Върховният съд върна делото на Джок Полфрийман

То трябва да се върне на Софийския градски съд заради документален пропуск

Върховният съд върна делото на Джок Полфрийман | StandartNews.com

Зам.-председателят на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия Галина Захарова отказа да бъде образувано производство по искането на главния прокурор Сотир Цацаров за възобновяване на производството по условно предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман, съобщиха от пресцентъра на Върховния съд.

По разпореждане на ВКС делото, ведно с отделно постъпилите в регистратурата приложения („3 тома досие“), трябва да се върне на Софийския градски съд заради документален пропуск. 

Оказва се, че първоинстанционният съд - Софийски градски - не е изпълнил процедурата по НПК, като липсват данни условно предсрочно освободеният осъден Джок Полфрийман да е получил лично препис от подаденото от главния прокурор искане за възобновяване на делото.

Въпреки че препис от искането е бил изпратен за връчване на австралиеца чрез началника на Дирекция „Миграция“ по факс, по делото не е приложена надлежно подписана разписка, удостоверяваща, че преписът от искането за възобновяване е връчен на Полфрийман, за което е предназначен.

„Осъденият Джок Полфрийман е основен адресат на искането за възобновяване. Целта на връчването на препис съгласно изискването на чл. 424, ал. 3 от НПК е процесуалният документ да бъде получен от съответния адресат – да стане негово достояние, за да може той лично да се запознае със съдържанието на искането за възобновяване и да организира защитата си. Обстоятелството, че препис от искането за възобновяване е бил изпратен и получен от адвокат Калин Ангелов, в качеството му на упълномощен защитник на осъдения е без правно значение и не санира пропуска на първоинстанционния съд да връчи препис на осъденото (и условно предсрочно освободено) лице. Същото е самостоятелна страна в производството по Глава тридесет и трета от НПК и има право на лична защита. Освен това адвокат Ангелов няма процесуално качество на защитник, тъй като производството по възобновяване е извънреден способ за проверка на влезли в сила съдебни актове и изисква упълномощаване конкретно за това производство. Приложеното по първоинстанционното дело пълномощно е изрично за производството по условно предсрочно освобождаване“ – се казва в разпореждането.

Съдия Галина Захарова пише, че по тези съображения при извършената предварителна проверка за формална допустимост и редовност на подаденото искане от Сотир Цацаров приема, че невръчването на препис от искането е пречка да се образува производство пред ВКС. В разпореждането се подчертава, че изпълнението на вмененото от НПК задължение на първоинстанционния съд за връчване на искането за възобновяване е необходима предпоставка за правилното му администриране.

Делото не може да се изпраща на касационния съд, без да е надлежно изпълнена процедурата по връчване на книжата съгласно правилата на чл. 180 – 181 от НПК. Не е допустимо предписаните от процесуалния закон задължения на първоинстанционния съд да се възлагат на касационната инстанция, се казва още в разпореждането на върховната съдийка.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай