Четвъртък,

Как отговорните банки подкрепят развитието на младите хора?

От: Стандарт -
850
Как отговорните банки подкрепят развитието на младите хора?
A
A
A
  • БНП Париба Лични Финанси, България е ексклузивен партньор на програмата “Практични финанси” на Junior Achievement и работи за включването на младите хора на пазара на труда

Днес сме свидетели на огромна промяна, в която успехът на компаниите не се измерва само с ръст на приходите, а с това до колко допринасят за положителната промяна в обществото. Важна част от това е подкрепата за постигане на целите за устойчиво развитие на ООН, които включват качествено образование, преодоляване на неравенства и намаляване на бедността. В България един от двигателите на тази промяна е БНП Париба Лични Финанси. Банката от години подкрепя включването на млади хора на пазара на труда, повишаването на качеството на образованието и създаването на добри условия за кариерно развитие на хора в неравностойно положение.

Тези ангажименти не само кореспондират с част от 17-е цели на ООН, но и са залегнали в основата на “Манифеста за устойчиво развитие” на БНП Париба Лични Финанси“. С него банката се ангажира да бъде пример като компания и като работодател, да адаптира бизнеса си така, че да стимулира отговорното и устойчиво потребление и да поставя професионалната си експертиза в полза на обществото отвъд рамките на собствения си бизнес.

Потребителите на утрешния ден трябва да имат висока финансова грамотност

Според Людмила Петрова, Мениджър Маркетинг, клиентско изживяване и корпоративен ангажимент на БНП Париба Лични Финанси, България инвестицията в образователни инициативи е инвестиция в бъдещето. “Младите хора са утрешните потребители и клиенти на банковата система. Те са и банкерите и финансистите на бъдещето.”, казва тя. “Ето защо е важно те да имат висока финансова култура, да могат и да са мотивирани да потребяват отговорно, както и да използват разумно модерните финансови продукти”.

Ето защо БНП Париба Лични Финанси реализира множество проекти в тази посока. Сред тях са ексклузивна подкрепа на образователни инициативи, реализирани от неправителствени организации; подготовка на образователни материали, кариерна ориентация и дни на отворените врати за ученици и студенти, подкрепа за включването на млади хора на пазара на труда, споделяне на експертизата на банката и много други.

БНП Париба Лични Финанси е ексклузивен партньор на програмата Практични Финанси

Една от най-важните образователни инициативи на БНП Париба Лични Финанси е подкрепата за програмата “Практични финанси”, реализирана от Junior Achievement България. Банката подкрепя програмата още от нейния старт през 2017 година. Към момента БНП Париба Лични Финанси е ексклузивен партньор.

Банката участва в програмата “Практични финанси” по три направления. Първото е ментори от компанията да преподават в училищата и да предават своя опит на учениците в цяла България по практически теми, които изграждат финансова компетентност у гимназистите. Според Людмила Петрова много служители на БНП Париба Лични Финанси осъзнават значението на финансовата грамотност за развитието на младите хора и всяка година броят на кандидат менторите се увеличава. Сред темите, по които говорят доброволците от банката, са как младите хора да изберат дали да стартират професионалния си път в голяма компания, като предприемачи или като фрийлансъри, как да стартират собствен онлайн бизнес, как да разбират различните видове кредитни продукти и до какви задължения водят те, как да четат първия си фиш за заплата, как да оптимизират приходите и разходите си и много други.

Второто направление е бизнес менторството в Националното състезание Практични финанси, провеждано съвместно с Министерство на образованието. Служителите на банката се включват като ментори на участващите отбори от ученици, които решават различни казуси, свързани с финансовата грамотност и така им предават своята експертиза.

Всяка година състезанието привлича стотици участници от гимназиален етап в цялата страна, а на финала му се състезават десетки ученици, преминали през квалификационния етап.

Третото направление е участието в ежегодните уебинари, организирани от Junior Achievement. В тях представители на висшия мениджмънт на банката споделят своя опит с ученици от цялата страна, както и тенденции в управлението на личните финанси и какво е необходимо, за да бъдат разумни потребители на финансови услуги.

Банката участва в създаването на образователни материали

БНП Париба Лични Финанси участва активно и в подготовката на образователни материали за повишаване на финансовата грамотност. Част от тях са за програмата “Практични финанси”. Експерти на банката са ангажирани в писането и адаптирането на теми с учебно съдържание, в създаването на различни примери от практиката, които достигат до учениците на техния език и в разработването на казуси за курсовете и състезанията по лични финанси.

Банката поддържа и образователен блог, в който се публикуват статии за добро управление на личния бюджет, съвети за оптимизиране на разходите, как да направим разумна покупка, как да ползваме модерните финансови инструменти и много други. Блогът съществува от 2014 година и до момента в него са публикувани стотици статии, които са достигнали до десетки хиляди хора.

Младежи ще разработват дигитални проекти за управление на личните финанси и устойчиво потребление

Като част от инициативите за повишаване на финансовата грамотност, БНП Париба Лични Финанси и Junior Achievement организират младежкото състезание “Устойчиви лични финанси”. То ще предизвика участниците да разработят прототип на дигитален продукт, който да удовлетворява специфични потребителски нужди в областта на управлението на личните финанси и да насърчава устойчивото потребление. 

Състезанието се провежда в рамките на два месеца - от 22 март 2023 г. до 19 май 2023 г. След междинна селекция, ще бъдат класирани 5 младежки екипа - финалисти, които ще представят своето комплексно решение в централата на БНП Париба Лични Финанси в град София. Победителите ще бъдат обявени на голямото събитие на Junior Achievement България Rising Stars на 10 юни в Пловдив и ще получат материална награда, а проектът им ще бъде адаптиран в практиката на компанията.

Всяка година БНП Париба Лични Финанси приема мениджърите на утрешния ден

Като част от образователните инициативи, които подкрепя, банката всяка година участва и в инициативата “Мениджър за един ден”, която се организира от Junior Achievement. Отговорни компании отварят вратите си за активни ученици и студенти и ги запознават как на практика работи една голяма бизнес организация. В 70% от времето децата се запознават с компанията-домакин, нейния начин на работа, структура и отличителни черти. В останалите 30% учениците решават казуси, свързани с бизнеса или разработват свои предложения за оптимизиране на различни процеси. Този метод на “учене чрез правене” е широко разпространен в Западна Европа и става все по-популярен в България. Посланието на инициативата за 2023 година е “Започни от тук!” и тя ще се проведе на 27 април.

БНП Париба Лични Финанси очаква над 60 млади хора в централния си офис в София и офисите си в страната. Най-желаната позиция за младежите е Мениджър Иновации. Сред позициите, които се радват на засилен интерес са и Офис Мениджър, Експерт Клиентско изживяване, Мениджър Устойчиво развитие, ИТ мениджър, Риск мениджър, Оперативен директор, Мениджър бизнес развитие, Мениджър Проекти.

В Европа младите все по-трудно си намират работа, в България БНП Париба Лични Финанси им помага да навлязат на пазара на труда

Една от основните тенденции на пазара на труда в Европа е младите хора все по-трудно да започват работа. Все повече младежи на възраст 19-26 години не учат и не работят и разчитат на социалната система или на подкрепа от родителите си. Това създава предпоставки за неравенства. В България БНП Париба Лични Финанси допринася за преодоляването на този негативен тренд като дава възможност на младежи да започнат трудовия си път без да имат предишен опит във финансовата сфера.

Според данните на банката, за последните 5 години близо 190 младежи са започнали първата си работа в БНП Париба Лични Финанси, България. Младите хора са добре дошли в екипа на банката дори без опит. Към 2022 година близо 150 служители на банката са на възраст 18-24 години.

БНП Париба Лични Финанси инвестира значителен ресурс в обучение на служителите

Тъй като много от новите служители нямат опит във финансовата сфера или притежават минимални познания, БНП Париба Лични Финанси инвестира в тяхното обучение и в повишаване на квалификацията. Всеки човек веднага след назначаването си преминава задълбочено въвеждащо обучение, което е съобразено със спецификата на работата му. Хората се запознават и с историята, културата и ценностите на компанията; възможностите им за учене и кариерно развитие, критериите за оценка на представянето и много други.

Служителите преминават и специализирани тренинги по теми като защита на интересите на клиента, комуникационни умения, работа с информационни системи и т.н. Също така с преминаването на нова позиция, всеки служител участва в различни тренинги според спецификата на задълженията си. 

“Като част от водеща финансова група, за нас да бъдем отговорна компания е дългосрочен ангажимент с ясни цели, които следваме”, казва Людмила Петрова. “Повишаването на финансовата грамотност и преодоляването на неравенствата са само две от целите, за чието постигане работим, защото за нас това е инвестиция в бъдещето.”


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com