Сряда,

ПРБ ще премине към използване на електронни документи

330
ПРБ ще премине към използване на електронни документи
A
A
A

На 13,12,2018 година се проведе Заключителна Конференция по проект „Въвеждане на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборт, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите“, договор № BG05SFOP001-3.001-0003-C01 от 17.01.2017г.“осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В резултат от успешното изпълнение на проекта от 2019 година ПРБ ще премине към използване на електронни документи в рамките на прокуратурата, както и  с другите  държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани, фирми, държавни институции и единната информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/.

В рамките на този проект беше доразвита ЕИСПП, както и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data, и предоставяне на комплексно административно обслужване.

На конференцията присъстваха г-жа Пенка Богданова – зам. главен прокурор, г-жа Ирена Първанова – директор оперативна програма ‚Добро управление“ и други представители на институции.

„На първо място ще акцентирам върху деветте електронни услуги за граждани ще стартират от 07.01.2019г. „ подчерта в обръщението си г-жа Богданова.

На следващо място тя отчете готовността за електронен документооборот, - „това означава, че от момента на постъпването на жалбата, през движението в регистратурата, административния ръководител, случайното разпределение чак до решаването от прокурор и изпращането към адресата всичко може да се извършва без наличието и необходимостта от хартия. „

Пилотно електронният документооборот ще стартира във Велико Търново.

„ЕИСПП нашата гордост - разширяване, подобряване на сигурността, отваряне към гражданите - малко е да се каже, че ЕИСПП заработи след като премина към прокуратурата. В тази връзка( ако мога д се пошегувам) не знам дали няма да е удачно и други важни държавни системи да бъдат предоставени за управление  на прокуратурата. Не само съдействаме, но и изискваме всички органи да спазват задълженията си, а когато не го правят ние ги изпълняваме вместо тях като въвеждаме техни данни и дори им предоставяме достъп до нашите ведомствени системи, за да въвеждат“, допълни г-жа Богданова.

„Екипа на ПРБ единствен в съдебната власт има значим опит в поддържането на големи централизирани системи - цели 3 централизирани системи -УИС, ЕИСПП и ЦИССС. Да се поддържа една централизирана система изисква освен квалификация и опит и определена ИТ култура, защото това, което се случи на Агенцията по вписванията е на една крачка разстояние когато тези неща липсват. Мисля, че това може да е само повод за гордост на прокуратурата“ , завърши зам.главният прокурор. 


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com