Понеделник,

9 района дават тласък на туризма

От: Катя Иванова -
755
9 района дават тласък на туризма
A
A
A
 • Стела Балтова рестартира концепцията, помага на малките и средни фирми в сектора
 • Правят собствен бранд и продукти, рекламират уникалните си възможности

Рекламиране на България не само като една цялостна прекрасна дестинация, но и като "букет" от туристически райони - всеки със своите специфични "физиономии" и продукти. Това е една от големите цели на политиката за туристическо райониране, която ресорният министър доц. Стела Балтова рестартира. Концепцията е изработена отдавна, но до този момент активна работа по нея не се е провеждала. А тя дава огромни възможности за развитието на туристическите райони в България. И най-важното - дава тласък на местната икономика. Затова доц. Батова я постави отново сред приоритетите на министерството.Какво представлява туристическият район? Той се управлява от организация за управление на туристическия район (ОУТР). Това са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес, извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. В ОУТР могат да членуват туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, общински и областни администрации,

научни организации, институти и училища

в областта на туризма, сдружения на потребителите и други институции и организации, чието седалище или място за извършване на дейността е в рамките на туристическия район, национални, общински и регионални музеи, национални и природни паркове, също намиращи се на територията на района.Въз основа на утвърдената Концепция за туристическо райониране на България всичките девет организации за управление на туристическите райони са учредени и вписани в Националния туристически регистър. Те са:

 1. ОУТР "Родопи"
 2. Организация за управление на Варненски черноморски туристически район
 3. Организация за управление на Бургаски черноморски туристически район
 4. Организация за управление на Рило-Пирински туристически район
 5. Организация за управление на Тракийски туристически район
 6. Организация за управление на Дунавски туристически район
 7. Организация за управление на туристически район "Долината на розите"
 8. Организация за управление на Софийски туристически район
 9. Организация за управление на Старопланински туристически район

Голямото предимство е, че всяка една от тях може да стъпи на даденостите на района, да изготви и промотира неговия уникален туристически продукт,

който го откроява не само в България, но и пред света

Обособяването на туристическите райони отчита специфичните ресурси и дава възможност за самостоятелен маркетинг и реклама - отделен бранд, който да е разпознаваем сред българи и чужденци.Необходимостта от туристическо райониране на България се признава от почти всички заинтересовани страни в сектора. Тя се мотивира от всеобщото желание за развитие на конкурентноспособен туризъм, провеждане на регионална туристическа политика, съобразена с териториалните особености.

Целта е осъществяване на ефективен регионален маркетинг, който да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги "продава" - както на вътрешния, така и на международния пазар, подчертават експертите от Министерство на туризма.Развитието на туристическите райони ще запълни "празнината" в маркетинга и управлението на дестинациите между местното ниво (общината), което е твърде фрагментирано и националното ниво, което е твърде високо.

Създаването на регионален туристически продукт ще компенсира т.нар. местен "егоизъм", който почти винаги е съпътстван от невъзможност да се предложи достатъчно атрактивен и качествен продукт.Регионалният туристически продукт дава възможност да се промотират специфичните видове туризъм в региона. Така може да се отговори по-добре на очакванията, изискванията и интересите на различните пазарни сегменти.Сред големите ползи е и по-ефективното достигане до потенциалните туристически пазари, особено далечните - чрез представяне на достатъчно големи по обхват райони, които са

"видими" на картата и разпознаваеми

за българи и чужденци.Районирането дава шанс и за държавна подкрепа - под формата на методическа и логистична помощ, насочване на част от средствата за национален маркетинг и реклама към регионалното ниво.За да помогне на организациите за управление на туристическите райони Министерство на туризма вече осъществи методическа и правна помощ в процеса на сформиране и учредяването им. Представители на ведомството участваха в учредителните събрания, както и в заседанията на общи събрания и контролни съвети.

В момента продължава изпълнението на Проект BG16RFOP002-2.010-0002 "Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на

Туристическите Райони" по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Основната му цел е подобряване на бизнес средата, в която оперират туристическите предприятия чрез институционална подкрепа на ОУТР. Така ще се повиши капацитетът на малките и средни предприятия в туризма.

Проектното предложение е одобрено през май 2018 г. и е на стойност 5 052 041,08 лв. С изменение от Комитета за наблюдение на ОПИК бюджетът на проекта бе увеличен с 1 млн. лв., а срокът му за изпълнение - с 24 месеца.В помощ на туристическия бизнес действа и още един проект - BG16RFOP002-2.010-0003 "Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг". Той отново е по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Той осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 601 318,42 лв. Проектът предвижда включване на ОУТР и малките и средни фирми в сектора в провеждане на

промоционални кампании за 9-те туристически района

и разработване на рекламни материали. Също така провеждане на комуникационни кампании в интернет и уеб маркетинг. Проектът е в изпълнение, с продължителност 36 месеца.

Укрепването на ОУТР ще продължи и в бъдеще, в новия програмен период, в който е предвидено те да бъдат допустими бенефициенти по оперативни програми, съобщи Министерство на туризма. То разработи маркетингови стратегии на деветте организации за управление на туристическите райони. Целта е устойчивото развитие на всеки туристически район като привлекателна и конкурентоспособна, целогодишна, туристическа дестинация на вътрешния и на международния пазар, чрез подобряване на туристическата инфраструктура, провеждането на ефективна маркетингова политика, повишаването на капацитета на МСП в сектора и утвърждаването на ОУТР като субект на регионалния туристически маркетинг.В помощ на Организациите за управление на туристическите райони министър Стела Балтова предприе и законодателни инициативи за изменение и допълнение на Закона за туризма, които целят улесняване и подпомагане на дейността на организациите.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички