Петък,

Икономиката скочи с 3,5%

От: Администратор -
Икономиката скочи с 3,5%
A
A
A

Икономиката постига сериозен ръст от 3,5% за първото тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година, сочат предварителните данни на НСИ. Спрямо предходното тримесечие ръстът на БВП е с 0,9%. Този резултат е по-добър от експресните оценки на НСИ, според които ръстът на икономиката беше с 3,4% на годишна и с 0,9% на тримесечна база. Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2017 г. възлиза на 20,066 млрд. лв. На човек от населението се падат по 2 826 лв. от БВП. Преизчислен в евро, БВП възлиза на 10,26 млрд. евро, като на човек от населението се падат по 1 445 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2017 г. възлиза на 17,528 млрд. лв.

През тримесечието делът на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 2,5%. Индустриалният сектор намалява дела си в икономиката с 0.7 процентни пункта до 29,3%. А делът на услугите се увеличава до 68,2%, при 67.4% през същия период на миналата година.

За крайното потребление през първото тримесечие на 2017 г. се изразходват 85,7% от произведения БВП. Инвестициите формират 16,6% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Тримесечни данни

През първото тримесечие на 2017 г. БВП нараства спрямо четвъртото тримесечие на предходната година с 0,9%.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2017 г. крайното потребление нараства с 1,9% спрямо предходното тримесечие, а инвестициите намаляват с 0,6%. Износът и вносът на стоки и услуги увеличават равнището си спрямо предходното тримесечие съответно с 0.9 и 1.9%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2017 г. брутната добавена стойност се увеличава с 3,5% на годишна база. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 4,4%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 3%, Операции с недвижими имоти - с 2,5%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - с 1,4%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има крайното потребление с ръст от 4,3%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5,8%, а вносът - със 7,1%.


Всички новини от категория Икономика.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията