Неделя,

Германски фармацевтичен гигант увеличава парите за наука и иновации

От: Иван Ватахов -
323
Германски фармацевтичен гигант увеличава парите за наука и иновации
A
A
A
  • Инвестициите в научноизследователската и развойна дейност (НИРД) се вдигат с 11,7% до 4,1 милиарда евро през 2021 г.
  • Повече от 25 милиарда евро инвестиции в НИРД и 7 милиарда евро за капиталови разходи през следващите пет години
  • Значително ускоряване на клиничните проучвания в областта на фармацевтичните продукти за хуманната медицина

Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim („Бьорингер Ингелхайм“) увеличи за пореден път годишните си инвестиции в научноизследователската и развойна дейност (НИРД) до нов връх в своята 137-годишна история. Данни от централата на фирмата показват, че е инвестирала 4,1 милиарда евро за НИРД, което е увеличение с 11,7% спрямо 3,7 милиарда през 2020 година.

Инвестициите за наука в областта на фармацевтичните продукти за хуманна медицина са  нараснали до 3,7 милиарда евро, а вложенията в сферата на животинското здраве бележат ръст до 416 милиона евро.

„2021 беше добра година за пациентите, за собствениците на животни, както и за компанията. Разширихме приноса в преобразяване на живота на хората и животните, като допълнително засилихме разработване на комбинации в продуктовото си портфолио“, обяви Хубертус фон Баумбах (вляво на горната снимка), председател на борда на директорите на Boehringer Ingelheim.

“Същевременно увеличихме усилията си в научноизследователската и развойна дейност като постигнахме значителен напредък в медицината, включително с разработването на три пробивни терапии отличени от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) като иновативни лекарства в хуманната фармация. В направлението „Здраве за животните“ положихме основите за разработване и представяне на иновативни терапии за домашни любимци и селскостопански животни през 2022 и 2023 година“, добави шефът на компанията.

Отчитат и принос към усилията за подпомагане на населението в раздираната от война Украйна: „Нашите мисли са с всички граждани на Украйна. Агресията срещу страната е разтърсваща. Ние помагаме на хората, които търсят  убежище и на нуждаещите се в Украйна, чрез краткосрочна и дългосрочна финансова подкрепа, правим дарения на продукти и доставки на лекарства, а много от нашите служители участват в различни инициативи, чрез нашата програма за дни на доброволчеството. Всички се надяваме, че тази ужасна ситуация ще приключи скоро.”

Компанията направи дарение от 2,5 милиона евро в самото начало на кризата, за да облекчи човешкото страдание в Украйна. В допълнение, беше взето решение всеки месец в продължение на година Boehringer Ingelheim да дарява по 1 милион евро на международни хуманитарни организации. 

Ръст на резултатите във всички бизнес направления

2021 г. е успешна година за компанията въпреки продължаващите предизвикателства, свързани с COVID-19. Boehringer Ingelheim регистрира нетни продажби от 20,6 милиарда евро, което е увеличение от 5,4% в сравнение с предходната година. Приравнени според валутните курсове, нетните продажби отчитат ръст със 7,5%. Оперативните приходи на компанията са се увеличи с 11,2% на годишна база до 3,4 милиарда евро.

„Всички наши направления допринесоха за стабилните финансови резултати през 2021 г. Това е сериозно постижение, особено предвид цялостната пандемична и икономическа ситуация. В резултат на това,  можем да продължим да правим значителни инвестиции и да засилваме финансовата стабилност, а по този начин и нашата независимост“, каза Майкъл Шмелмер (вдясно на горната снимка), член на Борда на директорите и ръководител отдел „Финанси“ и „Групови функции“.

„Изключителната ангажираност на всички наши служители през втора година от пандемията допринесе за постигнатите резултати. Условията на работа често бяха предизвикателство, както за тези от нас, които работеха дистанционно почти постоянно, така и за тези, които работеха при ограничени условия на обектите“, допълни той.

Фармацевтични продукти за хуманната медицина - значителен напредък в разработването на иновативни лекарства 

Изследователската и развойна дейност в областта на „Фармацевтичните продукти за хуманната медицина“ включва повече от 100 клинични и предклинични проучвания. Въз основа на напредъка, в по-късните фази на провежданите клинични проучвания, компанията има потенциала да представи за одобрение за употреба до 15 нови медикамента до 2025 г. Основен фокус в изследванията е задълбоченото откриване  на връзката между различните заболявания. Терапията от класа на SGLT2 инхибиторите  е един добър пример за това. Първоначално медикаментът е одобрено за лечение на диабет тип 2. Инвестирането в по-задълбочено научно изследване на взаимосвързаността между сърдечната, бъбречната и метаболитната системи, дава възможност на Boehringer Ingelheim да разшири употребата му от диабет до сърдечна недостатъчност. Днес  този продукт е единствената одобрена терапия за възрастни пациенти със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност в Европейския съюз. Освен това, медикаментът може да донесе значителни ползи при широк спектър от хронични бъбречни заболявания, каквито положителни резултати вече наблюдаваме в междинния анализ на данните от проучването EMPA KIDNEY, а също така и за превенция на сърдечна недостатъчност след сърдечен удар (проучването EMPACT-MI).

Темпът на иновациите от имунологичните изследвания на компанията се увеличава допълнително с проучванията на специфична терапия - хуманизирано, селективно антитяло за лечение на генерализиран пустулозен псориазис (GPP). GPP е рядко и понякога дори животозастрашаващо кожно заболяване, което няма одобрена терапия в световен мащаб. Този медикамент получи обозначение за пробивна терапия от Американската агенцията за контрол на храните и лекарствата. Целта е до края на тази година терапията да получи разрешение за употреба и да бъде достъпна за пациенти.

Други сериозни постижения в научноизследователска и развойна дейност на компанията през тази година са в областта на белодробната фиброза, централната нервна система (ЦНС) и онкологията. 

Лекарствата за лечение на сърдечно-съдови и метаболитни, както и респираторни заболявания остават с най-голям принос за нетните продажби. 

Производство на биофармацевтични продукти - водещ доставчик в сектора   

Boehringer Ingelheim е един от водещите производители на биофармацевтични продукти, както за собственото си портфолио, така и за партньори по целия свят. Общо 60% от всички водещи 20 фармацевтични и иноваторски биотехнологични компании са клиенти на този сегмент от бизнеса на компанията, която извършва производство под наименованието Boehringer Ingelheim BioXcellenceTM. 

Инвестициите в дълготрайни материални активи остават на високо ниво

През 2021 г. компанията инвестира 968 милиона евро дълготрайни материални активи, включително широкомащабната производствена база за биофармацевтични продукти (LSCC) във Виена, Австрия, което беше открито през октомври 2021 г., и новия център за развитие на биофармацевтични лекарства (BDC) в Биберах, Германия.

Прогноза за 2022 година

Очаква се продължаващата пандемия от COVID-19, геополитическото напрежение в Европа и предизвикателната среда в индустрията да окажат влияние върху резултатите на Boehringer Ingelheim. За 2022 г. компанията очаква да постигне леко увеличение на нетните продажби годишно на сравнима база. За следващите пет години плановете са да се направят инвестиции за над 25 милиарда евро в научноизследователската дейност на компанията. Освен това са планирани капиталови разходи за нови производствени технологии и модерна мрежа за доставки, с над 7 милиарда евро инвестиции, насочени за следващите пет години. Това включва по-нататъшно разширяване на производствените мощности за биофармацевтични продукти.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com