Неделя,

БАКБ с над 20 % ръст на активите и привлечените средства

От: Стандарт -
156
БАКБ с над 20 % ръст на активите и привлечените средства
A
A
A

В условията на продължаваща пандемия  от COVID-19 и усложнена  икономическа ситуация, Българо-американска кредитна банка успешно приключва първото тримесечие на 2021 год.  Към 31.03.2021 год. активите на банката достигнаха 1 951 321 хил. лв. Цифрите недвусмислено показват растеж с  21.67%, сравнени с данните от първото тримесечие на 2020 год.  Ръстът за банковата система през същия период e 10.64%.

БАКБ продължава да разширява  кредитния си портфейл, като увеличава дела от ипотечни  кредити на физически лица и МСП. Постигнатото увеличение от 11.56%  за едногодишен период превишава над два пъти средния ръст на банковия пазар по този показател ( 5.29%).

Впечатляващи са резултатите при депозитите и общо привлечените средства през първото тримесечие на 2021 год. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 23.71% и в двата сегмента. Данните показват почти двоен ръст спрямо този на банковата система, която отбелязва 13.16% годишен растеж в привлечените средства.  

Поради продължаващата тенденция на много ниски лихви и стеснени лихвени маржове, банковата система отчита спад на нетните приходи от лихви средно с (-2.92 %). БАКБ запазва доброто си представяне и по този показател и отчита едва -0.53% спад на нетните приходи от лихви.

Принос  за добрите резултати на банката през разглеждания период има постигнатия спад на цената на финансиране, която се отразява в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс  с  -20.27% до 1.314 млн. лева.

В резултат на наложените ограничителни мерки във връзка с пандемията от COVID-19  и негативните последици от нея за цялата банкова система, през първото  тримесечие на 2021 год. се наблюдава спад на нетния доход от такси и комисионни с -0.44%, като намалението средно за банковия пазар е 4.33%.

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 3.572 млн. лева след данъчно облагане, с отчетен еднократно негативен ефект от предоговорени лихви по кредити за периода. Банката успява да запази ниско ниво на оперативните си разходи, въпреки значителното нарастване на броя на клиентите и техните трансакции, благодарение на дигиталните канали и технологичните иновации, които внедрява.

Капиталовата позиция на Българо-американска кредитна банка запазва своето стабилно ниво с параметри над регулаторните изисквания и през тази трудна година. След съответните корпоративни и регулаторни решения се очаква капитализирането на печалбата за 2020 г. да доведе до ръст и в тази позиция за  БАКБ.

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori  в секция „Връзка с инвеститорите“. 

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа

BGN '000 Q1'20 Q1'21 delta %
Interest income/ приходи от лихви 12 055 11 666 -3.23%
Ineterest expence/разходи за лихви -1 648 -1 314 -20.27%
Net interest income/нетни приходи от лихви 10 407 10 352 -0.53%
Net fees income/нетни приходи от такси 2 296 2 286 -0.44%
Net profit/нетна печалба 3 838 3 572 -6.93%
Loans (net)/Кредити (нето) 1 052 916 1 174 669 11.56%
Deposits/депозити на клиенти 1 342 279 1 674 476 24.75%
Общо привлечени средства 1 384 540 1 712 754 23.71%
Total assets/Общо активи 1 603 802 1 951 321 21.67%
CET1 193 862 192 398 -0.76%

 


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички