Сряда,

Две години напредък по двата проекта с общонационален интерес, реализирани от "ТЕЦ Перник"

От: Стандарт -
176
Две години напредък по двата проекта с общонационален интерес, реализирани от "ТЕЦ Перник"
A
A
A

Инж. Стойнев, в момента в "Топлофикация Перник" изпълнявате  няколко инвестиционни проекта за модернизация на предприятието. По какъв начин тяхната реализация ще допринесе за стабилността на енергийния сектор?

В последните години интензивно и едновременно работим по няколко проекта, които целят трансформация на предприятието, съгласно европейската зелена политика, която води Европа. Тази година се очаква да финализираме един от най-големите, чрез които ще произвеждаме енергия от газ. През лятото на 2022 г. ще бъдат включени в експлоатация трите газови коненератора. Преди 2 години започнахме реализацията на проектите за осигуряване на чиста енергия. През 2019 г. закупихме модерните газови когенератори и след усилена работа, сме почти готови. Остава да доизградим халето, в което ще бъдат инсталирани когенераторите. Релсовият кран и осветлените вече са монтирани. Изградени са и обслужващите площадки, намиращи се около самите мощности. В момента се изгражда окабеляването. Преди пускането в експлоатация на когенераторите ще бъдат проведени и задължителните пробни пускове и наладка, които според разписания план ще продължат 30 дни.

Едновременно се провежда административна процедура за използване и на биогорива.

С природния газ и биомасата ще изпълним изискванията на Европа за нисковъглеродно производство. На този етап ще запазим въглищата само по време на отоплителния сезон.  Предприятието отговаря на високите стандарти, свързани с производството на електрическа и топлинна енергия за крайните потребители. Проектите ни са от ключово значение за реализацията на енергийния преход в България. Тяхното завършване ще доведе до производство на нисковъглеродна енергия. Тези инвестиции са нашият принос към опазване на околната среда и развитието на икономиката чрез откриване на нови работни места.

Какви са съвременните предизвикателства пред топлофикационните предприятия?

Навлизането и оптималното управление на иновативните технологии и производство на чиста енергия са основните задачи пред българските топлофикации. Европейските изисквания оказват влияние върху цялостната дейност на предприятията. Енергийният микс при генериращите мощности в страната ни ще се промени. Основното ни гориво, чрез което се осигурява електроенергията за всеки един бранш – въглищата, трябва да бъде постепенно заместено с по-екологични източници. Веригата, започваща с твърдите изкопаеми горива, трябва да премине през природния газ, а чак след това може да се обсъжда производство на енергия от водород, вкл. и вятърни и фотоволтаични източници. Като експерт смятам, че не можем да разчитаме единствено и само на енергия от слънцето и вятъра, ако целим да бъдем възможно най-енергийно независими като страна.

Предприятието ни участва в редица обсъждания и срещи с намерението да бъдат обсъдени икономически рентабилните варианти за цялостна трансформация на "Топлофикация Перник" предвид факта, че досега сме използвали единствено въглищата. Дългосрочният план на дружеството изцяло изпълнява и отговаря на амбициозната цел на Европейската Зелена сделка.

След края на отоплителния сезон предстои Вашият годишен планов ремонт. Бихте ли ни дали повече информация относно предвидените мероприятия?

Профилактиката и годишният планов ремонт са  от  ключово значение за осигуряване на надеждно и сигурно топлоподаване за крайните потребители на "Топлофикация Перник". С тези мероприятия се поправят навреме амортизирани участъци по топлопреносната мрежа и съоръженията. По този начин се намалява възможността от възникване на големи аварии по време на отоплителния сезон. Съвместно с външни експерти и специалисти от предприятието извършваме обстоен оглед и анализ на проблемните места, които бяха причина за смущения в топлоподаването през зимата. За по-качествена диагностика закупихме и специална термо-камера. С уреда по-лесно ще бъдат установявани и локализирани аварии по топлопреносната мрежа. Устройството засича точното мястото на пробива, което стои като "петно" около тръбите и излъчва топлина, която камерата улавя. Технологията на работа на термо-камерата е почти същата като тази на нормалните камери. Разликата е, че не се изисква обикновена светлина, защото тя работи на тъмно. За да се формира изображението, се използва инфрачервено лъчение. Камерата улавя излъчването на енергия от всяко едно тяло и го показва на заснетия материал. Освен за локализиране и установяване на аварии и пробиви по трасето, термо-камерата служи за установяване на нерегламентирано ползване на топлинна енергия. Енергийното обследване с новата техника е иновативно въведение, чрез което се намаляват загубите на енергия и се повишава енергийната ефективност. Ние целим да се намали съществено разходите за отопление на своите клиенти.

Какви цели и задачи ще си поставите след като реализирате проекта Ви за газификация на "Топлофикация Перник"?

"Топлофикация Перник" изминава дълъг път за енергийната си трансформация. С решенията и проекти си продължаваме да бъдем важен фактор за енергийния баланс на страната, отчитайки интересите на всички заинтересовани страни. До тук със собствени сили смятам, че постигахме не малко постижения. За екипа на предприятието модернизацията и чистото производство на енергия си остава ключова цел. В динамичния свят, в който живеем и заради бързо навлизащите иновативни технологии, ние ще продължаваме и занапред да търсим и обсъждаме всички възможни начини да осигуряваме зелено, надеждно и сигурно топлоподаване. Активен участник сме в различни срещи и представяния на високоефективни начини за подобряване на дейността и въвеждането на модерни технологични решения.    

Години наред "Топлофикация Перник" работи за стабилизиране и развитие на политиката, насочена към клиентите. Как се печели доверието на крайните потребители в едни толкова чувствителни времена?

Отчитайки своята значима роля, както за гр. Перник, така и за цялата страна, ние непрекъснато се стремим всяко наше решение да бъде насочено към удовлетворяване на клиентските изисквания. Да бъде справедливо и законосъобразно. С балансирания си подход даваме своя принос към общите усилия за намиране на устойчиви и икономически обосновани решения в енергийния сектор. В това число и за провеждане на активна социална политика. Дейността ни е напълно прозрачна и открита. Всяка година предлагаме програми, насочени към клиентите, с цел осигуряване на топлоподаване и гореща вода на достъпна цена. Радваме се, че потребителите оценяват отговорното отношение, което имаме към тях. С много труд печелим доверието им към услугите на топлофикацията и с постоянство запазваме добрите взаимоотношения.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com