Понеделник,

Малкият и средният бизнес имат най-сериозна нужда от инвестиции

От: Стандарт -
353
Малкият и средният бизнес имат най-сериозна нужда от инвестиции
A
A
A
  • Една от спешните задачи на ББР е да подкрепи възстановяването на нивата на инвестициите
  • Иновативното и дигиталното развитие на МСП са ключови за постпандемичното развитие

Пандемията от COVID-19 силно повлия на работата на малките и средните предприятия /МСП/ у нас, като най-потърпевши са тези в услугите, туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Съвсем малък процент са успели да се възползват от възможностите и предизвикателствата, които кризата породи. Последното проучване на Европейската инвестиционна банка потвърждава сериозността на затрудненията за МСП. По данни на ЕИБ само една трета от фирмите в Европейския съюз, занимаващи се с малък и среден бизнес, са преживели пандемията.Проблемите, които тези компании изпитват, са сходни във всички държави от ЕС. Това са недостиг на работна ръка, труден достъп до финансиране, недостатъчна дигитализация, която по време на пандемията се ускори, но все още изостава спрямо американските компании.  На фона на тази тежка картина, Българската банка за развитие /ББР/ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия бяха домакини на 17-ата годишна среща на Международната мрежа за малки и средни предприятия (INSME). Мотото й тази година бе "Малките и средните предприятия - двигател на устойчивото възстановяване". Присъединяването на Българската банка за развитие към INSME е част от действията на българското правителство за пълноправно членство на страната ни в глобалната общност на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Конференцията бе посветена на възстановяването на бизнеса след пандемията.

Сред обсъжданите теми бяха иновативното и дигиталното развитие на МСП в условията на пандемията COVID-19. Фокус бе поставен и върху подкрепата, която банките за развитие могат да предоставят на МСП, както и възможностите за развитие на малкия и средния бизнес в Югоизточна Европа.За председателя на Надзорния съвет на Българската банка за развитие Валентин Михов икономическото възстановяване трябва да е бързо и устойчиво и за да го постигнем, трябва да приемем политиките, стандартите и практиките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). За него те са доказано добри за бизнеса, околната среда и инвеститорите. Но пред банките за развитие стоят други спешни задачи, като една от най-важните е да подкрепят възстановяването на нивата на инвестициите, които пандемията многократно намали."Малките и средните фирми са живите клетки на икономиката и връщането на инвестициите и на достъпа им до финансиране е жизненоважно не само за икономическото възстановяване, но и за устойчивата трансформация и поддържането на иновациите през следващите години.

В ББР приемаме това като мисия и задължение", подчерта Валентин Михов

Той сподели опита на ББР като национална финансова група за насърчаване на малкия и средния бизнес. Тази дейност включва не само достъп до финансиране, но и комплексна подкрепа в процеса на създаване и израстване на малките предприятия. Част от тази подкрепа е новата дигитална платформа на ББР, която ще позволи на малките и средните фирми да получат тази подкрепа и да увеличат потенциала на своя бизнес.

За участниците в международната конференция банките имат все по-значима роля - те са не само източник на финансиране, но вече са търсени и като консултанти, мотиватори и посредници. Скоростта на инвестиране на капитала от МСП зависи от мотивацията им, от адаптацията на кредитния процес на банките и инвестиционните проекти, подготвени по нов тертип. Проектите трябва да са устойчиви и да са в съответствие с новите изисквания за дигитализация, зеления и устойчив преход на икономиката.Финансовата система е готова и има възможност да осигури финансиране за сериозна инвестиционна програма за трансформация на икономиката към екологични технологии, зелени бизнес модели, чист транспорт и висока енергийна ефективност. Според данни на ББР,

българските МСП са мотивирани да участват в зеления и устойчив преход на икономиката

като 65% от тях познават регулациите и промените, които предстоят за бизнесите им.МСП формират основна част от икономиката на България, като 75% от заетите у нас работят именно в такива компании. Основна цел на Българската банка за развитие е да развие разнообразен и жизнен финансов пазар за тези предприятия, като създаде богат избор на финансови продукти и инструменти, когато пазарът не предлага достатъчно.

 

Стартира нова програма с ресурс от 150 млн. лв.

Нова програма за подкрепа на малките и средни предприятия в условията на COVID-19 с ресурс от 150 млн. лв. ще стартира в началото на 2022 г. Тя ще осигури възможност на стотици компании от различни сектори при облекчени изисквания за обезпечение и по-ниски лихвени нива. Това става възможно благодарение на сключеното споразумение за нов гаранционен инструмент между Националния гаранционен фонд (НГФ) от Групата на Българската банка за развитие и Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР).Програмата ще се реализира през търговските банки, като 80% от риска по предоставяните кредити ще се гарантирана съвместно от двете финансови институции. Това е първият съвместен гаранционен инструмент за споделяне на риска между двете институции и първият със споделена гаранция в портфейла на Националния гаранционен фонд.

Очаква се до края на годината Националният гаранционен фонд да изпрати покани до всички банки в България. Лимитите за всяка банка ще се разпределят според подадените заявления. От ЧБТР се надяват, че с финансовия ресурс ще бъдат подкрепени минимум 300 български предприятия.Националният гаранционен фонд е създаден през 2008 г. като дъщерно дружество на ББР. Фондът издава гаранции, допълващи обезпеченията, които търговските банки изискват при отпускането на кредити за бизнеса. Така улеснява достъпа до финансиране на малките и средните фирми и спомага за намаляване  на лихвите по заемите. С подкрепата на НГФ се предоставя и възможност за  финансиране  на стартиращи предприятия без кредитна история. До момента фондът е издал гаранции за  1 340 млн. лв., а броят на подпомогнатите от него фирми е над 10 000.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията