Фонд Растеж и Етем Гестамп ще търгуват с енергия от нова соларна централа

Консултант по сделката е компания, специализирана в областта на зелената енергия

Фонд Растеж и Етем Гестамп ще търгуват с енергия от нова соларна централа | StandartNews.com

 

Фонд за дялово инвестиране – Растеж и Етем Гестамп сключиха директен дългосрочен договор за покупко-продажба на зелена енергия от новоизграждаща се соларна централа, съобщават от двете компании.

Централата ще бъде въведена в експлоатация през есента на 2022 г. и ще произвежда около 4 GWh електроенергия годишно. Това е първата подобна сделка в България между производител и индустриален потребител на електроенергия, при която консуматорът купува 100% от произведената от соларната централа зелена енергия.

Консултант по структуриране на сделката е Елнова, консултантска компания и лицензиран търговец на електроенергия, чиято дейност е фокусирана върху разработване на устойчиви енергийни решения спрямо индивидуалните нужди на клиентите си. 

“Преминаването към зелена икономика е тема, която вече е в дневния ред не само на големия бизнес, но и на цялото общество. Все повече компании въвеждат стратегии за устойчивото развитие и намаляване на въглеродния си отпечатък, като в тях естествен елемент е закупуването на доказано зелена енергия. Директният договор за покупко-продажба на зелена енергия между ВЕИ производител и потребител е много ефективен инструмент за постигане на тези цели. Това е специфичен и нов продукт на нашия пазар и именно тук се усеща сериозна липса на експертиза – какви практически са възможностите и кой е най-подходящият модел за сключване на такъв договор”, каза Петя Димова, изпълнителен директор на Елнова, една от първите консултантски компании в структурирането на такива сделки в България. “Елнова си поставя за цел да бъде мост между бизнеса и производителите на зелена енергия, с което да улесни реализацията на техните устойчиви дългосрочни проекти.”

Страните по договора са Фонд за дялово инвестиране – Растеж – инвеститор във ВЕИ проекти за производство на електроенергия, и Етем Гестамп – един от водещите европейски производители на екструдирани алуминиеви  профили и компоненти за автомобилната индустрия. За срок от 10 години Етем Гестамп ще купува и използва енергията от соларната централа на фиксирана цена и ще получава издадените гаранции за произход, удостоверяващи, че енергията е 100% зелена.

“Използването на енергия от тази нова соларна централа е следващата ни стъпка към по-устойчиво екструдиране на алуминий със съоръжения, които се захранват с възобновяема енергия. Този ключов енергиен договор е част от нашата корпоративна стратегия за затвърждаване на позицията на Етем Гестамп като един от най-надеждните и устойчиви доставчици на екструдирани алуминиеви профили за автомобилната индустрия, като същевременно намалява въглеродния отпечатък на нашите инвестиции върху местните и глобални общности”, сподели Емануил Фундукис, генерален директор на Етем Гестамп. 

“Елнова ни свърза с надеждния бизнес партньор за реализацията на проекта – Етем Гестамп,  и успя по оптимален начин да срещне интересите и на двете страни в сделката. Договорът ни дава предвидимост на паричния поток на проекта за 10 години напред, което е почти непостижимо с други пазарни инструменти. Това ни мотивира да продължим да инвестираме в нови проекти за възобновяеми енергийни източници, защото с този тип договори получаваме сигурност, стабилност и убеденост“, каза Димитър Въртигов, изпълнителен директор на Фонд за дялово инвестиране – Растеж.

С първата си сделка Елнова обяви и създаването на гора край Гоце Делчев. Компанията се ангажира да засажда по 10 нови дръвчета за всяка сключена сделка и за всяка от страните. Гората ще бъде залесена с уязвимия дървесен вид Черна мура, който е част от Червената книга и е типичен за избрания регион. По този начин Елнова, заедно с клиентите си, допълнително ще допринесе за грижата за околната среда. 

Елнова е една от малкото компании в страната, която предоставя консултантски услуги в структурирането на директни договори за зелената енергия и помага на клиентите си да вземат информирано и целесъобразно решение спрямо спецификата на техния бизнес. 

Като търговец на електроенергия, Елнова познава в детайли особеностите на веригата на доставка – от производството до консумацията от крайния клиент-потребител. С дейността си компанията създава добавена стойност за клиентите и затваря кръга от дейности, които всяка компания трябва да извърши при преминаване към зелена енергия. Компанията предлага цялостно 360-градусово обслужване на всяка сделка – от структурирането на най-подходящото решение за покупка или продажба на енергия и намиране на подходяща насрещна страна до изготвянето на специфични дългосрочни договори за зелена енергия. 

Елнова е специализирана компания в енергийния сектор, създадена през 2019 г., титуляр на лицензия за търговия с електроенергия и координатор на стандартна и комбинирана балансираща група. Компанията развива търговска и консултантска дейност на българския и регионалния енергиен пазар и предлага богато портфолио от услуги за осигуряване на устойчиво електроенергийно потребление и оптимизиране на енергийните разходи на клиентите си.

Етем Гестамп е с повече от 50 години опит в алуминиевата екструзия и е една от водещите компании в Европа, произвеждащи алуминиеви профил и компоненти, и които отговарят на най-високите стандарти на автомобилната индустрия. Стратегията на компанията е фокусирана върху най-модерните и актуални тенденции в сферата като електромобилност, по-леки превозни средства и нулеви емисии в подкрепа на глобалните усилия за устойчивост и въглеродна неутралност.

Фонд за дялово инвестиране - Растеж е на българския пазар от 2012 г. с основна дейност придобиване и инвестиции в стартиращи компании с фокус върху дигиталните и зелени технологии. Компанията е сред лидерите на пазара на инвестиции в нови ВЕИ електроцентрали с инсталирана мощност до 5 МW и с амбициозни планове за разширяване на портфолиото си чрез инвестиции във въглеродонеутрални активи.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай