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com