Шефът на Медицински надзор: Уволниха ме по донос

Росен Иванов написа отворено писмо до министъра на здравеопазването и премиера

Шефът на Медицински надзор: Уволниха ме по донос | StandartNews.com

„На 9 септември от медиите научих, че след като била извършена проверка в агенция „Медицински надзор“, съм освободен от заеманата длъжност. Това се случва в момент, когато съм в отпуск по болест (считано от 02.09.2020 до 15.09.2020 г., включително)“. Това написа в отворено писмо до министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов и до премиера Бойко Борисов изпълнителният директор на Агенция „Медицински надзор“ Росен Иванов. В писмото пише, че освобождаваенто му е станало по анонимен „сигнал“, макар че „всички знаят, че авторът му има инициали П.Б., по-известна с цветистото прозвище „Мазератито“. „Не проявихте никакъв интерес към работата на агенцията, нито ме извикахте на разговор. Окончателният доклад не ми бе връчен, макар това да е задължителен елемент от процедурата. Не поискахте поне да чуете моята гледна точка и да получите някакви обяснения, ако наистина е имало нещо нередно“, пише Иванов. „Защо бе допусната тази гавра с доброто ми име – моето и на цялото ръководство на агенцията, а косвено и на нейните всеотдайни служители? Всъщност най-важният въпрос е кой има нужда постоянно да се очерня администрацията, да се насажда недоверие към държавните органи, да сее внушения за големи нарушения в управлението, дори когато такива няма?“, пише в писмото.

Ето и пълния му текст:

До

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ

Министър на здравеопазването

До

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

Министър-председател на Република България

До

ВСИЧКИ МЕДИИ

ОТКРИТО ПИСМО

от Росен Иванов, изпълнителен директор на изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Това писмо няма никакъв политически контекст и настоявам да не се разглежда през призмата на политическата конюнктура. Просто съм длъжен, като почтен човек, да изчистя доброто си име и това на ръководството на ИАМН

Уважаеми професор Ангелов,

Днес, 09.09.2020 г., от медиите научих, че след като била извършена проверка в агенцията, сте ме освободили от заеманата длъжност в изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Това се случва в момент, когато съм в отпуск по болест (считано от 02.09.2020 до 15.09.2020 г., включително).

Вие, разбира се, добре знаете, че не сте ме поканили (както е редно), за да ми връчите заповед за уволнение (такава не съм получил до момента).

Също така добре знаете, че откакто поехте ръкводството на здравното министерство не проявихте никакъв интерес към работата ни в изпълнителна агенция „Медициски надзор“ и не намерихте дори 2 минути, за да разговаряте с мен, като изпълнителен директор на една от най-значимите институции в системата на здравеопазването. Може би в един такъв разговор щяхте да научите много неща за дейността на тази мега агенция, за нашите проблеми, за нашите успехи, за нашите работни планове, за подготвените проекти за нормативни промени, които ще създадат условия за значително по-ефективна работа, както в областта на контрола, така и в областите на трансплантациите и регистрациите на лечебни заведения в страната.

Фактът, че не проявихте никакво внимание към агенцията, не може да се възприеме като нещо друго, освен като към проява на пълно неуважение към труда на служителите, които, особено в последните месеци, са действително претоварени от работа по пристигащите стотици и стотици жалби и сигнали от пациенти (неудовлетворени от медицинското обслужване), към работата на всички останали експерти, чиито ежедневни усилия допринасят за постигане на трудния баланс в изключитено сложната за управление система на здареопазването.

За сметка на това обаче по незнайни причини обърнахте много сериозно внимание на един анонимен „сигнал“ (макар всички да знаят, че авторът му има инициали П.Б., по-известна с цветистото прозвище „Мазератито“, и че тъкмо тази жена, известна от близкото минало с поредица скандали в МЗ и в много други ведомства е човекът, който предстои да назначите за изпълнителен директор на ИАМН).

Спешната проверка, която бе извършена, не установи никакви сериозни нарушения в работата на агенцията. Оставям настрана въпроса защо бе наложително толкова спешно, за изключително кратки срокове, да се извърши толкова обемна проверка, при това от звено, което не е компетентно по повечето от въпросите, които трябваше да проверява. Бегло, на „галоп“ ми представиха един предварителен доклад от поверката, от който се налагаше изводът, че не са установени никакви сериозни нарушения, а проблемите, които са констатирани, са били овладяни и преодолени в естествения порцес на изграждане на една напълно нова административна структура, каквато е изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (създадена на 01.04.2019 г.).

Окончателният доклад не ми бе връчен, макар това да е задължителен елемент от процедурата. Не поискахте поне да чуете моята гледна точка и да получите някакви обяснения, ако наистина е имало нещо нередно. Защо бе направено това? Единственото логично обяснение - не бях запознат с доклада и не бях повикан за обяснение, за да нямам възможност да го опровергая с факти, защото щеше да стане ясно, че не са констатирани никакви сериозни нарушения и следователно тази проверка нямаше да изпълни предназначението си – да стане уж причина за освобождаването на изпълнителния директор? С други думи – просто някой е приложил недостоен, подмолен прийом, вместо въпросът да бъде поставен открито, както му е редът. Дотук разбирам – въпрос на морална низост и може би на още нещо – липса на мъжество.

Онова, което не мога да разбера е защо сега някой реши да внушава на обществото чрез медиите, че именно резултатите от тази проверка са основание, за да бъде уволнен изпълнителният директор на агенцията? Защо трябва да се петни доброто ми име, честта и достойнството ми на човек, който денонощно е работил за изграждане на новата структура, за сработването на отделните звена, за това да се намери начин за оптимизиране на работата и да се повиши ефективността на дейностите, да се създадат нормативни условия за изграждане на една наистина работеща контролна институция в областта на здравеопазването, която да гарантира качеството на медицинската помощ, правата на пациентите и в крайна сметка - опазването на здравето на българските граждани? Защо бе допусната тази гавра с доброто ми име – моето и на цялото ръководство на агенцията, а косвено и на нейните всеотдайни служители?

Всъщност най-важният въпрос е кой има нужда постоянно да се очерня администрацията, да се насажда недоверие към държавните органи, да сее внушения за големи нарушения в управлението, дори когато такива няма? Мислите ли, професор Ангелов, че това е градивно поведение? Считате ли, че по този начин се укрепва държавността?

Проверката, с изключение на някои незначителни пропуски в началната фаза при изграждането на агенцията, не е установила нищо особено или драматично, такова, че да налага отстраняване на изпълнителния й директор (освен ако под нечия диктовка, заплаха и натиск одиторите не са написали някакви измислици, които лесно бих опровергал с факти, ако ми бе връчен докладът!). Точно обратното показва анализът на работата, извършена в ИАМН от създаването й на 01.04.2019 г.

За активната, ползотворна дейност на ИАМН в областта на трансплантациите, например, знае всеки координатор по донорство в страната, знаят близките на донорите, знаят пациентите, очакващи трансплантация, знаят пациентските организации. Откакто е създадена новата агенция са организирани поредица обучения на координаторите по донорство и трансплантации на органи, тъкани и клетки, в които участие са взели редица изтъкнати специалисти от страната и водещи страни в Европа. Такъв тип активност не е регистриран с години. Координаторите по донорство са изключително доволни от случващото се – както от обученията (които са крайно необходими за непосредствената им работа), така и от вниманието, грижата и съпричастността към техните проблеми, каквито те не се получавали години наред от държавен орган. Всички, които са свързани с въпросите на трансплантациите, помнят забележителната медийна кампания в края на 2019 г., за създаването, организирането и провеждането на която съществена роля изигра именно ИА „Медицински надзор“. По инициатива на агенцията тогава за първи път на изключително емоционално събрание в Народния театър едни до други застанаха близки на донори, трансплантирани пациенти, координатори по донорство, лекари-трансплантатори, ръководители на лечебни заведения и всички те получиха от българската държава дължимата подкрепа, отличия за труда и за тежките избори, които са направили в името на живота. Между другото, за високия емоционален градус на тази уникална среща говори и фактът, че един корав мъж и строг ръководител на ВМА, ген. Мутафчийски, се трогна до сълзи при изказване на близките на донор!

С непосредственото участие и активна роля на агенцията бе изготвена и Националната програма за насърчаване на донорството, като изпълнението й до момента е до голяма степен дело на ИАМН. Действително, проблемът с донорството в България е много, много тежък, но трябва да знаете, че количеството на донорите и на трансплантациите у нас не зависи от пряко от агенцията. Онова, което активно прави агенцията, е насочено към подобряване на общите условия за развитието на трансплантационния процес, сърцевината на което е усъвършенстване на нормативната регулация. ИАМН изготви поредица проекти за промени в нормативните актове, чието приемане обаче не зависи от агенцията.

В областта на контрола – анализът показва забележимо израстване, както в подготовката за извършване на проверките, така и в качеството на техните резултати (без това да означава, че всичко в контролната дейност е достигнало желаното добро ниво, но е нужно много повече от година и половина, за да се постигнат значими резултати в тази сфера, а и редица странични фактори оказват силно влияние върху нейното качество). Рязко са намалени случаите на отмяна от съда на наказателни постановления (резултат от упоритите ни опити да се въведе по-добра организация в съвместната работа между инспектори и юрисконсулти, както и личното ми участие, като опитен юрист в процеса по изготвяне на наказателните постановления), увеличена е събираемостта на наложените санкции – включително и по наказателни постановления, които са били влезли в сила преди 4-5 години (издадени от бившата ИАМО), когато все още ИАМН изобщо не е съществувала и при това в последния момент преди да са изтекли давностните срокове за принудителното им събиране.

По отношение на дейностите по регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и свързаните с тях редица високоспециализирани експертни оценки – една нова функция, за изпълнението на която бе необходимо да се създаде гъвкава организация в рамките на съществуващата щатна обезпеченост на новата агенция. Към момента структурата, натоварена с тази работа, се справя с огромния обем, като процесите, които са управлявани преди от 28 броя РЗИ-та, сега се извършват от 4-ма служители!

ИАМН взе дейно участие и в подготовката на редица нормативни промени – Закона за лечебните заведения, Закона за трансплантациите на органи, тъкани и клетки, Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина. Голямата част от текстове, подготвени и детайлно мотивирани от ИАМН (включително с личното ми участие в написването и мотивирането), бяха приети от Народното събрание. Подготвени са (отново с личното ми участие) и редица проекти за нормативни промени в действащи наредби на министъра на здравеопазването (в областта на контрола, на трансплантациите, качеството на медициската помощ – поредица от проекти на медицински стандарти и правила за добра медицинска практика, детайлно разработени образци за медицински документи и т.н.), като и такива, които се приемат от МС (включително и подробно разработен проект за изменение на устройствения правилник на ИАМН, с цел оптимизиране на организационните стрктури и повишаване ефитивността на работата).

Сред добрите практики на ИАМН е и разширяването на реалното участие в международни организации и проекти, особено в областта на трансплантациите, с цел да се осигурят повече възможности в страната да постъпват органи за трансплантация на пациентите, очакващи животоспасяващата операция.

За всички тези, а и за много други важни неща, щяхте да научите, уважаеми професор Ангелов, ако само бяхте пожелали да ме повикате на разговор. Също така бихте си спестили усилието и опитите за това да ме отстраните по един конфузен за институцията, която представлявате, полускрит, полулегален (сякаш подходящ за датата 09.09.) начин, ако просто ми бяхте казали, например, че искате да градите свой екип и ме бяхте приканили сам да освободя позицията, която заемам. Това щеше да е честно и аз със сигурност щях да приема! Защото съм почтен, открит човек, и ценя честността и доблестта! (дано тъкмо тези ми качества не са и основния проблем – просто защото няма как да бъда купен).

Но ценя също и справедливостта, а в този случай няма и капка справедливост, което не прави чест на никого, дори на Вас, един уважаван от мен и, надявам се, от обществото човек!

В заключение отново ще попитам, уважаеми професор Ангелов - защо не се интересувате от работата на тази толкова важна за системата на здравеопазването институция – изпълнителна агенция „Медицински надзор“? Защо се отнесохте с такова пренебрежение към всеотдайния труд на нейните служители? Защо не ми връчихте доклада от проверката? Защо бе представена превратно причината за освобождаването ми? Защо опетнихте доброто ми име пред обществото? Защо се извърши по един скрит, полушумкарски (на 09.09.), полулегален начин едно нещо, което може да бъде извършено с открито лице и напълно законосъобразно? Ако сте посъветван да действате по този начин – просто незабавно сменете съветниците си, защото те (сред тях и споменатата П.Б.) провалиха мнозина министри, Ваши предшественици, и ако позволите това да се случи отново, наистина ще бъде много, много жалко за всички, които искат качествено и добро зравеопазване в България!

съм публично да защитя с факти работата на цялото ръководство на ИАМН, като опровергая твърденията за допуснати „редица нарушения“ които са били причина да се препоръча отстраняване на ръководството на агенцията.

С уважение, Росен Иванов, Изпълнителен директор на

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай