Голям риск за кредитите! Кои започнаха да не плащат

Дори и най-стабилните прослойки он населението бавят вноски

Голям риск за кредитите! Кои започнаха да не плащат | StandartNews.com

Броят на необслужваните заеми в България от началото на годината се запазва сходен в сравнение с 2020 година и дори леко се понижава. Относително стабилни са и плащанията на потребителите, съобщава Асоциацията за управление на вземания /АУВ/ за тенденциите на пазара на вземания от началото на 2021 г.

"Наблюдаваме повишение на риска при хората между 40 и 50 години, които традиционно са най-съвестните платци. Тези хора имат по-устойчиви доходи, често се грижат както за децата си, така и за възрастни роднини, имат най-отговорно поведение и се приемат като гръбнак на икономиката. Именно при тях обаче се усещат първи сигнали за затруднения при покриването на месечните вноски", казва Райна Миткова, председател на Асоциацията, цитирана от БТА.

"Все още не могат да се идентифицират ясни причини за колебанията при най-устойчивата група. 

Повечето от тези потребители реално имат възможност да покриват вноските си, но прогнозите за все по-сложна икономическа ситуация и трудна зима ги кара да ограничат разходите си. Оптимизирането на бюджета обаче не бива да изключва покриването на вноски по заемите. Невръщането на дължимото ще даде точно обратния ефект върху финансовата стабилност", отбелязва Миткова.

"Немалко са хората, които харчат неразумно за стоки и услуги, които са далеч от това да бъдат от първа необходимост. Те живеят на принципа "от заплата до заплата" и не виждат смисъл да спестят, за да бъдат по-устойчиви в момент на инфлация и растящи цени. И макар да е вярно, че парите губят част от стойността си, явлението е временно и сега е моментът да бъдем по-внимателни към покупките си", казва Миткова.

Тя съветва потребителите винаги да заделят буферна сума, достатъчна да покрие разходите им поне за три месеца напред. В условия на растяща инфлация обаче заделените средства трябва да бъдат достатъчни дори за 6-9 месеца.

Пандемията се откроява като основен фактор в причините за неплащане, посочени от потребителите. Над 20 а сто от всички клиенти посочват COVID-19 и икономическите последици като основание за забавянето на вноските си. Сред затрудненията са намалена работна заплата или съкращение вследствие на пандемичните условия, ограничен достъп до каса или банка в резултат на боледуване или карантиниране.

В големите градове плащанията на хората са по-редовни спрямо по-малките населени места, сочат още данните на АУВ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай