Средната заплата расте! Кои взимат най-много

Какво показват данните за началото на годината

Средната заплата расте! Кои взимат най-много | StandartNews.com

Отбелязва се ново нарастване на възнагражденията у нас.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2023 г. е 1 863 лв., за февруари - 1 830 лв., и за март - 1 953 лева.

Так средната месечна работна заплата e 1 882 лв. през първото тримесечие на 2023 г. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 0,2 на сто, пише БТА.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Транспорт, складиране и пощи" - с 6,1 на сто, "Добивна промишленост" - с 5,6 на сто, "Административни и спомагателни дейности" - с 5,3 на сто, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 4,2 на сто, съобщи Националният статистически институт.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства със 17,3 на сто спрямо първото тримесечие на 2022 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 26,9 на сто, "Транспорт, складиране и пощи" - с 25,2 на сто, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 24,2 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2023 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 4 578 лева;         "Финансови и застрахователни дейности" - 2 972 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 847 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности:   "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 098 лева; "Други дейности" - 1 228 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 365 лева.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай