Четвъртък,

Голяма новина от Българо-американска кредитна банка, какво постигна

От: Стандарт -
1414
Голяма новина от Българо-американска кредитна банка, какво постигна
A
A
A

Силното финансово представяне на банката през 2022 година показва доброто позициониране и перфектното използване на пазарната ситуация. В края на годината БАКБ отчита рекорден резултат за последните си 10 години и е сред десетте най-печеливши банки в България. Нетната печалба на банката в размер на 43.804 млн. лева след данъчно облагане представлява ръст от 148.96%, спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.  

Силният ръст на БАКБ не е само в постигнатата печалба, а практически във всички сегменти. Нарастването на  активите  в края на месец декември до 2 656 101 хил. лв. е с 21%, спрямо 15% ръст средно за банковия сектор.  

Ипотечното кредитиране на граждани расте с 19.39%, при 16.12% ръст в този сегмент на банковия пазар. Потребителските кредити също нарастват, което води до  разширяването на портфейла от кредити за физически лица  с  18.20%, при отчетени 15.20% за банковата система.

Впечатляващи са резултатите на банката при депозитите и общо привлечените средства на годишна база. Въпреки инфлацията и ниските лихвени нива, общо привлечените средства нарастват с 18.76%. Докато за разглеждания период, банковата система отбелязва 15.40% ръст, спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г.

В края на декември 2022 год.  пазарната стратегия на БАКБ води до ръст от 16.65% на нетните приходи от лихви. Нетният доход от такси и комисионни също допринася за  впечатляващия резултат на банката, като се покачва с 27.29%, при 13.20% за банковия пазар. Основен фактор за това е активността на транзактиращите клиенти и привличането на нови през дигиталните канали и новите платформи за дигитални продукти.

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и отчита ръст от 20.67% спрямо декември 2021 г., (проформа - очаква одитно потвърждение).

Пълните отчети на Българо-американска кредитна банка, както и цялостният доклад на ръководството на банката са налични на корпоративния сайт https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“. 


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com