Понеделник,

Гледат през септември проекта за нов закон за спорт

От: Администратор -
142
Гледат през септември проекта за нов закон за спорт
A
A
A

Проектът за нов Закон за физическото възпитание и спорта ще влезе за второ гласуване в пленарна зала през септември 2018 г. след края на лятната ваканция на Народното събрание. Приключи работата по него на работната група, съставена с решение на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, която отчете всички предложения за промени от страна на парламентарно представените политически сили.

Новият ЗФВС променя изцяло структурата и философията на съществуващия закон. В него има множество нови моменти, а някои от тях са доста смели. Още при заявките да направи нов закон през 2015 г. спортният министър Красен Кралев каза, че иска да промени изцяло философията на действащия закон и да го осъвремени, като отчете и случаите от практиката, които са показали, че законовите разпоредби са непълни. Факт е, че проектът е много по-изчерпателен от сега действащия закон. Ако се приемат финално разпоредбите в частта спортни обекти, те ще спомогнат за привличането на инвестиции в спортна инфраструктура.

За да се осъществят идеите на новия Закон за физическото възпитание и спорта е необходим широк консенсус сред народните представители и спортните дейци, което е целта както на вносителя на законопроекта Министерството на младежта и спорта, така и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 44-то НС.

По тази при изработването му са отчетени множество становища на спортни и неправителствени организации, а при обсъждането му в комисии са внесени много нови предложения от народни представители от всички политически сили.

Първият проект на нов Закон за физическото възпитание и спорта е представен на медиите и за обществено обсъждане през пролетта на 2016 г. След процедура по отчитане на становищата е одобрен с Рeшение № 690 на Министерския съвет от 19 август 2016 г. и внесен в 43-то Народно събрание, където според правилника е разпределен за разглеждане в комисии. Поради оставката на правителството и разпускане на 43-то НС, законопроектът не успява да влезе за обсъждане в комисии и пленарна зала. На 11.08.2017 г. при следващото правителство Министерството на младежта и спорта започва повторна процедура за съгласуване на проекта с настоящия Министерски съвет, респ. включването му в законодателната програма на 44-то Народно събрание.

След проведеното съгласуване и обществено обсъждане, предоставените коментари и предложения са отразени или обсъдени, и законопроектът е изпратен към МС. На свое заседание на 30.08.2017 г., Министерският съвет е разгледал повторно внесеното решения за одобряване на Проектозакона за физическото възпитание и спорта. В рамките на обсъждането са засегнати спорни теми от страна на някои министерства, като в тази връзка с протоколно решение е приет проекта на решение за одобряване на законопроекта с направените в него изменения, допълнения и уточнения. Вносителят т.е. Министерство на младежта и спорта трябва да подготви окончателния вариант на законопроекта и мотивите към него за внасяне в Народно събрание. След изчистване на спорните моменти, окончателният вариант на законопроекта е предоставен в Министерския съвет и е одобрен с Решение № 572 на Министерския съвет от 5 октомври 2017 г.

Министерски съвет внася законопроекта в 44-то Народно събрание, където е разпределен за разглеждане по съответния ред. Проектът за нов ЗФВС е разпределен за разглеждане на 6 парламентарни комисии, като водеща е Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. След представянето му в комисии от министъра на младежта и спорта, той е подкрепен принципно от всяка от тях и на 13 декември 2017 г. законопроектът влиза за първо гласуване в пленарна зала. Със 105 гласа „За" и 52 „Против" законопроектът е приет на първо четене. По време на разискването всички политически сили се обединяват около необходимостта от създаването на нов закон, но имат принципни различия за някои от текстовете му. Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов, който изнася водещия доклад съобщава, че на заседание на комисията е взето решение да бъде създадена работна група с участие и на 5-те парламентарно представени партии, която да работи по текстовете му между първо и второ четене. Парламентът взема и решение да увеличи срока за даване на предложения на максималния от 3 седмици.

В срока за подаване на предложения са постъпили такива от всички парламентарни сили, като общият им брой е 130. Работната група е разгледала и отчела предложенията на всички парламентарно представени политически сили и становищата на всички спортни дейци и организации. Не може да пропуснем факта, че законът, който регулира обществените отношения в спорта е твърде сложна материя, тъй като в него се акумулират повече от 7 нормативни уредби, като се започне от всички закони за собственост, Закон за задълженията и договорите, нормативната уредба на лицензионното право, Закон за юридически лица с нестопанска цел, Търговски закон, Закон за административни нарушения и наказания и АПК. Това налага особено внимание от страна на законодателните референти в Народното събрание, които вече приключват своята работа, тъй като всички текстове трябва да са прецизирани, обвързани и непротиворечащи от правно-техническа гледна точка. В заключение е важно да подчертаем, че обикновено изцяло нов закон отнема много повече технологично време от един закон за изменение и допълнение.


Всички новини от категория България.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com