Неделя,

Бенката - от чар до присъда

От: Доц. д-р Желязко Арабаджиев -
2116
Бенката - от чар до присъда
A
A
A
 • Туморите, открити рано, са ограничени до горните слоеве на кожата
 • Малигненият меланом е един от най-ярките примери за напредъка в лечението

Доц. д-р Желязко Арабаджиев е специалист по медицинска онкология с повече от 15 години опит, началник на Клиниката по онкология в Аджибадем СитиКлиник УМБАЛ Токуда - София. Има специализации в Белгия, Израел, Италия, Австрия. Научните му интереси са в областта на рак на гърдата, на простатата, гинекологични и урогенитални тумори, имунотерапия. Председател е на Българското научно дружество по имуноонкология. Член е на авторитетни национални, европейски и американски научни дружества по онкология. Автор е на над 60 статии, публикации в български и международни списания. Носител е на призове и награди от съсловни и пациентски организации.

Всяка седмица доц. Арабаджиев  отговаря на въпросите на читателите на "Стандарт". Пишете ни на адрес: [email protected]

 

В месеца за осведоменост за рака на кожата - малигнен меланом, продължаваме с темата от предишните броеве, като достигнахме до въпросите за лечението на това агресивно злокачествено заболяване.

Малигненият меланом е един от най-ярките примери за напредъка в комплексното, но най-вече, лекарственото лечение на рака в съвремието ни. Именно при меланома през последното десетилетие навлязоха за първи път

таргетните терапии и имунотерапията, което доведе до значителна промяна в прогнозата на тези пациенти, в протичането на болестта и в крайна сметка в съществено удължаване на общата преживяемост. Меланомът е и пример за промяна в клиничното поведение на дерматолози, специалисти по вътрешни болести и общопрактикуващи лекари, които предвид подобрената прогноза на заболяването, полагат съществени усилия за прецизна диагностика, в това число и генетична такава. През 70 години на миналия век, лечението на напредналите форми на меланом се е провеждало само с един вид химиотерапия, а към момента разполагаме с над петнадесет лекарствени продукта, с насочено и ефективно действие срещу туморните клетки. Въпреки това, отново трябва да припомним, че диагностициран и лекуван в първи стадий, меланомът е 99% лечим, докато в напреднал метастатичен стадий този процент значително намалява.

Съществуват няколко метода на лечение на меланома, в зависимост от стадия:

 •  хирургично
 •  лъчево (лъчетерапия)
 •  химиотерапия
 •  таргетно (прицелно) лечение
 •  имунотерапия

Хирургично лечение

Туморите, открити на ранен етап, са ограничени до горните слоеве на кожата и нямат доказателства за разпространение. Хирургичната манипулация се нарича ексцизионна (excisio - лат.) хирургия.  За този стадий, обикновено това е единственото необходимо лечение. Припомняме, че първата стъпка в диагностиката беше биопсия, при която лекарят отстранява част или цялата бенка или кожна лезия, и я изпраща в лаборатория за анализ, където се поставя диагнозата и стадия на меланома. За ексцизионната операция хирургът премахва повече тъкан от мястото - т.нар. осигурителни граници в здраво - като така се гарантира, че в областта, където е бил първичния тумор, няма останали единични туморни клетки, които по-късно да се развият в нов тумор (рецидив).

Ако меланомът е с дебелина 0,8 mm или повече или има други черти, като разязвяване на повърхността на бенката, това определя по-висок риск от вероятно разпространението на туморни клетки в лимфните възли. За да се уточни този риск се провежда биопсия на най-близкият до меланомната лезия лимфен възел (т.нар сентинелен (стражеви) лимфен възел). Очаква се, че ако в този лимфен възел липсват туморни клетки, тогава не се очаква стоящите по-отдалечено лимфни възли да са засегнати от рака. Процедурата се нарича сентинелна лимфна дисекция и е модерен и надежден стадиращ метод, който се провежда във високоспециализираните онкологични клиники за лечение на меланом, в това число и болницата, в която работя.

Ако се открие меланом в сентинелния възел, ще се наложи допълнително да се премахнат и други съседни лимфни възли, които съдържат ракови клетки.

Именно в този стадий на меланома е най-новата промяна в терапията.

 • Имунотерапия и таргетна терапия

В настоящето, стандарт на лекарствено лечение е прилагането на имуно- или таргетна терапия след генетичен тест на туморните клетки. Целта на това лечение е профилактична, защото агресивността на меланомните ракови клетки предполага висока честота на рецидивите. Такова лечение, прилагано във втори или трети стадий на болестта, се нарича "адювантно" - като лекарствата, които повишават ефективността на операцията и предотвратяват или забавяне на появата на рецидив и удължаване на преживяемостта, в идеалния случай постигане на трайно (над 5 години) излекуване.

Напредналите меланоми са тези, които са се разпространили извън първоначалния тумор, като най-често достигат до лимфните възли и/или отдалечени органи и са значително по-трудни за лечение.

И тук промяната в терапевтичното поведение е значителна понастоящем. При разпространение в тялото и лимфните възли, оперативното лечение не е наложително или задължително. Съвременното лечение на напредвал меланом е с новите имунотерапии и таргетните терапии постигат положителни резултати при много пациенти с меланом и именно те са избор за първа линия на лечение. Тези терапии действат чрез свиване на туморите и спиране или забавяне на прогресията на заболяването, за да помогне за удължаване на живота с месеци до години и може би дори до излекуване. Използването на химиотерапия е значително ограничено, поради ниската ефективност. Лечението с интерферон, също модулатор на имунният отговор, също отстъпва на съвременните имунни терапии. Важно е да се отбележи, че лекарственото лечение с тези нови терапии се назначава и провежда само от медицински (лекарствен) онколог в специализирани онкологични отделения.

 • Лъчетерапията

(в англоезичните текстове отбелязвана като радиотерапия) рядко се използва за лечение на първичен меланомен тумор, но се препоръчва за лечение на меланоми, които са се разпространили в мозъка или други отдалечени места в тялото. Използва е за намаляване на размера на туморите и намаляване на болката, подобряване на комфорта и мобилността, ако пациента е развил костни метастази. Може да се използва и на хирургичното място, след операция, за да се постигне пълно унищожаване на туморните клетки там. Проучва се и комбинация с лекарствени лечения - например имунотерапия за подобряване на резултатите от последната.

Лъчетерапията е локализирано лечение, което насочва високоенергийни рентгенови лъчи, за да проникнат и унищожат туморите или да ги предпазят от растеж. Най-често лъчетерапията се използва:

 При меланоми с висок риск от рецидив, след операция, за да се намали вероятността от рецидив след отстраняване на някои видове меланоми.

 При рецидив на меланоми в определени случаи може да се прилага лъчелечение, за да се намалят размерите или да се елиминира тумора и потенциално да предотврати разпространението до други органи в тялото.

 При напреднали меланоми лъчетерапията може да се използва, за да помогне на лекарствените терапиите с имунотерапия и терагетни медикаменти.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПАЦИЕНТИТЕ:

 1. Да са осведомени, че допълнителна оперативна интервенция може да им бъде препоръчана, след първоначалното премахване на меланома, с цел да се осигури "изрязване в здраво" на кожата, която е била в непосредствена близост до меланома.
 2. При данни за ангажиран сентинелен (стражеви) лимфен възел от туморни клетки, трябва да се проведе хирургично отстраняване на по-голям брой лимфни възли, потенциално ангажирани с туморни клетки от меланома.
 3. При ангажиране на гореспоменатите лимфни възли, пациентът трябва да очаква да му бъде предложена имунотерапия или таргетна терапия, като за последната се провежда генетично изследване за наличие на мутация в гена BRAF 600V.
 4. Адювантното (следоперативно) лечение в тези случаи продължава до 12 месеца от началото, след което след повторна образна диагностика, най-добре с ПЕТ скенер и при липса на рецидив, пациентът остава на наблюдение от медицински онколог.
 5. При напреднал меланом съвременното лечение започва с имунотерапия или таргетна терапия при наличие на съответна мутация в туморните клетки, продължава до прогресия на болестта или до настъпила лекарствено свързана токсичност.
 6. Химиотерапията и лечение с интерферон почти не се прилагат с навлизане на имунолечението и таргетното лечение.
 7. Оценка на ефекта от лечение най-добре да се провежда с позитрон-емисионна томография ( ПЕТ скенер) на тялото, а при мозъчно метастазиране - с магнитно-резонансна томография на мозъка.


Всички новини от категория Здравеопазване.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com