Вторник,

Експерти от „Инвестбанк“ АД представиха пред студенти професията „банков одитор“

От: Стандарт -
798
Експерти от  „Инвестбанк“ АД представиха пред студенти професията „банков одитор“
A
A
A

Вътрешните одитори на „Инвестбанк“ АД осъществиха среща - дискусия със студенти от Икономическия университет – Варна. Презентацията бе направена в деня на откриването на годишния форум „Кариери“, организиран за 11-ти път от висшето учебно заведение, който се провежда в периода 27-30 март 2023.

По покана на университетските преподаватели, Юлия Алтунян-Йовкова, Ръководител на Специализирана служба вътрешен одит (ССВО) в „Инвестбанк“ АД подчерта важността на вътрешния одит в банковата система и запозна студентите с ползите от избора на подобна професия и как успешно да я практикуват.

„Банковата система в България е изключително стриктно регулирана и мониторирана от БНБ и ЕЦБ. Поставени са ясни и точни капиталови, рискови и показатели за ефективност, а верността на резултатите базирани на реални и прогнозни данни при стресиране се следят и проверяват постоянно. Наред с това за банковата практика е характерна висока степен на регламентиране на всички видове дейности чрез силно развита вътрешно-нормативна база състояща се от политики, правила и процедури, уреждащи до степен на най-малките детайли, начините за осъществяване на процесите и операциите”, обясни г-жа Йовкова и добави, че банковият одитор е професия, която обхваща цялостната дейност на организацията. „Предполага задълбочени познания за всички дейности, системи и процеси, съответно вътрешните одитори работят съвместно с всички звена и придобиват знания и опит в различни сфери, като едновременно с това имат възможността да използват пълния си капацитет от професионални и лични качества. Одиторите не могат да изпълняват надеждно своите функции, ако знаят по-малко от колегите, които проверяват, което на практика ги превръща в много подготвени и комплексни специалисти. След определено време, вътрешният одитор може да се развива възходящо в много посоки. Освен директор на звено "Вътрешен одит", той може да стане и мениджър във всяко друго направление на банковия бизнес.“ стана ясно още от изложението пред студентите.

Г-жа Таня Дончева, която е старши инспектор в ССВО представи пред аудиторията практически съвети, които помагат на успешния вътрешен одитор да развива професионалната си интуиция и да надгражда своите аналитични умения в практиката.

 На дискусията присъстваха и хабилитирани лица преподаватели и представители на ръководството на университета и на катедра „Счетоводна отчетност“.

„Инвестбанк“ АД участва във форум „Кариери“ и с щанд, на който бе представена стажантската програма на банката, ориентирана към младите хора, които избират да останат в България. Инициативата кореспондира с цялостната стратегия на финансовата институция, част от която е насочена към това да подкрепя младите хора в подобряване на професионалната им квалификация и реализация. 


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com