Как неизрядни разпределители и водомери изкривяват сметките за парно и гореща вода?

В разгара на лятото, "Топлофикация Русе" в трескава подготовка за новия отоплителен сезон

Как неизрядни разпределители и водомери изкривяват сметките за парно и гореща вода? | StandartNews.com

В разгара на лятото в "Топлофикация Русе" тече трескава подготовка за новия отоплителен сезон. Изпълнителният директор инж. Севдалин Желев съветва да проверите изправността на индивидуалните уреди за отчет на топлинната енергия и битовата гореща вода.

Инж. Желев напомня, че водомерите подлежат на периодична метрологична проверка. В случай, че срокът на уреда е изтекъл, същият трябва да премине последващ технически контрол или да бъде сменен с нов. Изпълнителният директор предупреди, че ако уредите са с изтекла метрологична проверка и не са минали новa, съгласно издадени предписания, на клиентите ще се начислява определената по норматив максимална мощност. Метрологична проверка се извършва в акредитирана лаборатория през определено време. Обичайно периодът при водомерите е 10 години.

"Най-честият проблем, който възниква при разпределителите, е изгасването на дисплея. В този случай възможната причина е изтощена батерия. Електронните разпределители обикновено са със срок на годност 10 години, колкото е животът на батерията. При угаснал дисплей или неработеща батерия, клиентите трябва да се свържат с фирмата за дялово разпределение.

Изпълнителният директор на "Топлофикация Русе" посочи, че при установяване на повреда във вътрешната отоплителна инсталация, проблемът е необходимо да бъде отстранен бързо. „При течове в сградата незабавно трябва да се потърси съдействие от обслужващата фирма за дялово разпределение. Целта е да се предотвратят по-сериозни аварии.“ уточни инж. Желев.

Инж. Севдалин Желев посочи, че всички ремонти по вътрешните отоплителни инсталации трябва да приключат преди стартирането на отоплителния сезон. "Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, защото това означава, че в някое жилище ремонтът все още не е приключил, заяви инж. Желев. 

Вследствие на приети изменения в Закона за енергетиката, индивидуалните измервателни уреди трябва да бъдат с възможност за дистанционен отчет. "С новите модули показанията от уредите се снемат от разстояние, без посещение на място от инкасатор. Клиентите заплащат реално потребената енергия. Няма прогнозни сметки. Намалява се възможността за субективна грешка при отчитане." напомни инж. Желев. Той уточни, че решението за преминаването към дистанционен отчет се взима на Общо събрание на етажната собственост с мнозинство от 2/3 от собствеността на сградата, след което протоколът с решението се представя в клиентския център.

Инж. Севдалин Желев заяви, че за осигуряване на по-качествено топлоподаване „Топлофикация Русе“ ще инвестира в подмяна на амортизирани участъци по топлопреносната мрежа. Ще се подменят и абонатни станции, където се налага. Ще се извършат и всички необходими подобрения по съоръженията. "Мероприятията през летните месеци са част от годишния планов ремонт. Две седмици преди началото на профилактиката клиентите ще бъдат информирани." заяви изпълнителният директор на "Топлофикация Русе".

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай