Четвъртък,

БНБ разреши да получим нова отсрочка по заем

От: Мартина Суботинова -
2459
БНБ разреши да получим нова отсрочка по заем
A
A
A

Ръководството на Българската народна банка (БНБ) утвърди предложеното от Асоциацията на банките в България за удължаване на срока на действие до 31 март 2021 г. на приетия „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение“.

Удължава се и срокът за : подаване на искания от клиенти на банките за отсрочване на задължения – до 23 март 2021 г.

- одобрение на тези искания от страна на банките – до 31 март 2021 г.;

- отсрочване на задължения на клиентите на банките – до 31 декември 2021 г., но не повече от 9 месеца

Въвежда се изискване за задълженията, обект на мораториум, да са били редовни или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване. Както и възможност задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., да могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца.

Управителният съвет на БНБ също прие решение да изиска от банките да предоставят в срок до 10 работни дни оперативни планове за оценка на потенциалната възможност за неплащане от страна на техните клиенти-кредитополучатели, възползвали се от мораториума, след неговото изтичане. Изискванията за тези оперативни планове са въведени с новите Насоки на ЕБО – EBA/GL/2020/15.

БНБ ще продължи ежемесечно да публикува агрегирана информация във връзка с постъпилите и одобрени искания за отсрочване на задълженията по Реда за отсрочване. Месечната информация ще продължи да бъде публикувана в края на последния работен ден на месеца, следващ отчетния период.


Всички новини от категория Икономика.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com