Графикът за еврото. Ето как ще сменим парите

Вижте стъпките за преминаване към европейската валута

Графикът за еврото. Ето как ще сменим парите | StandartNews.com

България трябва да приеме еврото на 1 януари 2024 г. Подготовката за влизане в еврозоната трябва да започне 6 месеца преди обявената дата. Това означава от 1 юли тази година.

Какви ще са стъпките?

6 месеца преди датата за влизане Съветът на ЕС тряба да приеме решение, според което България отговаря на необходимите условия за въвеждане на еврото и ще потвърди обменния курс, при който ще се извърши конвертирането на лева в евро.

След изготвяне на оценка, че България изпълнява критериите за въвеждане на еврото, страната ни трябва да направи избор на дизайн на национална страна на евромонетите. След това трябва да започне и изработването на монетите. По това вреще ке започне и изготвяне на стартови комплекти с евромонети с българска национална страна за търговци на дребно и граждани.

1 месец след датата на вземане на решение от Съвета на ЕС за въвеждане на еврото в България, задължително трябва да има двойно обозначаване на цените в лева и евро. Това ще продължи 12 месеца след приемането на еврото.

2 месеца след датата на вземане на решение от Съвета на ЕС, трябва да заочне целенасочена информационна и комуникационна кампания относно приемането на еврото, включително информация за процеса на въвеждане на еврото, мерки за защита, защитни елементи на евробанкнотите и евромонетите, както и призоваване на гражданите и юридическите лица да внесат голяма част от левовите си наличности в брой в банкови сметки, за да могат парите им автоматично и безплатно да се превалутират в евро от датата на членство.

2 седмици преди датата на въвеждане на еврото в България започва снабдяване на банките, на търговците и „Български пощи“ ЕАД с евробанкноти и с евромонети. По това време започва и продажбата на търговци на дребно и на граждани на евромонети.

Стъпки след приемането на еврото

От деня на въвеждане на еврото в срок от 1 месец ще има паралелно обращение на лев и евро като законно платежно средство. От същата дата започва автоматично превалутиране в евро на левовите средства по сметки при БНБ, банки и други доставчици на платежни услуги, без такси.

В рамките на първите 6 месеца от въвеждането на валутата ще има възможност за физическа обмяна на български банкноти и монети за евробанкноти и евромонети без такса за услугата за обмяна на пари в брой. След шестия месец обмяната ще бъде таксувана.

Поетапно ще бъдат изтеглени от обращение на български банкноти и монети.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай