Как "Топлофикация Русе" постига зелено производство на енергия и намалява въздействието върху околната среда

Изпълнителният директор на "Топлофикация Русе" увери, че ще продължават и занапред да инвестират в полза на здравето на хората и обществото и опазването на околната среда

Как "Топлофикация Русе" постига зелено производство на енергия и намалява въздействието върху околната среда | StandartNews.com

"Постиженията на „Топлофикация Русе“ в за опазването на околната среда са в резултат на стремежа и усилията на всеки един от екипа ни. За нас темата с екологосъобразния начин на работа е основна ценност. През годините разработихме всеобхватна програма, за да произвеждаме зелена и чиста енергия за нашите клиенти.", заяви инж. Севдалин Желев, директор на "Топлофикация Русе". По думите му още през 2019 г. са започнали редица мащабни проекти за модернизацията на “Топлофикация Русе“.

"В резултат на огромния положен труд, през 2021 г. завършихме изграждането на инсталацията за очистване на димните газове, получени при изгаряне на въглищата. Включването в работен режим на съоръжението има значими ползи за околната среда. Проектът даде възможност за подобряване качеството на въздуха и намаляване на екологичния отпечатък.", посочи инж. Желев. Той коментира, че благодарение на сероочистващата инсталация предприятието е дало своя принос в каузата за намаляване  на замърсяването в града. Инж. Желев поясни, че с модерната мощност допълнително се очистват емитираните от парогенераторите димни газове и се постигат въведените много по-строги емисионни норми. Той допълни, че тяхната инвестиция е на стойност над 10 милиона лева.

Друг голям проект, част от общите инвестиции за опазване на околната среда, е инвестицията в преминаване към природен газ чрез въвеждането в експлоатация на газови когенератори, което ще позволи намаляване на дела на въглищата в горивния микс. „С мощностите на природен газ ще произвеждаме 21МВт електрическа енергия, а отдeлeнaтa при процеса тoплинa щe ce изпoлзвa зa подсигуряване на  тoплaта вoдa, пoдaвaна към клиентите. Директорът на дружеството беше категоричен, че с този проект поставят нови стандарти в екологичното производство на енерги. "С газовите когенератори ще допринасем за опазването на околната среда и едновременно ще модернизираме централата.", допълни инж. Желев.

Директорът на „Топлофикация Русе“ изтъкна намерението им за производството на енергия от биогаз като пореден пример за зелена инвестиция в предприятието.

Според инж.Желев споменатите постижения на дружеството в екологичното производство се дължат на екипната работа в централата. Той заяви, че независимо от трудностите, пред които са изправени, са запазили целия екип сплотен. Той определи служителите на предприятието като всеотдайни и отнасящи се много отговорно към изпълнението не само на работните си задължения, но и отдадени в постигането на мисията за развитие на централата.

Изпълнителният директор на "Топлофикация Русе" увери, че ще продължават и занапред да инвестират в полза на здравето на хората и обществото и опазването на околната среда. По думите му с реализираните до тук проекти предприятието практически доказва, че дори и по време на икономическа криза се отнасят отговорно като изпълняват заложените европейски цели за подобряване на качеството на въздуха и опазването на природата. "Именно инвестициите в модернизация на топлофикацията дават възможност да подобрим енергийната ефективност, както и да произвеждаме екологично чиста енергия. Благодарение на зелените проекти и приложени иновации постигаме подобрения в цялостната дейност на централата.", коментира инж. Желев.

Инж. Севдалин Желев заяви, че си поставят амбициозна задача с дейността си да допринесат за намаляване на емисиите на CO2. Той подчерта, че тези цели ще се изпълняват последователно чрез още нови проекти.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай