Събота,

Родителите ще дължат по-малки данъци всеки месец

От: Стандарт -
1922
Родителите ще дължат по-малки данъци всеки месец
A
A
A

Данъчните облекчения за деца може да се ползват авансово през 2023 г., като всеки месец дължимият данък върху доходите на един от родителите се намалява с 50 лв. за едно дете, със 100 лв. за две деца и със 150 лв. за три и повече деца.

Тази възможност бе гласувана със закона за удължаване действието на държавния бюджет от 2022 г. през новата година до сформиране на редовно правителство, съобщават от "Сега". Депутатите отхвърлиха предложението на "Продължаваме промяната" за съществено увеличение на данъчните облекчения за деца. Така и през 2023 г. работещите родители ще могат да намалят данъците си за цялата година с 600 лв. за едно дете, 1200 лв. за две деца, и 1800 лв. за три и повече деца. Отделно данъчното облекчение за дете с увреждания остава в размер на 1200 лв.

Тези данъчни отстъпки обаче остават да бъдат с временен характер - те не бяха приети в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в бюджетния закон. Което означава, че следващата година трябва да бъдат потвърдени при приемането на бюджета за 2024 г. В противен случай сумите ще паднат до старите нива отпреди ковид-пандемията - едва 20 лв. данъчна отстъпка за дете и 40 лв. - за две.

За да може да ползва авансово всеки месец данъчните отстъпки за деца, единият от двамата родители трябва да подаде писмена декларация пред работодателя си. Остава в сила и вариантът данъчната отстъпка да се получи чрез работодателя накуп в края на годината. Няма промяна и за възможността данъчното облекчение за деца да се ползва с годишната декларация за доходите от 2023 г., която трябва да се подаде през 2024 г.

Новост е, че се допуска данъчно облекчение за деца да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод. Тази промяна бе гласувана в полза на деца, които се отглеждат от родител, който няма облагаеми доходи.

Освен това в случаите, когато родител е починал през данъчната година, наследниците му може да получат данъчното облекчение за деца. Това става като подадат данъчна декларация за доходите на починалия родител. Същата разпоредба важи и за данъчно облекчение за деца с увреждания.

Изрично вече е разписано в закона, че данъчните облекчения за деца няма да може да се запорират и взимат от съдебни изпълнители при просрочени дългове.

До края на януари 2023 г. работодателите изплащат данъчните отстъпки за деца за изминалата 2022 г. на тези свои служители, които до 31 декември са подали искане за това. Сумите са до 600 лв. за едно дете, до 1200 лв. за две и до 1800 лв. за три и повече деца. Отделно, ако детето е с 50 и с над 50% увреждане, се получава и 1200 лв. допълнително данъчно облекчение. Родители, които не са подали декларация за ползване за 2022 г. на данъчното облекчение чрез работодателя си, могат да поискат отстъпката с годишната данъчна декларация, която тази година трябва да се подаде до 2 май.

РЕГИСТЪР НА НЕОБЛАГАЕМИТЕ ДОХОДИ

Всички платци на доходи, в това число и свободни професии, от тази година ще предоставят на НАП справка по образец какви суми са изплащали на физически лица, дори когато става въпрос за необлагаеми доходи.

Идеята на финансовото министерство е да се води в НАП регистър за всички доходи на хората, дори и тези, които са освободени от данъци, за да се определя по-прецизно кой от какво социално подпомагане има нужда. Тази информация ще се използва и при определянето на енергийно бедните. Освен това от финансовото министерство смятат, че информацията в НАП за всички доходи на хората ще позволява бързо да се прави проверка кой откъде има доходи и как е придобил имуществото си.

Банките ще предоставят информация за изплатени лихви по влогове и облигации, пенсионните и застрахователните дружества за доходи от доброволно осигуряване и застраховане. Хазартните оператори ще декларират в НАП всички изплатени печалби в размер над 5000 лв. Ще се подава информация и за изплатени ренти и аренди, както и парични награди в сферата на културата и спорта. Фирми и самоосигуряващи се ще подават данни в НАП от кого купуват жилища, земя и автомобили. В НАП ще получават информация дори за изплащаните държавни пенсии и т.нар. "втора" пенсия от частните фондове, а също така и за изплатените социални и семейни помощи.

В последния момент командировъчните пари бяха изключени от задължението да се докладват пред НАП. Работодателските организации се противопоставиха на искането да дават справка на кое лице какви средства са изплатени за дневни разходи при командировка, тъй като това се явява прекомерна административна тежест. Със същите мотиви отпадна докладването и на раздадените стипендии от учебните заведения.

По желание в специално приложение на данъчната декларация гражданите ще могат да обявят придобитите през годината доходи, освободени от облагане, както и доходите, които вече са били облажени с окончателен данък още при получаването им. Наследено или дарено имущество, както и получено имущество с възстановено право на собственост, също по желание може да се впишат в данъчната декларация.

ПО-СТРОГА ОТЧЕТНОСТ ЗА НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

С промени в Закона за пощенските услуги куриерските фирми вече са задължени да предоставят на НАП данни за изпращаните пощенски пратки и размера на изплатените суми от наложен платеж. Това те ще правят на всяко тримесечие и предстои НАП да издаде заповед за реда и начина на докладване на платените суми. Досега пощенските оператори имаха задължение само да изискват и съхраняват информация за податели на пратки с наложен платеж и за получателите на суми в брой от наложен платеж.

По-строга отчетност пред НАП ще има и за платформи като AirBNB, Amazon, EMAG и др. Те ще подават информация за продавачите, чиито оферти обслужват, и приходите, реализирани от тях. Те са длъжни да идентифицират и проверяват данните на тези продавачи. Това следва от Директива (ЕС) 2021/514, която у нас се въвежда чрез промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

РЕСТОРАНТИТЕ И ХЛЯБЪТ С НИСЪК ДДС ОЩЕ ЕДНА ГОДИНА

И през 2023 г. ресторантьорските услуги и кетърингът ще бъдат с 9% ДДС. По-ниският налог бе въведен временно по време на Ковид-пандемията като компенсация за периодите, в които заведенията бяха принудително затворени. Сега няма подобни проблеми, но ресторантьорите намериха лоби в парламента, което гласува още една година нисък налог въпреки, че едва ли това ще се усети в крайните цени за клиентите.

Със същите аргументи остава за още една година 9% ставка на ДДС за фитнесите и ползването на други спортни съоръжения.

Нулевата ставка на ДДС за хляба и брашното също е удължена до края на 2023 г. Тя трябваше да важи до 1 юли 2023 г.

За бебешките храни и пелени, както и за книгите депутатите гласуваха ДДС да остане 9% безсрочно, като към тях добавиха вестниците и списанията.

Загуби за 520 млн. лв. за бюджета са тези данъчни намаления, изчислиха от финансовото министерство и предупредиха, че диференцираните ставки ДДС опасно се разрояват.

Без промяна остава срокът на действие на 9% ДДС за парното и природния газ - 1 юли 2023 г.

 


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com