БНБ с лоша новина за кредитите и лихвите

Какъв е анализът на държавния трезор

БНБ с лоша новина за кредитите и лихвите | StandartNews.com

От БНБ отчитат, че кредитната активност се запазва висока, особено в сегмента на кредитите за домакинства.

През следващите месеци се очаква протичащият глобален процес на затягане на паричната политика да започне да се пренася по-бързо върху лихвените проценти в страната, с което да повлияе за ограничаване на кредитната активност, наред със започнатия от БНБ процес на увеличение на минималните задължителни резерви от средата на 2023 г.

Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява адекватно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

В допълнение, тенденцията на повишение на лихвените проценти ще повлияе върху финансовото състояние на кредитополучателите. 

Във връзка с това кредитните институции следва да се придържат към консервативна политика при осъществяване на кредитната си дейност, към своевременно и адекватно провизиране и към капиталово планиране, което отчита вероятността от изостряне на рисковете или нови негативни тенденции в икономическата среда, съветват от банката.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай