Неделя,

Министерството на околната среда и водите в ШАХ!

От: Стандарт -
2345
Министерството на околната среда и водите в ШАХ!
A
A
A

В последните дни  измервателната станция в гр.Гълъбово, отчитаща стойностите на атмосферния въздух, отчита завишени норми на серен диоксид без никой от РИОСВ-Хасково и РИОСВ Стара Загора или централното ръководство на МОСВ да даде логично обяснение как се получава тази интересна ситуация. Обикновено при превишения за виновни се посочват Брикел и ТЕЦ Марица 3. Но този път обичайните заподозрени не работят и е важно МОСВ да даде ясен отговор за причините.

На 17 май към 18 часа е отчетена стойност от 371 мг/м³, а на 24 май към 22 часа е отчена стойност от 416 мг/м³. Горната граница на допустимите стойности за района е 350 мг/м³.

ТЕЦ Марица 3 не работи от 21 април поради наложена принудителна административна мярка поради недоказано съмнение за надвишаване на позволените стойности на серен диоксид. Брикел е в планов годишен ремонт от 8 май и по думите на ръководството от тогава в горивната инсталация не е извършван, какъвто и да било горивен процес, няма производство на топлинна и електрическа енергия, което означава, че няма емитиране на емисии. От дружеството обясняват, че и Брикетна фабрика не работи от същия ден, защото дейността по подсушаване на въглища е невъзможна без да се включат парогенераторите.

Възниква резонният въпросът от къде идват завишенията на серен диоксид в дни, в които и двете набедявани дружества не работят?

Очаква се отговорът на МОСВ.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com