От март Kaufland преминава изцяло към „зелена“ енергия

Всички хипермаркети на веригата, логистичен център и административен офис ще изплолзват 100% електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници

От март Kaufland преминава изцяло към „зелена“ енергия | StandartNews.com
  • Мярката е част от амбициозна климатична стратегия, която изисква мащабни инвестиции и цели намаляване на въглеродните емисии с над 80 на сто

От март Kaufland България преминава изцяло към „зелена“ електроенергия. Във всички хипермаркети на веригата, в нейния логистичен център и в нейния административен офис вече ще бъде ползвана 100%  електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.

Мярката е част от амбициозната климатична стратегия на Kaufland България. Тя изисква мащабни инвестиции и е обвързана с постигането на конкретна цел - намаляване на въглеродните емисии от оперативната дейност на веригата с над 80 на сто до 2030 г. (в сравнение с 2019 г.). За постигането й Kaufland България работи по редица ключови проекти като преминаването към „зелена“ енергия. За целта компанията вече е осигурила необходимите гаранции за произход, които доказват, че употребената от нея енергия е от възобновяеми енергийни източници.

„Стъпката е важна не само за нас. Тя е пример за това как бизнесът може да дава съвсем конкретен принос в борбата с климатичните промени.“, коментира Гергана Димитрова, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Kaufland България.

Друга ключова мярка на Kaufland България за опазване на климата е разполагането на фотоволтаици за собствени енергийни нужди. Това е факт от края на миналата година, като за целта веригата направи първоначална инвестиция от над 800 000 лева. Фотоволтаичните инсталации са на покривите на Kaufland в старозагорския квартал „Бедечка", в ж.к. „Изгрев" в Бургас, в квартал „Бриз" във Варна, както и в Дупница. Само от инсталациите Kaufland ще пести около 440 тона въглеродни емисии годишно.

Мерките по климатичната стратегия изискват цялостен подход и ефективен енергиен мениджмънт, който в началото на 2022 г. за пореден път получи международна сертификация по стандарта „Системи за управление на енергията“ ISO 50001. За последните четири години, в които се сертифицира по ISO 50001, веригата е спестила над 3 800 тона CO₂ емисии.

Усилията на компанията са част от ангажимента на групата Schwarz, от която е част Kaufland. През август 2020 г. групата се присъедини към Инициативата за научно обосновани цели (Science Based Targets Initiative/SBTi) и се ангажира да формулира научно валидирани климатични цели, които впоследствие бяха официално потвърдени от инициативата.  В допълнение към усилията на групата Kaufland е определила специфични цели и мерки, чрез които емисиите на CO₂ в бизнеса й и по веригата на доставка трябва непрекъснато да бъдат намалявани. Освен вече посочените, те включват още постигане на климатична неутралност най-късно до 2025 г. по отношение на оперативните емисии (обхват 1 и 2) и създаване на стимули за доставчиците на Kaufland да намаляват сами своите емисии.

Вижте повече на: kaufland.bg/opazvane-na-okolnata-sreda

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай