Алармираме в Брюксел за скъпите фуражи

Заседанието е първото на Съвета на министрите, което се провежда при Френското председателство

Алармираме в Брюксел за скъпите фуражи | StandartNews.com

Притеснителното нарастване на цените на основните фуражни култури и смески, както и проблемът със значителното повишение на разходите за производство в земеделието, получени в резултат на скъпите горива и електроенергията, ще бъдат темите, които България ще постави на предстоящия Съвет на ЕС по земеделие в Брюксел на 17 януари.

Позицията на страната ни бе одобрена от МС. Заседанието е първото, което се провежда при Френското председателство, и ще представи работната програма в областта на земеделието и рибарството до средата на годината. Ще бъде обсъдена ситуацията на пазарите на селскостопански продукти.

За България стремежът към балансираност в търговските преговори ще доведе до ползи не само за нашата страна и ЕС като цяло, но в крайна сметка ще допринесе за ефективни и справедливи резултати за всички преговарящи страни. При внос на селскостопански стоки в Съюза от трети страни следва да бъдат спазвани идентични на високите стандарти на ЕС, с които европейските производители се съобразяват, в областта на околната среда, хуманното отношение към животните, здравето на растенията и ветеринарните изисквания.

България смята, че по отношение земеделието с ниски въглеродни емисии (въглеродно земеделие) е необходимо да се запази конкурентоспособността и да се предостави достатъчна компенсация за земеделските стопани за допълнителните усилия, които трябва да направят в посока реализиране на поставените от ЕК амбициозни цели за намаляване на парниковите емисии.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай