Евростат: Половината работещи българи не използват нито един чужд език

Евростат: Половината работещи българи не използват нито един чужд език | StandartNews.com

Повече от половината работещи българи – 50,5 на сто, не ползват нито един чужд език, показват данни от анализ на Евростат относно самооценката на европейците за ползването на чужди езици сред хората в трудоспособна възраст в ЕС между 25-64 г.

Българите в тази възрастова категория, които ползват поне един чужд език, са около 33%, с два езика боравят около 14% от сънародниците ни, а с три езика – около 3%, сочат данните на европейската статистика.

Най-висок е делът на българите, които не ползват нито един чужд език, сред хората у нас с основно или по-ниско образование – 83 на сто от тях. Около 60 на сто от хората със средно образование у нас също не ползват нито един чужд език.

Тази езикова бариера е валидна и за безработните българи – 70 на сто от тях не са учили и не ползват чужд език. Подобна е и ситуацията в българските села – 72 на сто от трудоспособните българи там също не ползват нито един чужд език.

Най-висок е статусът на българите с поне един чужд език сред висшистите – близо 1 милион, както и сред хората у нас на възраст 35-54 години, също един милион души. Повече от милион и половина българи, които живеят в градовете ползват също поне един чужд език, толкова са и заетите и работещи българи с чуждоезикови познания.

Най-широко разпространен и най-използван от европейците е английският език – близо 96 на сто от говорещите чужди езици европейци ползват езика на Шекспир. На втора позиция е френският език – 26 на сто от говорещите чужди езици в ЕС, на трето място - немският - 17 на сто, на четвърта позиция е испанският – 13 на сто и др.

Най-висок е делът на хората, които знаят поне един чужд език в Швеция – 97%, в Латвия, Дания и Литва – 96%, в Люксембург – 95%, Финландия и Малта – по 92% и др.

Най-високо ниво на многоезичие е регистрирано в Люксембург, където близо 50 на сто от жителите в трудоспособна възраст говорят поне три чужди езика.

Освен България (50,5 на сто), в ЕС има още три държави, в които основната част от населението в трудоспособна възраст не познава и не ползва чужди езици: Унгария – 42 на сто, Румъния – 36 на сто и Великобритания – 35 на сто (този факт е обясним с данните, че близо 96 на сто от европейците говорят английски).

Сред близките ни съседи ситуацията е следната – в Гърция 33 на сто от хората в трудоспособна възраст не ползват нито един чужд език, но около 67% имат познание поне по един или повече чужди езици.
В Сърбия едва 20 на сто не ползват нито един чужд език, докато 80 на сто от сърбите имат чуждоезикови познания.

В Македония само една трета от хората не ползват чужди езици, а 70 на сто владеят поне един чужд език.

За Турция няма данни в изследването. В Албания и Босна и Херцеговина 60 на сто от населението не познава и не ползва чужди езици.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай