Събота,

Плащаме по-ниски глоби при едно условие

От: сс -
639
Плащаме по-ниски глоби при едно условие
A
A
A

Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с наложени глоби или имуществени санкции, да могат да платят само 80 на сто от сумата, посочена в наказателното постановление, ако го направят в срока на обжалване. Това предвижда нов проект за мащабни промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), цитиран от Правен свят. Той е  публикуван за обществено обсъждане на мястото на предишен вариант, срещу който имаше редица възраожения от експерти и юристи. Написан е от експерти на Екатерина Захариева, в качеството й на вицепремиер по правосъдната реформа.

Възможността за намалено плащане на глобата цели повишаване на събираемостта, навременност на санкцията и облекчаване на съдилищата от голям брой дела, тъй като при плащането в намален размер няма да може да се обжалва размерът на наложената санкция.

Нарушител ще избира дали да се възползва от плащане на глобата или имуществената санкция в намален размер или да обжалва пред съда цялото наказателно постановление.

Въвежда се и т.нар. споразумение, което ще позволи приключване на административнонаказателното производство в кратки срокове.

Наказващият орган ще е длъжен да разясни на лицето плюсовете и последиците от споразумението. То ще се съставя в писмена форма и ще се издава вместо наказателно постановление.

При сключването му е предвидено намаляване на размера на глобата или имуществената санкция - в размер на 70% от минимума, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум – по договаряне между страните, но не повече от 70% от половината от максимума.

Споразумение няма да може да се сключи за повторно извършено нарушение. То е окончателно и е равнозначно на влязло в сила наказателно постановление. Сумата по него трябва да плати в 14-дневен срок, в противен случай наказващият орган издава наказателно постановление.

В проекта се описва и задължение на наказващия орган да изложи мотиви по отношение на вида и размера на наложената административна санкция.

Урежда се и възможност, при изрично заявено желание от лицето, за връчване на наказателното постановление чрез изпращане на съобщение до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване.


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com