COVID-19 програмите предоставят до 80% покритие на риска

Очакваме все повече целеви гаранционни инструменти, насочени към устойчивото развитие, иновациите и дигитализация, казва д-р Кирил Величков

COVID-19 програмите предоставят до 80% покритие на риска | StandartNews.com

Д-р Кирил Величков управлява Центъра за компетенции на KBC Group за Европейските Финансови инструменти, както и дейностите на ОББ, свързани с Европрограмите. Представлява КВС и в работната група за кредитни гаранции по линия на т.нар. Виенска инициатива, както и Асоциацията на банките в България при програмиране на еврофондовете. Кирил е представител на ОББ в работната група на КРИБ за европейските програми. Член е и на Комитета за устойчивост на KBC в България.Има повече от 20 г. опит с програмите на ЕС. Работил е по програмите ФАР и СОКРАТ, както и в Гьоте институт, където е бил отговорен за Европейските програми в Югоизточна Европа.Кирил е консултирал български и чуждестранни министерства, бил е и независим експерт в Европейската комисия. Той е и университетски преподавател.

  • Очакваме все повече целеви гаранционни инструменти, насочени към устойчивото развитие, иновациите и дигитализация, казва д-р Кирил Величков

- След началото на пандемията различните програми и финансови инструменти станаха още повече. Доколко фирмите, търсещи финансиране, успяват да се ориентират в тях и как вие можете да им помогнете?

- ОББ има дългогодишен опит в предлагането на преференциално финансиране, използвайки  финансови инструменти (над 40 споразумения) и е разпознаваема като Банката на европейското финансиране. В тази връзка, ОББ има отлично сътрудничество с ЕИБ, ЕИФ, ЕБВР, Банката за развитие на Съвета на Европа, ББР, НГФ, Фонд на Фондовете, Българската Агенция за Експортно Застраховане. Портфейлът, който ОББ управлява, гарантиран с финансови инструменти, надхвърля 1.5 млрд. лв.През 2015 г. в ОББ създадохме и Център за компетенции на KBC Груп за европейски финансови инструменти, подпомагащ останалите компании на KBC Груп за използването на гаранционните програми.COVID-19 инструментите показаха своята ефективност и помогнаха продължаването на активното финансиране на клиенти, засегнати от пандемията.  По линия на COVID-19 програми, ОББ подкрепи до момента над 1600 фирми и над 9000 физически лица за повече от 350 млн. лв.На своите клиенти активно предлагаме следните програми – COSME-COVID-19, InnovFin-COVID-19, JEREMIE Търговско финансиране-COVID-19, ББР COVID-19 за юридически лица. ОББ е част от консорциум „Фонд за Устойчиви Градове“ („ФУГ“), прилагащ Фонда за устойчиво градско развитие на София и Южна България. Параметрите на финансовия инструмент на ФУГ също бяха адаптирани в контекста на COVID-19 пандемията, за да отговорят на нуждите на бизнеса.През втората половина на 2021 г. ОББ стартира и предлагането на необезпечени кредити по програма на ФМФИБ „Възстановяване“, както и програма на ЕИФ „Европейски гаранционен фонд“, чрез която ще подкрепим кредити за 110 млн. евро на фирмени клиенти, като е включена и опция за пълно рефинансиране на трансакции.Разнообразието и спецификите на тези програми са наистина много големи. Макар и да има клиенти, които се интересуват от възможността за участие по конкретна програма, ние, разбирайки конкретните им нужди, им предлагаме най-подходящия инструмент. Не очакваме от клиентите ни да са експерти по темата за финансовите инструменти. Това приемаме по-скоро като наша отговорност – да  предложим най-подходящата за техните бизнес нужди програма, чрез която да получат най-изгодни условия за финансиране.

- Какви са плюсовете и минусите да се търси финансиране по специалните COVID-19 програми спрямо вече утвърдените продукти по европейски проекти?

- COVID-19 програмите предоставят до 80% покритие на риска, докато при стандартните програми то е 50%. Благодарение на това, в ОББ можем да предоставим финансирането при още по-облекчени изкисквания за обезпечение и преференциална цена.Не бих казал, че тези инструменти имат минуси спрямо стандартните такива. Само трябва да се има предвид, че поради различни регламенти за държавни помощи, прилагането на някои от програмите е ограничено до средата или края на 2022 г. Също така е важно да се знае, че поради големия интерес, бюджетите им се изчерпват бързо.

- Кои компоненти на този тип кредити са най-ключови за клиентите в момента - по-облекчените изисквания за обезпечения, гратисни периоди, преференциални лихвени условия?

- Бих казал, че за различните клиенти, различни комбинации от всички изброени от вас, но на по-изгодни условия. Друг важен фактор е и клиентите да не поемат допълнителна административна тежест, свързана с кандидатстването и прилагането на тези програми. Това зависи в немалка степен и от подхода на прилагането им в отделните търговски банки. В ОББ се фокусираме това да става максимално опростено и без забавяне в кредитния процес.

- Доколко има възможности кредити по различни програми и инструменти да се комбинират и има ли търсене за това?

- ОББ има дългогодишна успешна практика за комбиниране на гаранционни програми с цел постигане на по-високо гаранционно покритие и съответно още по-атрактивни условия за нашите клиенти. Пример за това е комбиниране на COSME кредити с гаранции на НГФ  и т.н.

- Какво бихме могли да очакваме от финансовите инструменти до 2027 г.?

- Все повече различни финансови инструменти се очакват да са на пазара през периода 2022-2027, наред с грантовете. Очакваме да се появят и редица целеви гаранционни програми, насочени към устойчивото развитие, иновациите и дигитализацията. Тези програми ще са предназначени както към малки и средни предприятия, така и към по-големи междинни компании. Очаква се да стартират и нови програми, насочени към физически лица, както и такива, комбиниращи гаранция и грант.ОББ ще продължи да участва активно в консултациите за структурирането на новите програми и да бъде лидер в предлагането на преференциални продукти за развитието на бизнеса.

 

Всички актуални Новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай