Събота,

БАКБ с повишен кредитен рейтинг

От: Стандарт -
658
БАКБ с повишен кредитен рейтинг
A
A
A

БАКР – Агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР) повиши дългосрочния рейтинг  на Българо-американска кредитна банка по национална скала: от BВB (BG) на ВВВ+ (BG), със „стабилна“ перспектива и повишава краткосрочния рейтинг по национална скала: от А-3 (BG) на А-2 (BG).  Агенцията потвърждава дългосрочен рейтинг на финансова сила: BВ, като променя перспективата по него от „стабилна“ на „положителна“ и потвърждава краткосрочен рейтинг: В

БАКР аргументира становището си за промяната с положителните изменения от предишния период: високи темпове на нарастване на привлечените средства и на активите, устойчивост и значително подобряване на финансовите резултати и качеството на кредитния портфейл при стабилни показатели на капиталова адекватност и ликвидност на банката. В разглеждания период Българо-американска кредитна банка АД запазва поддържаната трайна тенденция на нарастване в размера на капиталовата си база, формирайки общ кумулативен ръст за петгодишен период (2018-2022 г.) от 37.9%.  

БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com