MET Group успешно преодоля бурята през 2022 г.  

Компанията затвори финансовата си година със силни резултати

MET Group успешно преодоля бурята през 2022 г.   | StandartNews.com
  • Базираната в Швейцария европейска енергийна компания MET Group успешно се справи с безпрецедентната нестабилност на пазара, наблюдавана през 2022 г., и затвори финансовата си година със силни резултати. Интегрираният бизнес модел на MET, заедно с неговите възможности за управление на риска, позволиха финансово представяне без непланирана или допълнителна финансова подкрепа. В същото време MET ускори и потвърди амбициите си за растеж в отдел „Зелени активи“ до 2 GW инсталиран капацитет до 2026 г., демонстрирайки твърдия си ангажимент да подкрепя енергийния преход в Европа.

Със ръст от 18,1 до 41,5 милиарда евро за изминалата година, MET Group записа най-голямото консолидирано увеличение на приходите си на пазар, характеризиращ се с покачване на цените до безпрецедентни нива.

Групата отбеляза значителен ръст в дейностите си за втечнен газ. През 2022 г. MET внесе в над 30 TWh товари LNG, което превишава годишното потребление в България през същата година. Разтоварените количества са доставени до пазарите в Хърватия, Гърция, Унгария, България, Румъния, Испания, Белгия и Обединеното кралство, като по този начин MET Group се превърна в един от най-географски диверсифицираните вносители на LNG в Европа.

През целия период на прекъсване на доставките и геополитическа несигурност, MET продължи да играе ролята си на доверен и надежден доставчик, както и търговски партньор на своите основни пазари за комунални услуги, индустриални компании и крайни клиенти.

Със собствените си хранилища за газ в Германия и електроцентрали в други европейски държави, групата ще продължи да поддържа стабилността на мрежата и цялостното търсенето на доставки, балансирайки с висока оперативна надеждност.

През 2022 г. MET също удвои амбицията си за Зелена енергия до 2 GW инсталирани мощности в слънчева и вятърна енергия до 2026 г. Групата планира да достави допълнителен капацитет както чрез собствения си отдел „Зелени активи“, така и чрез новосъздаденото съвместно предприятие с Keppel Infrastructure. MET Group навлезе на пазарите на възобновяеми енергийни източници в четири нови страни през 2022 г. с придобивания в Испания, Италия, Полша и Румъния.

Процъфтяващ бизнес доверен на капиталовите пазари

Продължаващият растеж и финансово представяне на MET също доведоха до неотдавнашно успешно приключване на новия му мултивалутен обезпечен револвиращ базов заем на стойност 1,23 милиарда евро. Това е значително увеличение в сравнение с предишното съоръжение на групата и потвърждава доверието на финансовите пазари в бизнес модела на MET Group. Първоначално представен за 1 милиард евро, съоръжението получи силна подкрепа както от съществуващи, така и от нови банкови партньори и затвори при свръхинтерес.

„След кризата с COVID, 2022 г. представи още една година на безпрецедентна нестабилност на пазара и предизвикателства в индустрията. Радвам се, че MET Group се справи с тази извънредна ситуация. Групата се възползва от силата на своя интегриран бизнес модел и това ни позволи да постигнем изключителни финансови резултати. Изминалата година ясно показа, че MET Group е способен да внесе нова енергия в енергийния преход на Европа“, споделя Бенджамин Лакатош, Председател и главен изпълнителен директор на MET Holding AG.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай