Неделя,

За 12 г. Международна социална служба - България е помогнала на над 1200 деца

От: Администратор -
200726
За 12 г. Международна социална служба - България е помогнала на над 1200 деца
A
A
A

Международна социална служба - МСС (International Social Service - ISS) е основана през 1924 г. в Женева, за да подкрепя деца и семейства, разделени по време на миграционните процеси от Европа към Америка след първата световна война. След втората световна война организацията се затвърждава като световна мрежа, която може да отговори на нуждите на хиляди деца и семейства, които изпитват затруднения вследствие на миграция, военни конфликти, икономически и социални фактори. Понастоящем организацията представлява мрежа от над 140 организации в почти всички държави по света, които работят по случаи с международен елемент.

От 12 години у нас мрежата се представлява от МСС-България, която е българска фондация и през 2012 г. става клон на МСС. МСС-България работи по случаи на деца и семейства в транс-гранична ситуация, наречени „международни случаи" като посредничи между съдилищата и социалните служби в България и техните аналогични структури в чужбина за да предоставя социални доклади и друга информация за детето. Целлта и тази информация да послужи за вземане на решение в негов най-добър интерес.

През последните 12 години МСС-България е помогнала на повече от 1200 деца и техните семейства, които живеят в различни страни на всички континенти. Средно годишно МСС-България работи по около 150 международни случая, съдействайки на българските съдилища и Отдели за закрила на детето, които основно засягат деца на разведени или разделени родители, деца в риск, деца без документи, непрудружени деца, деца жерва на насилие и др. Голяма група от случаите през последните години са свързани с предоставяне на доклади от чужбина с цел реинтеграция на дете в семейството на родителите му, които живеят и работят извън страната, както и последващи доклади за адаптацията на детето на новото място.

Такава е историята на Катя и Маги*. През 2008 г. сестрите са настанени в приемно семейство, защото майката често ги напускала и оставяла без надзор, а бащата бил в затвора.

Три години по-късно майката иска от Отдела за закрила на детето (ОЗД) да върне децата й в новото семейство, което е създала в Германия.

Тогава Отделът се обръща за съдействие към МСС – България за изготвяне на доклад за майката от социалната служба по неин адрес в Германия. МСС-България веднага търси съдействие от немския клон на организацията за изготвянето на социален доклад от Службата за благосъстояние на младежите (аналог в Германия на българския Отдел за закрила на детето). Целта е да се проучат условията, при които живее майката и възможностите й да се грижи за двете си дъщери в Германия.

От изготвения доклад става ясно, че немските социални работници не се противопоставят на това, Катя и Маги да живеят с майка си. Проучването показва, че жената има още един син, за когото се грижи в Германия. Те считат, че това ще бъде в най-добър интерес на децата.

МСС-България незабавно изпраща доклада на ОЗД с молба да се предостави информация за решението на българските социални работници относно децата, за да може да се информира немската Служба за благосъстояние на младежите.

След предоставяне на втори доклад от Германия за целите на съдебното производство в България, ОЗД информира МСС-България, че Районният съд е прекратил настяването на децата в приемното семейство и майката вече може да отведе децата си в Германия.

През септември 2014 МСС-Германия изпраща актуална информация за момичетата. Децата вече живеят заедно с майка си в Германия и след завършване на шестмесечен курс по немски, ще продължат образованието си в пети клас на немско училище.

Една история с щастлив край. През последните 12 години, благодарение на социалните доклади предоставени от МСС-България на Отделите за закрила на детето в страната, 111 деца с наложени мерки за закрила по Закона за закрила на детето (изведени от семействата си и настанени при близки или родинини, в приемни семейства или в институции за деца) са реинтегрирани и живеят при своите родители в чужбина.

През 50-те години организацията подпомага събирането на гръцките деца, които са принудени да напуснат страната със семействата си по време на Гражданската война от 1946-1949 г.

През 70-те години МСС оказва психосоциална помощ, правно консултиране и финансова подкрепа на бежанци, бягащи от диктатурите на Чили, Аржентина и Уругвай.

През същия период помага на повече от 4000 виетнамските бежанци, които са достигнали Хонконг в края на войната, за да се съберат със семействата си.

В наши дни Международната социална служба е известна с подкрепата си за британските жени за установяване на контакт с бившите им съпрузи в Либия, които да им разрешат да се срещат с децата си, отвлечени от бащите в Африка.

*Имената на децата са сменени.


Всички новини от категория България.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com