Проверяват кой какво е платил в приватизацията

Проверките са за всичмки сделки, ще се ровят в следприватизационния контрол и в одитите на Сметната палата

Проверяват кой какво е платил в приватизацията | StandartNews.com

       

"Там, където има данни за престъпления по линия на приватизационните сделки, ще бъдат образувани досъдебни производства. А ако има изтекла давност обществеността ще бъде информирана за целия приватизационен процес и нанесените щети от нея, съобщи по време на извънреден брифинг говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

По-рано днес главният прокурор Иван Гешев възложи на Държавна агенция „Национална сигурност“ извършването на пълна проверка на целия приватизационен процес, както и на последващия контрол от отговорните за това министерства, държавни агенции и други държавни ведомства.

 „Проверката ще обхване всички приватизационни сделки, извършването на плащания по тях, независимо от вида на платежните средства. ДАНС следва да установи събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение. В тази връзка следва да се установи извършени ли са действия по разваляне на приватизационните договори, в случай на тяхното неизпълнение. Проверяващите трябва да установят как е била водена цялата документация по текущия следприватизационен контрол, извършвани ли са проверки по изпълнение на приватизационните договори и била ли е актуализирана своевременно информацията в публичните регистри“, обясни тя.

Милева добави още, че в обхвата на проверката трябва да бъде извършен анализ на одитните доклади на Сметната палата и какви действия са били предприети по изпълнението на дадените указания

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай